Check Point

Bedre kontrol med temperaturer og opgaver

Smart guard

Check Point

Vil du vide mere om registrering af temperatur med Check Point?

Check Point

Check Point er et intuitivt digitalt værktøj, der gør det nemmere for dig at registrere og følge temperaturer, procedurer, afvigelser og målinger. De tider, hvor man benyttede sig af pen og papir, er forbi. Digital registrering giver dig et meget mere effektivt værktøj til at måle temperatur og overvåge alle former for regelmæssige procedurer.

Registrering af temperatur
Rapporter
Statistik
Registreringer af afvigelser
Dokumentation

Add-on-funktioner

Gør det nemmere at registrere målinger

Check Point giver dig et overblik over temperaturkontrol og andre regelmæssige procedurer. Det sender påmindelser om at træffe yderligere foranstaltninger, hvis det er nødvendigt, eller hvis opgaverne ikke er blevet afsluttet, samt anbefalede tiltag til håndtering af eventuelle problemer. Det gør det nemmere for de personer, der skal udføre kontrollerne, at huske deres opgaver og udføre deres arbejde korrekt hver gang.

Reducerer afvigelser og skader på maskineri og udstyr

Medarbejdere med adgang til webløsningen kan se den fulde historik og alle registrerede hændelser. Med rapporter, statistik og registrering af afvigelser kan du finde mønstre i afvigelserne i enten individuelle butikker eller på flere lokationer. På den måde bliver Check Point et værktøj, der kan forbedre procedurer, reducere afvigelser og mindske skader på maskineri og udstyr.

Grundig dokumentation

Check Point opfylder kravene fra den norske fødevaresikkerhedsstyrelse (Mattilsynet, der har en af de højeste standarder i verden) om procedurer og dokumentation. Det sikrer, at alle hændelser registreres og gemmes. Da alle afvigelser kan gemmes med billeddokumentation, giver løsningen desuden et pålideligt grundlag for eventuelle klager til leverandører eller transportvirksomheder.

Apps

Løsningen er rollebaseret og fås i tre versioner

Check Point Probe

Dette er den version, medarbejderne bruger til at registrere temperaturmålinger og afslutning af rutineopgaver. Den viser alle de opgaver, der skal udføres, samt påmindelser, der skal sikre, at intet bliver glemt. I tilfælde af afvigelser kan brugerne søge råd i vejledningerne for at se, hvad der skal gøres.

Check Point Manager

Alt, hvad der sker i Check Point Probe, vises også her. Afvigelser, der er håndteret i Probe, vises på opgavelisten i Manager. Disse skal derefter håndteres af lederen som en fejlretning. Fejlretninger kan foretages enten fra lederens smartphone eller via dashboardet. Det gør det nemt at bevare overblikket over de tiltag, der skal foretages, eller som allerede er blevet foretaget. Som navnet antyder, er denne app beregnet til ledere. Ved manuelle temperaturmålinger, der ikke er registreret i Probe, udløses der en besked og en alarm.

Check Point Dashboard

Dashboard-versionen er en online løsning, der giver ledere fuld kontrol og overblik over deres butikker. Den gemmer de nødvendige oplysninger som dokumentation til fødevarestyrelsen og andre parter. Medarbejdere med andre administrative roller kan også bruge denne løsning og få adgang til et overblik over alle butikker. De kan f.eks. se, hvilke leverandører der har flest afvigelser i deres forsyningsleverancer, for en individuel enhed, en bestemt region eller hele landet. Derudover kan de bruge det til at se rapporter og statistik.