Ready-sertifiointi

Merkki avoimuudesta, tehokkuudesta ja joustavuudesta

Kiona sunrise

Ready-sertifiointi

Haluatko saada tuotteellesi sertifioinnin?

Ready-sertifiointi

Vähemmän viiveitä, nopeampi asennus, vähemmän riskejä – Ready-sertifiointimme on avoimuuden, tehokkuuden ja joustavuuden merkki.

Automatisoituja järjestelmiä, joista puuttuu asianmukainen, ajan tasalla oleva dokumentaatio, on vaikea integroida. Kun tuotetta muokataan, mutta dokumentteja ei päivitetä, hallintaan kuluu turhan paljon aikaa. Tämä viivästyttää prosessien sujumista. 

Konsepti

Estämme ongelman syntymisen

Ready on Kionan uusi konsepti. Se on merkki laadusta automatisoiduissa järjestelmissä - teknisestä ratkaisusta, protokollasta tai toimittajasta riippumatta. Readyn on tarkoitus olla uusi standardi alallamme teknisten laitteiden tehokkaammalle ja saumattomammalle integroinnille. Konseptiin kuuluu tuotteen sertifiointi toimittajan sijasta.

Ready -merkintä on asiakkaallesi osoitus siitä, että sertifoidut laitteet ovat kaikkien integroitavissa.

Näin varmistetaan

  • projektin sujuvampi toteutus
  • mitattavien tietojen oikeellisuus
  • asiakkaalle mielenrauha

Kun valitset Ready -sertifioidun laitteen, tiedät sen olevan avoin ja asianmukaisesti dokumentoitu. Lisäksi voit olla varma, että se kykenee tiedonsiirtoon muiden laitteiden kanssa. Toisin sanoen, se on valmis integroitavaksi.

Kiona vie standardoinnin, laadunvarmistuksen ja tehokkuuden entistä korkeammalle tasolle.

Etsi Ready -sertfioituja partnereita