Kiona og Ericsson

Gjør tradisjonelle bygg til smarte bygg

Smarte, tilkoblede bygg drevet av IoT

Introduksjonen av IoT med mobilteknologi i byggsektoren åpner for nye nivåer av digital energistyring og optimalisering, samtidig som eiendomsverdien økes, energikostnadene minimeres og CO2-utslippene reduseres.

Connected Buildings Energy Management - En casestudie som viser verdien av IoT-teknikk for energiledelse og optimalisering av bygg.

Connected Buildings
Energy Management

I denne rapporten, skrevet i samarbeid med Ericsson, ser vi nærmere på byggsektorens utfordringer og fordelene som tilkoblede smarte bygg kan gi.

Få reelle tall og ny kunnskap om hvordan du kan redusere dine årlige energikostnader.

Eller se nærmere på løsningene våre hvis du vil komme i gang nå.

Vår programvare og tjenester muliggjør smarte, tilkoblede bygg drevet av mobil IoT

Vi tilbyr uavhengig programvare, maskinvare og støttetjenester for å koble alle gamle og nye bygg til et enhetlig økosystem som kan kontrolleres og optimaliseres digitalt.

Vår visjon er å stoppe all unødvendig energibruk og CO2 -utslipp i bygg. Ved å tilby brukervennlig teknologi som gir deg kontroll og informasjon, kan du optimere energibruken og tiltakene dine, slik at du får større påvirkning i kampen mot klimaendringene.

Med løsninger for integrasjon og tilkobling hjelper vi kundene våre med å oppnå økonomiske og bærekraftige mål gjennom digitalisering av varme-, ventilasjons- og kjølesystemer i nye og gamle bygg.

Hvilken verdi kan mobil IoT gi bedriften din?

Kjør tallene med Ericssons interaktive verdikalkulator for å for å estimere kostnadsbesparelser og økt lønnsomhet for deg.

Redusert energiforbruk

I denne studien reduserte eksempel-eieren energikostnadene med 10 %, og fikk rundt €158 000 i brutto årlig verdi.

Ta kontakt med ekspertene våre og finn ut hvordan du bruker IoT-løsninger med Kiona