Peak Control

Vältä suuria kulutuspiikkejä

Edge

Peak Control

Oletko valmis älykkäisiin, toimintaa ohjaaviin analyyseihin ja tekoälyn hyötyihin?

Peak Control

Peak Control hyödyntää älykästä ohjausalgoritmia. Se analysoi milloin lämmityksen kulutuspiikkejä voi esiintyä, ja pyrkii vähentämään niitä – vaikuttaen samalla mahdollisimman vähän sisäilmaan.

Lämmitysenergian kustannukset muodostavat suuren osan vuoden kokonaiskustannuksista. Pääosin tämä koskee rakennuksia joissa lämmitystarve on epätasainen, etenkin jos tarve on suuri vain lyhyen ajan päivästä.

Nämä energiakustannukset voivat muodostaa jopa puolet kokonaislämmityskustannuksista. 

Kuva: Peak Control -lisälaite varmistaa, että pysyt asetetun tehorajan alapuolella

Edut

Vähennä lämmityksen kulutuspiikkejä

Peak Control -toimintomme pyrkii vähentämään piikkejä kulutuksessa tasapainottamalla rakennuksesi lämmitystä etukäteen. Se tehdään lisäämällä lämpöä ennakoivasti ennen huippua, ja välttämällä energiankäyttöä kalliimpien laskutustuntien aikana. 

Helppo toteuttaa

Mitään uusia laitteita ei tarvita. Ei kallista ja aikaa vievää rakennusautomaatiojärjestelmien uudelleenohjelmointia. Kulutuspiikkien välttäminen perustuu tietoihin siitä miten eri lämmitystarpeet ja sääolosuhteet vaikuttavat rakennuksiin, ja miten rakennukset reagoivat niihin. Peak Control on ilmasto -optimoidun ohjauksemme lisäosa. 

Skaalautuva ja joustava

Edgen Peak Control voidaan aktivoida helposti tietyissä rakennuksissa tai koko rakennuskannassasi. Energia -asiantuntijamme ja tiimimme ovat palveluksessasi ja varmistavat, että kaikki toiminnot ovat tuossa tuokiossa käytössäsi.

Miten se toimii

Sovellettavissa seuraaviin kaukolämmön energiaveloitusmalleihin:

Päivittäin

Päiväkohtainen keskimääräinen teho

Rakennus -ja säätietojen avulla ohjaus ennakoi minä päivinä verkoston kulutus on suurinta, leikkaa huiput ja tasoittaa tehoa.

Tunneittain

Tuntikohtainen keskimääräinen teho

Järjestelmä hyödyntää dataan perustuvaa tietoa, ja jakaa lämpöä uudelleen huippujen vähentämiseksi. Jos energian hinta sen sijaan määräytyy suurimpien tuntikohtaisten alikulutusten perusteella, on huomioitava, mihin hetkeen päivästä kulutuspiikit osuvat.

Tilattu teho

Järjestelmä vähentää energian tarvetta, jotta ennalta määritetty kulutus ei ylity. Jos energiasopimuksessasi on määritelty tietty raja kulutukselle, tämän ylittäminen aiheuttaa lisäkustannuksia.