På dagsordenen: KL's Klima- og Miljøtopmøde 2024

Den 11. - 12. april finder KL’s store årlige politiske konference på klima-, teknik- og miljøområdet sted, denne gang i København. Kommunerne er en central spiller indenfor den grønne omstilling af vores samfund. Et tema, der står højt på dagsordenen, er arbejdet med energibesparelser i de kommunale ejendomme, herunder at leve op til den nye lovgivning om energieffektivitet og styring.
  • Sune Tranæs Voss

    Sales

publiceret

opdateret

Ejere og bygningsledere står over for en presserende udfordring – hvordan de effektivt kan styre og reducere deres energiforbrug i en situation med stigende priser, samtidig med de holder bæredygtighed i centrum for deres drift.

KL's Klima- og Miljøtopmøde 2024

Kommunernes Landsforening inviterer til den årlige politiske konference på klima-, teknik- og miljøområdet. Deltagerne er kommunalpolitikere, folketingsordførere, kommunernes samarbejdspartnere og kommunale direktører og chefer på området.

Med ny lovgivning om energieffektivitet, der påvirker danske virksomheder og kommuner, er man nødt til at være på forkant med udviklingen. På KL's Klima- og Miljøtopmøde 2024 sætter vi fokus på løsninger, der hjælper dig med at leve op til de nye krav.

Nye krav i Bygningsreglementet vedrørende energioptimering og bygningsautomatik

Kravene til bygningsdrift, hos både private og offentlige organisationer, vil ændre sig meget indenfor de kommende år. Det skal være slut med styre energiforbrug i bygninger ud fra mavefornemmelsen, men i stedet på baggrund af data. Med en databaseret tilgang, der giver mulighed for at kommunikere og styre bygningernes tekniske anlæg, kan man opnå bedre komfort i sammenspil med energibesparelser.

Med vores software kan dette blive til virkelighed – og mere til. Til næste år vil Bygningsreglementet stille krav om bedre styring af energiforbrug i eksisterende ejendomme:

§295: bygningsautomatisering og -optimering

Offentlige bygninger med en varmeinstallation, der overstiger 290 kW (som skoler eller større administrationsbygninger), skal opfylde disse 4 punkter;
  1. løbende at overvåge og analysere energiforbruget,
  2. at kommunikere med de tekniske systemer og regulere disse systemer energieffektivt i forhold til behovene i bygningen,
  3. at kunne udtrykke energieffektiviteten af bygningen og dens tekniske anlæg,
  4. opdage fejl i anlæggene og underrette driftspersonalet om fejlene.

Det forventes, at grænsen for effekten af varmeinstallationen bliver drastisk reduceret i de kommende år, hvormed flere bygninger af almindelig størrelse vil blive omfattet af reglerne.

Der venter derudover en stor opgave for den eksisterende bygningsmasse i det offentlige. I 2027 skal alle offentlige bygninger minimum have energimærke F og minimum E i 2030. Her kan digitale energistyringssystemer udgøre en stor hjælp til at optimere bygningernes drift og nedbringe energiforbruget betragteligt. 

Hvad er løsningen?

Prædiktiv varmestyring, på baggrund af vejrprognoser, bygningens fysiske egenskaber og kunstig intelligens.

Vores tilgang til bygningsautomatik er enkel – vi kan koble vores styringssystemer på alle typer tekniske installationer, uden at lave destruktive indgreb. Derved slipper du for at skulle købe nyt hardware og styringsenheder, for at leve op til de nye krav.

Vidste du, at...
Edge er dokumenteret af Carbon Trusts ITU-T L.1480 Net Zero Methodology (måling af påvirkning og indirekte bæredygtighedseffekt) til at have en positiv netto andenordenseffekt og er et pålideligt værktøj for organisationer, der stræber efter at forbedre bæredygtigheden.

Mange af vores kunder bruger Edge til at styre bygningernes varmeforbrug og opnår store besparelser ved kun at tilføre den nødvendige mængde varme for at opretholde komforttemperaturen. Det er et kraftfuldt optimeringsværktøj, der i gennemsnit sparer mellem 10-15% på varmeregningen.

  • Flere kommuner bruger også systemet til at opfylde målsætninger om blandt andet energibesparelser i de kommunale bygninger, i deres DK2020 Klimahandlingsplaner. Dette tog KL og Rambøll et kig på i 2023, hvor Edge i Tårnby Kommune har stået for store besparelser på dels energiforbrug og økonomi, se casen her.

Åben, fleksibel og uafhængig: Nå dine klimahandlingsplaner

Vores platform er bygget til at forbinde stort set alt udstyr, og vi understøtter over 25 kommunikationsprotokoller, 4000 forskellige PLC'er og et stort antal API'er og trådløse standarder.

Som kunde kan du bruge de funktioner, der er tilgængelige på vores platforme, helt uafhængigt af leverandører. Det betyder, at vores produkter kan anvendes på ethvert system eller komponent på markedet. Dette sikrer også en kosteffektiv måde at leve op til målsætninger indskrevet i kommunernes DK2020 Klimahandlingsplaner, vedrørende energibesparelser i de kommunale bygninger.

Kom og tal med os på KL's Klima- og Miljøtopmøde!

Med over 20 års erfaring inden for energi- og AI-optimering hjælper vi kommuner med at leve op til moderne standarder for bygningsautomatik, men vigtigere endnu, at bekæmpe klimaforandringer og høje energiomkostninger i sammenspil med et højt komfortniveau. 

Kiona A/S vil være til stede under topmødet, og vi glæder os til at tale med politikere og fagfolk om hvordan vores produkter kan hjælpe med at modernisere energieffektiv styring af de kommunale bygninger.

HoB & Customer Success, Denmark

Claus Johansen

claus.johansen@kiona.com

+45 22773470

Business developer / Product specialist

Sune Tranæs Voss

sune.voss@kiona.com

+45 82829000