Derfor taler alle om proptech

Intelligente bygninger, intelligente byer og en mere intelligent verden. Det synes alt sammen at være synonymt med proptech. Teknologier såsom kunstig intelligens, maskinlæring, IoT og big data driver fænomenet fremad. Det er en digital revolution, der vil ruske op i ejendomsbranchen, som vi kender den.
  • Maria Sotberg

    Writer

  • Åsmund Svinndal

    CBDO

publiceret

opdateret

Proptech
Photo by Scott Webb on Pexels

Proptech er det, alle taler om. Ofte i sammenhæng med nyere, større og bedre teknologier. Fremkomsten af nye virksomheder, som er banebrydende inden for den nyeste og mest avancerede teknologi. Den måde, vi indsamler og bruger big data på, bliver stadig vigtigere.

Hvad er proptech?

Proptech (også kaldet "real estate tech" eller "realtech") er en sammentrækning af de to engelske ord "property" og "technology" og betyder ejendomsteknologi. Det kan opsummeres som alle de værktøjer og løsninger og al den informationsteknologi, der bruges til at optimere den måde, vi køber, sælger, markedsfører eller administrerer en ejendom på. Inden for bygningsstyring skaber det nye muligheder for investorer, ejere, administratorer og lejere, hvilket fører til en mere bæredygtig drift verden over.

En ny og forvirrende verden?

I takt med at nye løsninger dukker frem, vokser vores skepsis og forvirring. Teknologien er forholdsvis ny, men spørgsmålet er det samme – hvordan vil teknologien gøre det lettere at drive en bygning? For ejere, driftsledere og administratorer handler det alt sammen om, hvordan teknologier kan samarbejde for at gøre hverdagen lettere – og vores klimaaftryk mindre. 

Derfor er svaret på, hvad proptech kan bidrage med, ikke teknologien i sig selv, men den værdi, der skabes, når det hele går op i en højere enhed. For os i Kiona er proptech ikke blot et modeord eller en ny trend inden for teknologiens verden – det er løsninger, som gør det muligt for nye teknologier at kommunikere med hinanden. Det er indsamling af data og flere milliarder gemte datapunkter som kan deles med andre.

Det er fremtidens økosystem.   

Et økosystem, som er under forvandling

Ved at dele økosystemet kan vi videreudvikle teknologien og udnytte den på en bedre måde. Vi skal indfri vores grønne ambitioner ved hjælp af bæredygtige løsninger. Ved at bruge ny teknologi til at gøre nye og eksisterende bygninger energieffektive gør vi det lettere at opfylde de globale klimamål, og vi er allerede godt på vej.   

Sensorteknologi er kommet for at blive. Maskinlæring og kunstig intelligens (AI) er udgangspunktet for datadrevne, intelligente bygninger, der er i stand til at styre sig selv og løbende lære nye mønstre, og AI-teknologien bliver stadig mere intelligent.   

Inden for fem år vil selvlæring være en del af hverdagen for alle, der administrerer bygninger. Måske kommer vi til at se virtuelle sensorer, som kan drive bygninger ved hjælp af maskinlæring og historiske data fra bygninger af samme type, hvis en eksisterende bygning ikke har den nødvendige teknologi.  

I fremtiden går grænsen ikke ved, hvad vi kan udvikle, men hvor meget vi kan skabe ved hjælp af de data, vi allerede har.   

Fremtidens teknologier skabes ved at indsamle og dele data

I dag ligger vores kernekompetence i at integrere forskellige systemer – uanset mærke. Vores styrke er, at vi formår at være et skridt foran inden for alt, hvad der handler om indsamling af data.   

Vi presser fortsat på for at få branchen til at dele værdifulde data med alle. Branchestandarden, Kiona Ready, er bevis på dette – eller rettere så er det snarere blot begyndelsen. Men det er ikke nok blot at dele i blinde – dataene skal faktisk kunne bruges sammen, for at vi kan skabe noget, der virkelig er nyttigt.

Ingen enkelt aktør kan løse alle udfordringer alene, og et velfungerende økosystem er afgørende, hvis det skal lykkes at digitalisere branchen. Det kræver, at mange aktører hver især dygtiggør sig inden for deres nicheområde, og at eksperterne bearbejder forskellige data og gør dem tilgængelige for andre.   

Proptech skaber ikke blot værdi for dem, der står bag de enkelte teknologier, men i hele værdikæden. Først da kan vi tale om en revolution.

Er du klar til at udnytte tilslutningsklar teknologi?