Helppo tietojen tuonti

Yksinkertaista tiedonhallintaprosessiasi.

Dusky blue skies

Helppo tietojen tuonti

Energinet tukee monia erilaisia tapoja tuoda tietoja käyttäjien tarpeiden mukaan. EMS-energianhallintajärjestelmässämme on tarvittavat työkalut tiedonhallintaprosessin virtaviivaistamiseen, ja voit esimerkiksi muodostaa saumattoman integraation ulkoisiin järjestelmiin, syöttää tietoja manuaalisesti tai tuoda tietoja tiedostoilla.

Tee tietoon perustuvia päätöksiä Energinetin kautta saatujen reaaliaikaisten tietojen pohjalta.

Tee tietoon perustuvia päätöksiä reaaliaikaisten tietojen pohjalta.

Energinetissä on helppo muodostaa integraatioita ulkoisten järjestelmien kanssa, tuoda tietoja tiedostoilla tai syöttää kulutustietoja manuaalisesti. Helppokäyttöisen käyttöliittymän ja kattavien ominaisuuksien ansiosta voit helposti tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Tietojen tuonti API:n kautta

Vastaanota kulutustietoja suoraan REST API ‑rajapintojen kautta

Energinetiin voi tuoda mittaritietoja kätevästi REST API:n kautta, sillä API voi lähettää mittaritiedot suoraan järjestelmään. Tuemme myös monia kolmannen osapuolen ohjelmistoja, joista voimme kerätä mittaritietoja API-rajapintojen kautta. Näin tietoja voidaan kerätä esimerkiksi energiayhtiöiltä tai muilta järjestelmien toimittajilta. Lisäksi siirrämme API:n avulla tietoja muista Kiona-ratkaisuista, kuten IWMAC-järjestelmästä tai Web Portista.

Energinet pystyy käsittelemään eri lähteistä saatavia mittaritietoja. Yhdistämme kaikki tiedot yhteen keskitettyyn paikkaan, josta saat kattavan ja ulkoasultaan yhtenäisen yleisnäkymän.

SFTP- ja sähköpostituonti

SFTP- (Secure File Transfer Protocol) ja sähköpostituonnit

Järjestelmämme tukee tietojen tuontia SFTP:n (Secure File Transfer Protocol, suojattu tiedostonsiirtoprotokolla) ja sähköpostipohjaisen tuonnin kautta. Voit tuoda tietoja eri tiedostotyypeillä, kuten CSV-, XML- ja TXT-tiedostoilla sekä muilla tekstimuotoisilla tiedostoilla. Tarjolla on valmiita tuontimuotoja, ja muotogeneraattorimme avulla voit luoda räätälöityjä tuontimuotoja, jotka vastaavat tiettyä datarakennetta.

BMS-järjestelmät, SCADA-järjestelmät, energiayhtiöt ja erilaiset paikan päällä sijaitsevat laitteistot, kuten Elvacon M-Bus-yhdyskäytävät, käyttävät laajalti tiedostotuontia.

Muut lähteet

Lue mittarilukemia manuaalisesti mobiilisovelluksella

Android- ja iOS-laitteille saatavilla oleva mobiilisovellus Energinet Go tehostaa mittarilukemien manuaalista käsittelyä. Sovellukseen on helppo syöttää tietoja QR-koodien avulla. Luo QR-koodeja Energinetissä ja kiinnitä ne sitten mittareihin, niin voit skannata tietoja kätevästi. Sovellus sisältää myös hälytysten hallintaa helpottavan hälytysluettelon ja perusraportteja, joista voit tarkistaa tärkeitä tietoja nopeasti.

Tietojen luotettavuus

Kattava tapa varmistaa mittaritietojen luotettavuus

Tietoon perustuvat päätökset edellyttävät luotettavia tietoja. Energinet auttaa varmistamaan mittaritietojen luotettavuuden kattavasti. Se esimerkiksi hälyttää virheellisistä data-arvoista automaattisesti ja havaitsee mittarien muutokset.

Havaitse ja paikkaa tiedoissa olevat aukot

Järjestelmämme havaitsee mittausväleihin ja puuttuviin tietoihin liittyvät virheet sekä ilmoittaa niistä. Raakadataa vastaanottavat mittarit voidaan määrittää ohittamaan nolla-arvot, jolloin niitä ei tarvitse suodattaa manuaalisesti. Näin käyttäjät voivat mukauttaa tiedoissa olevien puutteiden käsittelyä ja varmistaa, että tiedot ovat kattavat.

Mukauta loogisia lausekkeita

Sulje pois tai käsittele muita ääriarvoja sekä hallitse tietojen laatua. Energinet voi antaa hälytyksiä vähimmäis- ja enimmäisarvojen ylittymisestä sekä puuttuvista tiedoista. Hälytykset lähetetään määritetyille vastaanottajille järjestelmän hälytyssivuilla, Energinet GO ‑sovelluksessa ja sähköpostitse.