De rette værktøjer til opgaven – Ömangruppen sænker kundernes driftsomkostninger

Ved at gennemgå tekniske installationer og investere mere i ældre bygninger kan der opnås store besparelser, siger Richard Hållbus, energiinspektør hos Ömangruppen i Växjö, Sverige. Se, hvordan de anvender Web Port og Energinet i deres energiarbejde.
  • Filip Lagerlöf

    Marketing

publiceret

opdateret

Ömangruppen sænker kundernes driftsomkostninger
Brug Web Ports online editor til at tilpasse direkte i webgrænsefladen. Foto: virtua73 / Getty Images

Energieffektivitet og -optimering har stået højt på bygningsejernes dagsorden det seneste år. Og på et svingende marked, hvor energipriserne er skudt i vejret, og en lavkonjunktur er på vej, er ejendomsadministratorerne nødt til at gennemgå de eksisterende tekniske installationer.

At investere i løsninger, der styrer varme, ventilation og vand, er med til at reducere driftsomkostningerne og klimapåvirkningen. Det drejer sig om at kunne måle og gøre noget ved en bygnings energitab, som blandt andet kan skyldes forkerte indstillinger.

About Ömangruppen

Om Ömangruppen: Ömangruppen er en værdibaseret virksomhed med 150 medarbejdere fordelt på omkring 30 lokationer i fire regioner i Sverige. De hjælper bygningsejere med løsninger, tjenester, installationer og koncepter, der forbedrer indeklimaet i bygninger. Richard Hållbus er civilingeniør og har arbejdet for Ömangruppen i seks år. Han arbejder primært med energispørgsmål og er certificeret energiinspektør og energiekspert. Ömangruppen

– Ved at gennemgå tekniske installationer og investere mere i ældre bygninger kan der opnås store besparelser, siger Richard Hållbus, certificeret energiinspektør og energiekspert hos Ömangruppen i Växjö, Sverige.

Ömangruppen er en certificeret partner, som bruger Web Port og Energinet til at analysere og kortlægge kundernes energiforbrug.

– Førhen brugte vi en ældre SCADA-platform, der ikke havde alle de nødvendige funktioner. Derfor begyndte vi at lede efter en anden løsning, der kunne give svar med det samme, og den fandt vi i Web Port. Web Port er en løsning, der taler mange forskellige sprog. Den har flere færdige drivere, der kan tilsluttes til de eksisterende styresystemer. Vi kan nemt konfigurere de funktioner, vi ønsker, når vi regulerer bygningerne, forklarer Hållbus.

I første omgang var vi på udkig efter en hvilken som helst software, men da Web Port og Energinet (EMS-system), som vi også begyndte at kigge på, gik sammen om at danne Kiona, stod det klart, at det var den bedste løsning for os.

Richard Hållbusenergiinspektør og energiekspert, Ömangruppen

Bedre dataindsamling og -analyse

Hållbus fortæller, at det er nemmere at analysere de data, der kommer ind fra kunderne, da de automatisk indsamles direkte fra energiselskaberne via API'er.   

Derudover kan rapporter til kunderne nemt automatiseres i Energinet. Automatisk rapportering frigør ressourcer fra indsamling af data, så der kan bruges mere tid på at lave en skarpere kvalitativ analyse. Dette gør det også lettere at beregne energieffektivitetsbesparelser. Via Web Ports interface (HMI) får man et godt overblik og kan se, hvordan bygningen klarer sig i realtid.

Om HMI

En menneske-maskine-grænseflade (Human-Machine Interface – HMI) er en brugergrænseflade eller et dashboard, der forbinder en person med en maskine, et system eller en enhed. Nogle eksempler på HMI-enheder, vi bruger i dagligdagen, er berøringsskærme og tastaturer. Få mere at vide på Wikipedia

Energinet, som er energistyringssoftwaren, viser bygningens energidata, energiforbrug og performance.   

– Ved at bruge både Web Port og Energinet opnår vi flere synergier. Eksempelvis kan vi i Web Port straks måle effekten af de justeringer, der er foretaget, og derefter kan vi i Energinet med hyppige mellemrum og større detaljeringsgrad se, hvordan ændringen i værdierne påvirker energiforbruget.

Energinet er et unikt analyseværktøj, der tilbyder mange yderligere funktioner. For eksempel kan man nemt indstille et hvilket som helst nøgletal, man er interesseret i, såsom energiforbrug pr. produceret ton, hvis man driver en fabrik.

Energinet-dashboard
Se de vigtigste data på dit dashboard i Energinet.

– Effektiv energioptimering kan påvirke prissætningen af fremstillede produkter. For eksempel kan man se, hvor meget energi der er brugt til at producere en kage, et vindue eller et andet energiintensivt produkt. Det er et fantastisk værktøj til at give vores kunder en god indsigt.

Energikortlægning = reducerede omkostninger

Energioptimering bliver stadig vigtigere for ejendomsselskaberne. Interessen stiger i takt med, at elhandel og energiomkostninger udgør en stigende del af driftsomkostningerne.    

Erhvervslivet får ikke særligt tilskud til elhandel, hvilket betyder, at elpriserne bliver kritiske, når mange har gamle løsninger. Energikortlægning og energieffektivitet kan reducere driftsomkostningerne og samtidig øge ejendomsværdien.    

– Et ejendomsselskab valgte at investere i deres eksisterende ejendomsaktiver i stedet for at købe nye bygninger og øgede energi- og driftsovervågningen. Omhyggelig energiovervågning og alarmfunktioner på ventilationsanlægget sikrede, at fejl kunne håndteres med det samme, uden at en medarbejder skulle tage ud til stedet, siger Hållbus. 

Ömangruppen er netop begyndt at koble sine kunder til Web Port og Energinet. I dag er mere end 13 kunder med omkring 30 bygninger tilkoblet.   

– Vi er kun lige begyndt, men de fleste af vores kunder vil blive tilkoblet, og målet er at få hele systemet op at køre inden 2022. Derefter vil vi også være i stand til at samle alle kundeoplysninger ét sted og sende dokumenter, rapporter og oplysninger om, hvor målerne er placeret.

Brug analyser til at skabe handling

Nogle kunder får foretaget månedlige aflæsninger af deres forbrug af fjernvarme, el og vand. Derefter modtager de en kvartalsrapport. Andre kunder har særlig software med alarmfunktioner, der læser værdierne hver time. I de tilfælde viser Energinet dem med det samme, hvis der er sket noget, for eksempel om vandforbruget har været for højt. Dette gør det muligt at gøre noget ved det på et tidligt tidspunkt.  

Web Port og Energinet hjælper vores kunder med at sænke driftsomkostningerne. Det tilføjer også værdi til ejendommen. Afhængigt af hvor mange målepunkter vi får adgang til, kan vi også hjælpe dem med at løse problemer, før skaden bliver for omfattende eller dyr.

Richard Hållbus, Ömangruppen

– Den seneste tids stigning i energipriserne betyder, at kunderne er mere interesserede i at investere i forskellige løsninger, der skal forbedre energieffektiviteten og kontrollen med deres ejendomme. Det er en fordel på den lange bane og ikke kun nu, hvor energipriserne er høje, konkluderer Hållbus.

Vil du gerne vide mere om kombinationen Web Port + Energinet?