Din gateway til frihet og fleksibilitet

Hos Kiona har vi ikke bare som mål å skape åpne, fleksible og uavhengige løsninger, men også å sette disse konseptene ut i livet. Jon Åkerström, Produktssjef hos oss, forklarer hvordan dette ser ut i virkeligheten – og hvordan plattformen utvikler seg underveis.
  • Maria Sotberg

    Writer

publisert

oppdatert

Kionas produktplattform
Produkt og innovasjonsteamet som utvikler Kiona plattformen.

Jon Åkerström har mer enn to tiår med erfaring innen produkt- og systemutvikling. Sammen med produkt- og innovasjonsteamet jobber han tett med alt innen byggteknologi.

Fordi produktplattformen er fundamentalt åpen og fleksibel, prioriteres også fleksible og uavhengige løsninger. Hele mantraet er at åpne, fleksible og uavhengige løsninger = flere muligheter for kunder og partnere.

Vi tvinger deg ikke til å bruke en bestemt infrastruktur eller et bestemt utstyrsmerke. Vi låser deg ikke til kostbare serviceavtaler som du ikke kommer deg ut av på årevis. I tillegg muliggjør løsningene våre uavhengig datakommunikasjon på tvers av systemer, noe som forlenger levetiden til eksisterende infrastruktur.

Jon Åkerström

Men for å bringe innovasjon og kreativitet til partnere må hele produktplattformen være grundig gjennomtenkt, samtidig som vi holder øye med målet.

Å skape produktplattformen

Produkt- og innovasjonsteamet jobber med en utviklingsprosess som tar hensyn til strategiske mål, teknisk tilstand, foreslåtte innovasjoner og kommende behov for kunder og partnere.

I tillegg holder teamet seg oppdatert på teknologi, trender og Proptech-teknologier. Dette betyr at utviklingen av ideer og konsepter er en kontinuerlig prosess.

– Vi har flere støttesystemer som hjelper oss med å prioritere, som idéportalen vår, tilbakemeldingskanaler, relevante bransjeforum og intervjuer med kunder og samarbeidspartnere. Dette hjelper oss med å identifisere kundenes problemer og behov, og hvilke oppgaver de prøver å utføre innenfor våre markeder. Det er uten tvil den mest avgjørende delen av produktutviklingen, forklarer Åkerström.

Åpne løsninger: programmerbare eller ferdige

Vi liker ofte å oversette åpen med tilgjengelig. Det betyr at du skal få all data i det formatet du ønsker, når du ønsker det.

– Vi har integrasjoner til praktisk talt alt utstyr og tilbyr åpne API-er for alle produktene våre. Vi støtter over 25 kommunikasjonsprotokoller, over 4000 forskjellige PLS-er - med fritt programmerbare variasjoner - og et stort antall IOT API-er og trådløse standarder, fortsetter Åkerström.

Det betyr at du kan bruke våre ferdige smarte funksjoner og analyseverktøy, eller velge en tredjepartsløsning. Full frihet og mindre risiko.

Kombiner alt dette med integrasjonsplattformens fritt programmerbare funksjoner eller ferdige funksjoner for styring av ventilasjon, varmepumper, regulatorer, ladestolper etc., og du kan oppnå store besparelser i strømforbruket.

Driver innovasjonen fremover

En viktig del av det daglige arbeidet er å sikre at "veikartet" vårt gjenspeiler bærekraftsmålene.

Åkerström fremhever viktigheten av å utvikle verktøy som skaper muligheter for partnere og kunder. Muligheter til å være kreative, tilpasse seg og utvide slik at de får lov til å være innovative i sin virksomhet. Det er disse mekanismene som driver utviklingen fremover.

Med en åpen plattform kan byggeiere, entreprenører, kjøleeksperter, serviceteknikere og driftsledere alle få tilgang til og konfigurere hver funksjon, slik at de kan skreddersy produktpakken til sitt behov. Det samme gjelder for energirådgivere, ansatte, leietakere og utviklere.

Hvilke fordeler gir det partnere og kunder fremover? 

– På kort sikt vil kundene se at den nåværende utviklingen vil forbedre hvordan løsningene fungerer sammen, og gi mer effektiv drift som en direkte effekt. På lengre sikt har vi et svært ambisiøst mål: å bygge Europas ledende Proptech-plattform. 

– Men det skal vi ikke gjøre alene. Vi skal gjøre det sammen med partnerene og kundene våre, avslutter Åkerström.

Vær proaktiv fra hvor som helst – når som helst