Din vej til frihed og fleksibilitet

Hos Kiona ønsker vi ikke kun at skabe åbne, fleksible og uafhængige løsninger, men også at få disse koncepter implementeret. Jon Åkerström, vores Chief Product Officer, forklarer, hvordan det ser ud i virkeligheden – og hvordan vores produktplatform udvikler sig hen ad vejen.
  • Maria Sotberg

    Writer

publiceret

opdateret

Kiona-produktplattform
Produkt- og innovationsteamet, der udvikler Kiona-platformen.

Jon Åkerström har mere end to årtiers erfaring inden for produkt- og systemudvikling. Sammen med vores produkt- og innovationsteam arbejder han tæt sammen med alle faktorer inden for ejendomsteknologi.

Da vores produktplatform er åben og kan tilpasses, tilskynder det til – og der prioriteres – fleksible og uafhængige løsninger. Mantraet er åbne, fleksible og uafhængige løsninger = flere muligheder for kunder og samarbejdspartnere.

Vi tvinger dig ikke til at bruge en specifik infrastruktur eller udstyr af et bestemt mærke. Vi låser dig ikke fast i dyre serviceaftaler, du ikke kan komme ud af i årevis. Derudover giver vores produkter mulighed for uafhængig datakommunikation på tværs af systemerne, hvilket forlænger den eksisterende infrastrukturs levetid.

Jon Åkerström

Men for at kunne levere innovation og kreativitet til vores samarbejdspartnere skal hele produktplatformen være omhyggeligt gennemtænkt, samtidig med at vi holder øje med prisen.

Opbygning af produktplatformen

Produkt- og innovationsteamet arbejder med en udviklingsproces, der tager højde for de aktuelle strategiske mål, teknisk status, foreslåede innovationer og kundernes og samarbejdspartnernes kommende behov.

Derudover holder teamet sig opdateret om teknologi, tendenser og Proptech-teknologier. Det betyder, at udviklingen af idéer og koncepter er en løbende proces.

– Vi har adskillige supportsystemer, der kan hjælpe os med at prioritere, f.eks. vores idéportal, feedbackkanaler, relevante medlemsforummer og interviews med kunder og partnere. Det hjælper os med at identificere kundernes problemer, behov og de opgaver, de forsøger at udføre inden for vores markeder og segmenter. Og det er i sidste ende den vigtigste del af vores produktudvikling, forklarer Åkerström.

Åbne løsninger: programmerbare og klar til brug

Vi oversætter ofte åbent med tilgængeligt. Det betyder, at du skal kunne få alle data i det format, du ønsker, når du ønsker det.

– Vi har integrationer til næsten alt udstyr og tilbyder åbne API’er til alle vores produkter. Vi understøtter over 25 kommunikationsprotokoller på over 4.000 forskellige PLC’er – alle med variationer, der kan programmeres frit – og et stort antal IOT API’er og trådløse standarder, fortsætter Åkerström.

Det betyder, at du kan bruge vores færdige smartfunktioner og analyseværktøj eller vælge en tredjepartsløsning. Fuld frihed og mindre risiko.

Hvis du kombinerer alt dette med integrationsplatformens programmerbare funktioner eller færdige funktioner til styring af alt elektrisk udstyr, såsom ventilation, varmepumper, regulatorer, opladningsstationer osv., kan der opnås store besparelser på elforbruget.

Vi fremmer innovation

En stor del af det daglige arbejde går ud på at sikre, at vores ”køreplan” afspejler vores fælles bæredygtighedsmål.

Åkerström understreger vigtigheden af at udvikle værktøjer, der kan skabe muligheder for samarbejdspartnere og kunder. Muligheder til at være kreative, tilpasse sig og udvide, så de kan være innovative i deres forretning. Dette skaber et reelt incitament til at fremme udviklingen.

Med en åben platform kan bygningsejere, leverandører, køleeksperter, serviceteknikere og anlægs- og driftsledere alle få adgang til og konfigurere enhver funktion og skræddersy deres produktpakke, så den passer til deres behov. Det samme gælder energirådgivere, medarbejdere, lejere og bygmestre.

Hvilke fordele giver det vores samarbejdspartnere og kunder fremadrettet? 

– På kort sigt vil kunderne kunne se, at den nuværende platformsudvikling forbedrer den måde, hvorpå produkterne arbejder sammen, hvilket giver en mere effektiv drift som en direkte effekt. På langt sigt har vi et meget ambitiøst mål: At skabe Europas førende Proptech-platform. Men vi tror ikke, at vi kan gøre det alene. 

– Vi skal gøre det sammen med vores partnere og kunder, slutter Åkerström.

Vær proaktiv hvor som helst – når som helst.