Er dit indeklima for fugtigt, tørt eller indelukket?

Har du lagt mærke til hvordan luftkvaliteten kan påvirke dig? Hvis dit hoved føles tungt, hvis du ofte nyser, eller hvis næsen eller øjnene løber, kan der være noget galt med indeklimaet. Er indeklimaet for fugtigt eller for tørt, er det indelukket, eller trækker det? Her er 5 tips til at forbedre luftkvaliteten i din bolig.
  • Maria Sotberg

    Writer

publiceret

opdateret

Radiator
Foro af Aslan Alphan / Getty Images Signature

Det kan være både ubehageligt og usundt at bo i en lejlighed, eller en bygning med dårligt indeklima. Et sundt indeklima er ganske enkelt en nødvendig luksus. Et dårligt indeklima kan nemlig føre til mange sundhedsmæssige problemer, lige fra hovedpine og træthed til generende allergier.

Før i tiden var det almindeligt med træk i stort set alle boliger. Det var nødvendigt at tage tykke sokker på for at holde sig varm. I dag har alle nyere lejligheder eller huse tætningslister og tætte vinduer, og vi gør hvad vi kan for at spare på energien.

Fryser vi, kan vi blot skrue op for radiatoren. Eller hvad?

Sådan fungerer et varmesystem

Hvor koldt må det være?

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler en indetemperatur på mindst 18 °C i beboelsesrum for at beskytte beboerne mod sundhedsskadelige påvirkninger som følge af et koldt indeklima. 20 °C fremhæves som den ideelle temperatur for de fleste mennesker.

De fleste lejligheder er udstyret med radiatorer, der opvarmer rummene. Når det er koldt udenfor og radiatorerne er tændt, bør de være varme foroven og kolde forneden. Det skyldes, at radiatoren bliver afkølet efterhånden som varmen frigives til rummet. Den varme luft stiger op fra radiatoren og opvarmer den kolde luft fra vinduerne, så du undgår kold træk.

For at opretholde en konstant temperatur er radiatorerne normalt udstyret med termostater, som registrerer temperaturen og automatisk regulerer, om der skal sendes mere eller mindre varme ud i systemet. Termostaterne er normalt indstillet til at opretholde en temperatur på omkring 20-22 °C i beboelsesrum, hvilket føles behageligt for de fleste mennesker. Hvis det bliver varmere i rummet, afbrydes varmetilførslen, og hvis det bliver koldere, sendes mere varme ud i systemet.

En varm sommerdag eller iskoldt vintervejr?

Varmesystemet i din lejlighed eller bygning tager også hensyn til variationer i udetemperaturen. Når der sker en hurtig ændring i udetemperaturen, kan indeklimaet nogle gange ikke at nå at følge med. Derfor kan det være svært at opretholde en ensartet indetemperatur om foråret og om efteråret.

Hvis dit boligselskab har installeret Edge, tager systemet automatisk hensyn til variationerne i de eksterne påvirkninger – og sætter proaktivt ind. På den måde tilpasses indeklimaet på forhånd, så der opnås et mere ensartet indeklima i lejlighederne.

Tips til et bedre indeklima

Hvis du ønsker at forbedre luftkvaliteten i din bolig, får du her nogle tips:

1. Er radiatorerne tændt?

Kontroller, at radiatorernes termostater ikke er slukket, så du undgår at bruge unødvendig energi på for kraftig opvarmning, når du tænder dem igen. En lav grundindstilling er bedst, hvis du vil holde temperaturen mere jævn over tid.

2. Hold ventilationsriste og friskluftventiler åbne

Huse er bygget til at have en kontinuerlig luftcirkulation. Mange lejligheder har derfor friskluftventiler indbygget i vægge eller vinduer. Hvis disse ventiler er lukket, trækkes luften ind i lejligheden på den forkerte måde. Det kan medføre indtrængen af uønskede lugte fra nabolejligheder eller koldt træk. I værste fald kan der opstå problemer med fugt og skimmelsvamp.

3. Placer møblerne rigtigt

Varmen fra radiatoren skal have plads til at arbejde. Hvis en sofa eller et andet større møbel er placeret foran radiatoren, trænger varmen ikke ud i rummet. Det samme gælder lange, tunge gardiner.

Hvis der står et bord ved siden af et vindue, ledes den kolde træk ind i rummet, men radiatoren opvarmer kun luften under bordet. Hvis du vil placere et møbel foran en radiator, skal du sørge for, at der er et vist frirum.

Tommelfingerreglen er, at den del af radiatoren du kan se, fra det sted hvor du står, kan varme dig.

4. Vil du gerne lukke lidt frisk luft ind? Så gør det hurtigt.

Luft ud i kort tidt. Ellers risikerer du, at gulvene bliver kolde, og det tager lang tid at varme dem op igen. Hvis du vil lukke lidt frisk luft ind, er det bedre at lufte ud med gennemtræk i fem minutter end at lade vinduerne stå åbne i længere tid.

På den måde får du frisk luft ind i lejligheden, uden at den bliver helt nedkølet, og temperaturen kommer også hurtigere op igen bagefter.

Kvinde, der åbner vinduerne for at lufte hurtigt ud.
Luk frisk luft ind ved at åbne vinduerne på vid gab i nogle minutter. Foto af Dangrystky/Getty Images

5. Rengør termostatventilerne jævnligt

Sørg for at rengøre radiatorernes termostatventiler jævnligt, men undgå at ændre på indstillingen. Det samme gælder emhættens fedtfilter. Kontroller, at emhætten er slukket eller står på laveste indstilling, når den ikke er i brug, da den ellers vil trække mere kold luft ind i ejendommen.

Hvis det ikke hjælper

Somme tider trænger der luft eller snavs ind i varmesystemet, så radiatorerne ikke fungerer korrekt. I nogle tilfælde skal radiatorerne udluftes, for at de fungerer korrekt igen. Hvis du har fulgt vores tips, men stadig har det for varmt eller for koldt, anbefaler vi, at du først tjekker temperaturen i lejligheden.

Mål temperaturen én meter fra ydervæggen og cirka én meter over gulvhøjde. Kontakt den ansvarlige person i afdelingsbestyrelsen eller en administrator for at få yderligere hjælp, hvis temperaturen stadig ikke er, som den skal være.

Vil du gerne have kontrol over luftkvaliteten? Se vores løsninger til beboelsesejendomme.