Analysemodul

Automatiser din analyse

Kiona sunrise

Analysemodul

Klar til at starte dybdegående analyser?

Analysemodul

Se, hvordan dine anlæg kører, find svagheder eller registrér ændringer. Kom i gang med automatisering af analysen af alle dine systemer på ét sted. 

Billede: Få et hurtigt overblik over hvordan dine anlæg performer.

Traditionelt har kontrol og overvågning af systemer foregået ved hjælp af anlægsbilleder og trendgrafer – hvilket resulterer i reaktiv alarmhåndtering. De tider er forbi. 

Med Web Ports analysemodul får du et hurtigt overblik over, hvor godt de forskellige anlæg fungerer, og hvordan de udvikler sig. 

Nem opsætning

En ny måde at arbejde på

Med analysemodulet bliver det nemt at opsætte analyser af forskellige systemer for at finde svagheder i regulering, stabilitet, energiforbrug eller lækager. Nedslidte anlæg eller systemer, der fungerer dårligt, registreres automatisk, og du kan overvåge resultatet af forskellige handlinger. 

Alle delanalyser af et system kan tillægges individuel vægtning, så du opnår en samlet vurdering af, hvor godt systemet fungerer, og kan se ændringer i performance over tid.

Sådan fungerer det

Hvad du kan gøre med analysemodulet

Analyse af regulatorer

Dette bruges blandt andet til at finde defekte regulatorer og ventiler, der er forkert dimensioneret, eller som er har lækager.

Stabilitetsanalyse

Se, hvor godt en måleværdi følger et ønsket sætpunkt og konfigurer forskellige toleranceværdier efter behov. Perfekt til at vurdere f.eks. temperatur i lejligheder eller andre rum.

Forbrugsanalyse

Dette bruges til at se energiforbruget i f.eks. en bygning, i forhold til en beregnet eller foruddefineret forbrugssignatur, finde frakoblede forbrugsmålere med mere.

Balanceanalyse

Vurdér tab i systemer ud fra forskellen mellem en eller flere indgangs- eller udgangssignaler. Det kan f.eks. vurdere hovedmålere for vand i forhold til forbrug på individuelle bimålere.

Brugerdefineret analyse

Dette giver dig mulighed for at brugerdefinere analyser/algoritmer, der bruger parametre fra analysen til at levere et resultat i henhold til den definerede algoritme.