Analytics -moduuli

Automatisoi analyysisi

Kiona sunrise

Analytics -moduuli

Oletko valmis uppoutumaan analytiikkaan?

Analytics -moduuli

Näet luokituksia järjestelmiesi suorituskyvystä, löydät heikkoudet tai havaitset muutokset. Ota käyttöön kaikkien järjestelmiesi analysointi yhdessä paikassa. 

Kuva: Järjestelmän suorituskyvyn kehityssuuntaukset.

Perinteisesti ohjauksessa ja seurannassa on keskitytty valvontajärjestelmiin prosessikaavioiden ja trendien avulla. Tämä on johtanut hälytysten reaktiiviseen käsittelyyn. Sen aika on ohi. 

Web Portin Analytics -moduulilla saat nopean yleiskuvan jokaisen asennuksen toiminnasta ja suorituskyvyn kehityksestä. 

Helppo asennus

Uusi työskentelytapa

Analytics -palvelun avulla on helppo määrittää analyyseja eri järjestelmille, ja löytää sääntelyn, vakauden ja energiankulutuksen heikkouksia tai vuotoja. Heikentyneistä tai alisuoriutuvista järjestelmistä ilmoitetaan automaattisesti, ja eri toimien tuloksia voidaan seurata. 

Kaikille järjestelmän alianalyyseille voidaan antaa yksilöllinen painotus, muodostaa kokonaisluokitus järjestelmän suorituskyvystä, ja tarkastella luokitusten muutoksia ajan myötä.

Miten se toimii

Mitä Analytics -moduulilla voi tehdä

Säädön analyysi

Käytetään muun muassa viallisten säädinten, ja väärin mitoitettujen tai vuotavien venttiilien löytämiseen.

Vakauden analyysi

Soveltuu asuntojen tai huonelämpötilojen arviointiin. Näet kuinka hyvin lämpötila seuraa tavoitearvoa, ja voit määrittää eri toleranssitasot haluamallasi tavalla.

Tehoanalyysi

Voidaan käyttää esimerkiksi rakennuksen energiankulutuksen tarkkailuun, laskettuun tai esimääritettyyn tehojälkeen verrattuna, tai havaitsemaan sähkömittareiden yhteyskatkokset.

Tasapainon analyysi

Pystyy esimerkiksi arvioimaan vesimittarien tietojen perusteella yksittäisten laitteiden toimintaa. Arvioi järjestelmien vuotoja yhden tai useamman tulo- tai lähtösignaalin erotuksesta.

Mukautettu analyysi

Mahdollistaa mukautettujen analyysien/ algoritmien määrittämisen. Voit määrittää parametrin ottamisen analyysista, ja pistemäärän palauttamisen määritetyn algoritmin mukaisesti.