Peak Control

Undgå høje effektoptag

Edge

Peak Control

Er du klar til at blive koblet på, få viden og starte din AI-rejse?

Peak Control

Peak Control bruger den intelligente styringsalgoritme, men i stedet for at optimere indetemperaturen, analyserer den, hvornår der kan opstå spidsbelastninger, og reducerer derefter disse – altid med den mindst mulige indvirkning på indeklimaet.

Energiomkostningerne er en del af faktureringsmodellerne og udgør en stor del af den samlede årlige udgift. Energiomkostningerne påvirker hovedsageligt de bygninger, hvor behovet er uensartet, specielt hvis der er tidspunkter på dagen, hvor effektbehovet er højt i korte perioder.

Disse energiomkostninger kan udgøre op til halvdelen af de samlede varmeudgifter. 

Billede: Tilføjelsen Peak Control sørger for, at du holder dig under den indstillede effektgrænse

Fordele

Reducer spidsbelastninger i varmeforbruget

Dette sker ved proaktivt at tilføre varme inden spidsbelastningen og reducere energiforbruget under de dyre spidsbelastningsperioder i forsyningen. Vores Peak Control reducerer effektbelastningen ved at afbalancere varmen i din bygning på forhånd. 

Nemt at implementere

Data om, hvordan bygningerne påvirkes og reagerer på forskellige varmebehov og vejrforhold, danner grundlag for, hvordan du undgår dyre spidslaster i energiforbruget. Der kræves intet nyt udstyr. Ingen dyr og tidskrævende omprogrammering af varmecentraler. Peak Control er en videreudvikling og et supplement til vores klimaoptimerede styring. 

Skalerbar og fleksibel

Vores energieksperter og driftsteam sidder klar til at hjælpe dig med at komme op at køre på ingen tid. I Edge er det nemt at aktivere Peak Control for specifikke bygninger eller hele din bygningsportefølje.

Sådan fungerer det

Bruges til følgende tarifmodeller til fjernvarme:

Daglig

Daglig gennemsnitseffekt

Ved hjælp af bygnings- og vejrdata forudsiger styringen, hvilke dage der vil være en høj effekt, reducerer toppunkterne og udligner effekten.

Hver time

Timebaseret gennemsnitseffekt

Når det i stedet er de højeste deleffekter i timen, der afgør effektforbruget, skal der tages højde for, hvornår der i løbet af dagen opstår spidsbelastning. Systemet leverer datastyret viden og omfordeler varmen, så spidsbelastningerne reduceres.

Abonnementsbaseret effekt

I de tilfælde, hvor der er sat en grænse for abonnementsbaseret effekt, og denne overskrides, får du større energiomkostninger eller et stort strafgebyr. Her vil systemet i stedet reducere energibehovet, så det ikke overstiger det abonnementsbaserede effektniveau.