Power lines

Løsninger til energistyring

Lad os hjælpe dig med at finde din energistyringsløsning.

Løsninger til energistyring

Virksomheder på tværs af alle sektorer vælger energistyring til at reducere deres driftsomkostninger. Det er nødvendigt ikke kun for at opnå omkostningsstyring, men også for at opfylde moderne lejeres behov og for at nå de nye mål og krav til bæredygtighed. Vores løsninger are built to meet the future.

For selv om specifikke krav og behov kan variere fra virksomhed til virksomhed, er princippet og målet det samme: at opnå fuld kontrol over energiforbruget.

Fast ejendom

Vores energistyringsløsninger dækker alt fra erhvervsbygninger, som f.eks. indkøbscentre, detailforretninger og kontorlokaler til beboelsesejendomme i alle størrelser. 

Disse indeholder ofte mange forskellige tekniske anlæg, der påvirker energiforbruget, f.eks.: Fra proceskølingssystemer, ventilationsanlæg, varmegenvindingsanlæg og varmepumper til elektriske installationer og grundvandspumper.

Se vores løsninger til alle typer bygninger og ejendomme:

Find muligheder for at spare energi 

Som beslutningstager har du brug for fremtidssikrede løsninger, der gør det muligt for dig at overholde reglerne og opnå en positiv miljøpåvirkning. Vores cloudløsninger dækker hele kæden fra måling til rapportering.

Brug Energinet til at indsamle alle former for energidata, og få specialiserede algoritmer til registrering af afvigelser og prognoser for energiforbruget.

Vi har investeret i alt omkring 820 000 NOK for at nå målet om en reduktion på 13 % i energiforbruget, og vi forventer ét års arbejde for én person til vores 400 000 m2. Det giver os en tilbagebetalingstid på mindre end et år.

Robert FjellstadAfdelingsleder, Oslo Universitetshospital

Brug Edge i eksisterende systemer med tilslutning via API’er, eller benyt dig af cloudtjenesten til at holde styr på energiforbruget. Foretag nemt tilslutning til alle dine bygninger, så du kan identificere afvigelser og analysere energiforbruget for hele din portefølje.

Værdifuld måling, tilsluttede bygninger og intelligente cloudbaserede systemer gør det både nemmere for os og skaber et bedre indeklima for vores lejere, og Kiona viser os hvordan.

Per EklundCEO, Victoriahem AB

Produktion og fremstilling

Kom ned til de afgørende detaljer. Vores løsninger er lavet til ejendomme, der bruges til fremstilling og produktion, såsom fabrikker, fabrikker og lagre. 

Illustration: Disse indeholder ofte mange forskellige tekniske anlæg, der påvirker energiforbruget, f.eks.: Fra proceskølingssystemer, ventilationsanlæg, varmegenvindingsanlæg og varmepumper til elektriske installationer og grundvandspumper.

Se vores løsninger til produktionsanlæg:

Sikre tiltag, der gør en forskel

Brug vores systemer til at sikre, at driften kan køre hele tiden, eller brug vores add-ons til specialiserede algoritmer.

  • Energinet er udviklet til automatisk at modtage alle datatyper, såsom energi-, vand-, gas- og produktionsdata, liter, kg, m3, damp, tryk og temperatur.

Få en komplet løsning

Få mest muligt ud af din investering ved at  kombinere løsninger – den perfekte løsning til dig, der ønsker at opnå reelle energibesparelser.

  • Kombiner Energinets måle- og rapporteringssystem med vores effektive proptech-platforme til at kontrollere alle aspekter af energistyringen.

Forsyningsselskaber

Vi modtager data fra mange en bred vifte af forskellige forsyningsselskaber, energileverandører, dataloggere, BMS-systemer, renoveringsselskaber, PLC-systemer, meteorologiske institutter og andre tredjepartssystemer i forskellige formater.

Se vores løsninger til energisektoren:

Følg udviklingen og forbedringerne – og videregiv resultatet

  • De specialiserede algoritmer er udviklet til at øge energieffektiviteten og styre omkostningerne. Se detaljerede opfølgningsrapporter med kompileret energi, indeklima, økonomi og CO2-besparelser, og få den viden, du skal bruge til at træffe databaserede beslutninger.
  • Brug de forskellige dashboards og rapporteringsværktøjer til at skabe interesse for dine energiresultater samt fremme din miljøprofil.

Hvorfor det er vigtigt

Minimering af miljøpåvirkningen

41 % af verdens energiforbrug er relateret til bygninger, hvilket betyder, at hele sektoren er under voldsomt pres fra lejere og tilsynsmyndigheder for at reducere det klimamæssige fodaftryk.

Vi ønsker at håndtere urbanisering, miljøhensyn og digitale forventninger først. Begynd med at tilslutte dine systemer til en Kiona-løsning, så er du godt på vej til at opnå kontrol, give lejerne en bedre oplevelse, støtte medarbejderne, reducere energiforbruget og minimere miljøpåvirkningen. We’ll keep our word of creating cost-effective solutions that make it all viable..