Rakenna skriptejä valmiiden ohjelmalohkojen avulla

Käytä Blocklya päästäksesi nopeasti alkuun Web Portin skriptauksessa. Käytä valmiita ohjelmalohkoja ohjauslogiikan tai esitysten luomiseen mukautettujen raporttien ja automaattisen taustakäsittelyn avulla.
  • Sara Hampf

    Product Marketing

julkaistu

päivitetty

Web Portin skriptausta voidaan käyttää sellaisten erityisvaatimusten ratkaisemiseen, joita ei voida käsitellä tavallisilla prosessikuvilla. Blockly tukee myös valmiita lohkoja, jotka ovat vuorovaikutuksessa Kionan sovellusliittymien, kuten sähkön spot-hintojen, kanssa.

Ohjelmointi ja skriptaaminen eivät ole kaikille tuttuja, joten alkuun pääseminen on haastavaa. Ratkaisuna olemme lisänneet skriptieditoriin Blockly-tuen, jonka avulla käyttäjät voivat luoda skriptejä valmiita ohjelmalohkoja käyttäen.

Kuinka se toimii?

Blockly käyttää valmiita ohjelmalohkoja, jotka tekevät koodin kirjoittamisesta helpompaa. Se voidaan myös mukauttaa tuottamaan koodia millä tahansa tekstimuotoisella ohjelmointikielellä.

Skriptit luodaan yhdistämällä lohkoja, joista kukin edustaa logiikkaa tai laajempaa toimintoa. Editor toimii vetämällä ja pudottamalla lohkokirjastosta rajapinta työtilaan, joka sitten tallennetaan ja jota käytetään varsinaisen koodin luomiseen. Blockly on tällä hetkellä saatavilla Call-, Looped- ja Triggered-skripteille. Tämä tarkoittaa, että voit muokata projektisi suunnittelua suoraan web-käyttöliittymässä ja luoda työkalurivejä, ponnahdusikkunoita, tekstiä, grafiikkaa ja kuvapainikkeita.

Selkeä visio

Kun työskentelet Blocklyn kanssa, on tärkeää, että sinulla on selkeä visio tai tavoite siitä, mitä haluat järjestelmän tekevän ja mitä tuloksia haluat koodilla saada. 

Täydellinen esimerkki siitä, milloin Blocklya kannattaa käyttää, on sähkön spot-hinnat. Voit ohjelmoida järjestelmän niin, että kun spot-hinta saavuttaa tietyn rajan, järjestelmä sammuttaa pumpun kustannusten vähentämiseksi. Voit päättää, onko koodin tarkoitus toimia tilapäisesti, vai voitko tehdä siitä päivittäin, viikoittain tai kuukausittain toistettavan. 

Tämä video näyttää, miten Blocklya käytetään sähkön spot-hintoihin

Yksinkertaisempi komentosarjojen luonti Blocklyn avulla

Käytä Blocklya päästäksesi nopeasti alkuun Web Portin skriptauksessa. Käytä valmiita ohjelmalohkoja ohjauslogiikan tai esitysten luomiseen mukautettujen raporttien ja automaattisen taustakäsittelyn avulla. 

Skriptausta voidaan käyttää sekä raportointiin että automaattisen taustakäsittelyn luomiseen. Koska kaikki eivät osaa ohjelmointia ja skriptausta, alkuun pääseminen voi olla hieman haastavaa. Tästä syystä Web Portissa on toteutettu tuki Blocklylle osana skriptieditoria, joka antaa mahdollisuuden rakentaa skriptejä valmiiden ohjelmalohkojen avulla.

Haluatko tietää lisää Web Portista?