Eichmann Property Management Gmbh

Eichmann Grundbesitzverwaltung GmbH

Godt for indeklimaet og godt for miljøet.

Tilbage i 2016 begyndte Eichmann Grundbesitzverwaltung at teste vores IoT- og AI-platform, Edge, i to af selskabets bygninger i Berlin.

Ud over de rene omkostningsbesparelser var der fokus på yderligere to positive aspekter ved projektets start. For det første var der den miljømæssige fordel i kraft af et reduceret forbrug. For det andet var der den komfort, der blev opnået ved løbende overvågning af fyrrummet. Det gør det enklere at følge op på de eksisterende tekniske anlæg og opdage fejl på et tidligere tidspunkt. En strategisk investering, som skaber et mere afbalanceret indeklima.

Gennem effektiv og kontinuerlig opfølgning via Edge blev der opnået en besparelse på 13.300 kr. pr. år i de to bygninger. I løbet af de første 12 måneder blev der opdaget flere fejl. Der blev fundet fejl i begge varmesystemer, som gradvist blev rettet. Overordnet set betød optimeringen, at lejerne kunne nyde godt af lavere varmeudgifter. Det sparede også miljøet for unødvendige udledninger.

Ud over reduktionen af energiforbruget var den løbende overvågning af fyrrummet også en vigtig årsag til, at udlejeren foretog investeringen. På baggrund af erfaringerne fra projektet besluttede selskabets driftsansvarlige i 2017 at koble yderligere 17 bygninger til Edge.

Dette projekt viser, hvordan miljømæssige og sociale hensyn kan forenes. Og sidst, men ikke mindst, at det betaler sig rent økonomisk.

Janot Dohrmann
Energiekspert, Kiona

Vil du gerne opnå energibesparelser i dine bygninger?

Energibesparelse/år:

12,9%

stemmer

kontakter

Vil du læse mere om dette projekt?