Hvorfor alle prater om Proptech

Smarte bygg, smarte byer og en smartere verden. Alt ser ut til å være synonymt med Proptech. Teknologi som AI, maskinlæring, IoT og Big Data driver fenomenet videre. Det er en digital revolusjon som skal innovere byggbransjen slik vi kjenner den.
  • Maria Sotberg

    Writer

  • Åsmund Svinndal

    CBDO

publisert

oppdatert

Proptech
Photo by Scott Webb on Pexels

Proptech er jo noe alle prater om. Ofte da i form av både nye, flere og bedre teknologier. Fremveksten av nye selskaper som alle pusher på med det siste av splitter ny og flashy teknologi. Måten du bruker og samler inn data på blir bare viktigere og viktigere.

Hva er Proptech?

Proptech, eller Property technology, kan oppsummeres som alle verktøy, løsninger og informasjonsteknologi brukt til å forbedre måten folk kjøper, selger, markedsfører eller drifter ett bygg. Innen byggforvaltning gir det nye muligheter for både investorer, eiere, driftere og leietakere, til å skape mer bærekraftige bedrifter.

En ny verden av forvirring?

Samtidig som nye løsninger vokser frem, vokser også en større skepsis og forvirring. For teknologien er kanskje ny, men problemstillingen er det samme – hvordan skal dette gjøre driften av bygg enklere? For eieren, drifteren og forvalteren dreier det hele seg om hvordan teknologien skal spille sammen for å gjøre hverdagen enklere – og fotavtrykket mindre. 

Svaret på hvilken verdi Proptech da gir er kanskje ikke teknologien i seg selv, men den verdien som skapes i det vi går sammen. For oss i Kiona er ikke Proptech bare buzz eller det siste som er utviklet innen tech-verdenen – det er løsningene som gjør det mulig for de nye teknologiene å kommunisere på tvers. Det er høsting av data og flere millarder lagrede datamålinger som kan deles videre.

Det er fremtidens økosystem.   

Et økosystem i endring

Økosystemet med deling vil gi oss muligheten til å videreutvikle teknologien, og til å bruke den smartere. Det er en forutsetning for å nå den grønne omstillingen med bærekraftige løsninger. Med fokus på energieffektivisering av eksisterende og ny bygningsmasse vil det å ta i bruk ny teknologi gjøre det enklere å nå de globale klimamålene – og mye av jobben er allerede i gang.   

Sensorteknologi har kommet for å bli. Maskinlæring og AI er starten på datadrevne, intelligente bygninger som kan styre seg selv og kontinuerlig lære nye mønstre, og AI teknologien blir bare smartere og smartere.   

Om fem år er selvlæring en del av hverdagen for alle som drifter bygg. Kanskje får vi se virtuelle sensorer som kan drifte bygg med hjelp av maskinlæring og historiske data fra samme byggkategori, når et eksisterende bygg mangler den nødvendige teknikken.  

I fremtiden er ikke grensen hva vi kan utvikle, men hvor mye vi kan utvikle fra det datamaterialet vi sitter på.   

Fremtidens teknologier skapes gjennom å høste og dele data

Vår kjernekompetanse ligger i dag i å integrere forskjellige systemer – uansett merke. Styrken vår er å ligge i forkant på nettopp det, som i seg selv er en forutsetning for datainnsamling.   

Vi vil fortsette å pushe bransjen til å dele data som gir verdi for alle. Bransjestandarden, Kiona Ready, er beviset på det – eller rettere sagt: starten. Men det holder ikke å bare dele – dataene må i tillegg kunne fungere sammen for å skape noe som virkelig er nyttig.

Ingen aktør kan løse alt, og et velfungerende økosystem vil være avgjørende for å lykkes med en digitalisering av bransjen. Det handler om at mange aktører blir god på sin nisje eller eksperter på å crunche ulike data – og så deler videre.   

Slik gir ikke Proptech bare verdi for skaperne, men en hel verdikjede. Først da kan vi snakke om en revolusjon.

Klar for å koble til ny byggningsteknologi?