Driftsovervåkning på rett sted til rett tid – og til rett pris

Etter hvert som bygninger blir mer og mer komplekse, må prosjekter kunne gjennomføres raskere, og det må være mulig å drifte og endre systemer kontinuerlig. I denne artikkelen diskuterer Trond-Øystein Bjørnnes, CEO i Kiona, teknologiutvikling, Proptech, AI – og vår egen maskinlæringsmodell.
  • Maria Sotberg

    Writer

  • Trond-Øystein Bjørnnes

    CEO, Kiona

publisert

oppdatert

rond-Øystein Bjørnnes, CEO at Kiona, about operation monitoring.
Trond-Øystein Bjørnnes, CEO at Kiona. Photo: © Kiona

Gjennom partnere og kunder lærer vi stadig mer om hvordan vi kan bidra til gode og lønnsomme klimaløsninger. Og faktisk er mange bygg allerede koblet til systemene våre – nesten 60 000 i dag. Det gir oss et godt datagrunnlag for innspill og ideer til videreutvikling av teknologi og vekst.

Hva Kiona leverer i dag

Vi leverer sentrale driftssystemer til industri, næringsbygg, HORECA (hotell, restaurant og catering), detaljhandel og dagligvarer i alle former og størrelser.

– Vi har IWMAC-produktet med 23 år i bransjen, og vi har Web Port, som så dagens lys i 2009. Mer enn 10 000 bygg er nå koblet til et av våre toppsystemer for å sikre enkel driftsovervåking ved deres anlegg.

– På energi- og miljøsiden har vi Energinet, et omfattende skybasert analyseverktøy for alt fra energi og inneklima til avfallshåndtering, etablert i over 35 000 bygninger i Norden og Tyskland, sier Trond-Øystein.

I tillegg har vi Edge, som er en avansert plattform for styring av varme i boligbygg. Teknologien bruker kunstig intelligens (AI) for å finne den mest optimale stryingen for borettslag og sameier. Edge kjører på tusenvis av bygg over hele Norden.

– Sammenslutningen av ulike unge teknologibedrifter har tilført oss mye kreativitet, kompetanse og teknologi.

Trond-Øystein Bjørnnes

En variert samling av ekspertise

Medarbeiderne våre har bakgrunn fra flere ulike fagområder og har mye ulike erfaringer.

– Vi har de som kommer rett fra utdanning, og de som har jobbet i felt i mange år. I dag har vi ansatte med erfaring som elektrikere, rørleggere, automatikere, og innenfor ventilasjon, IT og energirådgivning. Vi er over 150 ansatte fordelt på kontorer i 7 land.

Stort nettverk med over 200+ partnere

Kundene våre er sertifiserte partnerbedrifter innen alle tekniske disipliner spredt over hele Europa.

– Våre viktigste kunder er de som bruker systemene våre daglig. Dette er ofte energirådgivere og driftspersonell som bruker en av våre løsninger for å overvåke energibruk, for eksempel. Sluttkundens servicepartnere innenfor ventilasjon, rør og elektro bruker våre systemer for feilsøking og for å optimalisere daglig drift. Andre brukere er forvaltningsselskaper, teknisk ledelse og driftsledere, fortsetter Trond-Øystein.

Forventninger til fremtiden

Trond-Øystein er en engasjert fagmann og har mange synspunkter og meninger om utviklingen av teknologi, sentral driftskontroll (SD), Proptech og bruken av AI.

– Jeg forventer økt fokus på forenklet installasjon og raskere ferdigstillelse, mer bruk av standard løsninger, trådløs teknologi og åpne systemer. Dette mener vi er det bransjen trenger når byggene bare blir mer og mer kompliserte. Gjennomføringen må gå raskere i prosjektene og det må være mulig å drifte og endre systemene kontinuerlig.

– En forutsetning for å oppnå dette er mer åpenhet og enklere tilgjengelighet til data. Jeg forventer også mer integrasjon mot mange ulike 3.parts systemer som Booking/ FDV systemer, BIM (Building Information Modeling), EOS (Energioppfølgingssystem), interne datasystemer og så videre.

Han påpeker at man hører mye snakk om AI og maskinlæring, som også har blitt en del av hverdagen i vår bransje. Flere og flere bygg kjører i dag på ulike modeller av AI, og vi tror absolutt det kan bidra til å ta vekk mer av de manuelle prosessene vi har i dag, og ikke minst ta vekk ustabiliteten i driften, det vil si jevnere temperaturer på rett sted til rett tid – og til rett pris.

– Mange selskaper er allerede i sving med sine modeller, og Kiona er intet unntak, vi driver i disse dager piloter på vår egen ML modell, og er spente på hva mer 2023 vil bringe, avslutter Trond-Øystein.

Ute etter en demo på en av våre løsninger?