Check Point

Parempi lämpötilojen ja tehtävien hallinta

Smart guard

Check Point

Haluatko tietää lisää lämpötilan kirjaamisesta Check Point -palvelun avulla?

Check Point

Check Point on intuitiivinen digitaalinen työkalu, joka helpottaa lämpötilojen, ominaisuuksien, poikkeamien ja toimenpiteiden kirjaamista ja seuraamista. Digitaalinen kirjaus tarjoaa tehokkaan tavan kaikenlaisten säännöllisten tapahtumien ja asioiden seuraamiseen.

Lämpötilojen ylös kirjaaminen
Raportit
Tilastot
Poikkeamatietueet
Dokumentaatio

Lisäominaisuudet

Helpompi mittausten kirjaaminen

Check Point lähettää tarvittaessa muistutuksia lisämittausten tekemisestä, tai kesken jääneistä tehtävistä. Se myös suosittelee toimenpiteitä ongelmien ratkaisemiseksi. Tämän ansiosta mittaustuloksia tarkastelevan henkilön on helpompi muistaa tehtävänsä, ja suorittaa työnsä oikein joka kerta. Check Pointilla lämpötilojen valvonta ja muut säännölliset menettelyt on helppo hallita, ja saat niistä hyvän yleiskuvan.

Vähentää poikkeamia ja varastohävikkiä

Henkilökunta, jolla on pääsy sovellukseen, voi tarkastella koko historiaa ja tapahtumalokia. Raporttien, tilastojen ja poikkeamamatietojen avulla on mahdollista löytää malleja poikkeavuuksista, joko yksittäisissä liikkeissä tai samanlaisissa toimipisteissä. Check Pointin avulla voidaan parantaa menettelytapoja, vähentää poikkeamia ja varastotappioita.

Perusteellinen dokumentaatio

Check Point täyttää Norjan elintarviketurvallisuusviranomaisen (Mattilsynet, jonka standardit kuuluvat maailman tiukimpiin) vaatimukset menettelyjen ja dokumentaation osalta. Siten varmistetaan, että kaikki tapahtumat kirjataan ja tallennetaan. Lisäksi, koska kaikkien poikkeamien kanssa voidaan tallentaa valokuvia, Check Point tarjoaa luotettavan alustan mahdollisten reklamaatioiden varalta.

Sovellukset

Ratkaisu on roolipohjainen, ja siitä on saatavana kolme versiota

Check Point Probe

Tätä versiota henkilöstö käyttää lämpötilamittausten rekisteröintiin ja rutiinitehtävien suorittamisen kirjaamiseen. Siinä luetellaan kaikki suoritettavat tehtävät, ja se antaa muistutuksia joilla varmistetaan ettei mikään unohdu. Jos poikkeamia todetaan, käyttäjät voivat katsoa toimenpiteet ohjeista.

Check Point Manager

Kaikki Check Point Probessa tapahtuva toistetaan täällä. Probessa käsitellyt poikkeamat näkyvät Managerin tehtäväluettelossa. Työnjohtaja ratkaisee ne korjaavana toimenpiteenä. Korjaavat toimenpiteet voi tehdä joko työnjohtajan älypuhelimella tai Dashboardilla. Yleiskuvaa toteutettavista, tai jo päätökseen saatetuista toimista, on helppo ylläpitää. Nimensä mukaisesti tämä sovellus on tarkoitettu työnjohtajille. Jos manuaalisia lämpötilamittauksia ei kirjata Probeen, niistä tulee ilmoitus ja hälytys.

Check Point Dashboard

Henkilöstö, jolla on myös hallinnollisia rooleja, voi tällä ratkaisulla päästä käsiksi yleiskatsaukseen kaikista liikkeistä. Lisäksi he voivat käyttää sitä raporttien ja tilastojen tarkastelemiseen. Ratkaisussa voi esimerkiksi nähdä, minkä toimittajien toimituksissa on eniten poikkeamia yksittäisessä yksikössä, määritetyllä alueella tai koko maassa. Dashboard -versio on online -ratkaisu, joka tarjoaa työnjohtajille täydellisen hallinnan ja yleiskuvan liikkeistä. Sinne voidaan tallentaa eri maiden elintarviketurvallisuusviranomaisten ja muiden osapuolten vaatimia tietoja.