Kiona og REMA 1000 signerer sentral rammeavtale for miljø- og energiovervåkning i Danmark

Vi og REMA Distribution Danmark A/S, med 375 butikker, har inngått en sentral rammeavtale for å muliggjøre og heve standarden for energi- og miljøovervåking i REMAs distribusjonssenter i Danmark. Den nye avtalen styrker deres forpliktelse til å utvikle bærekraftig praksis og fremme energieffektivitet i REMA 1000s virksomhet.
  • Claus Johansen

    Sales

publisert

oppdatert

Kiona og REMA 1000
Foto: Rema1000.dk

Partnerskapet mellom oss og REMA Distribution er et viktig initiativ i begge selskapers arbeid for å gjøre bygg til en del av løsningen mot et mer bærekraftig samfunn. Den sentrale rammeavtalen omfatter en helhetlig tilnærming til energistyring, som inkluderer ny teknologi, datadrevet innsikt og en felles forpliktelse til å redusere karbonavtrykket.

Viktige elementer i avtalen er blant annet:

Åpen, fleksibel og uavhengig: Energinet er en helt åpen plattform som kan kobles til og integreres med alle andre systemer og plattformer, slik at partnere og sluttkunder kan velge de løsningene de ønsker å bruke i sitt økosystem.

REMA Distribusjon vil implementere Energinet, et markedsledende energiledelsessystem for energi-, avfalls- og miljørapportering, sertifisert i henhold til ISO50001- og ISO14001-standardene. En brukervennlig, brukertilpasset og svært konfigurerbar plattform som gir full oversikt over energidata, forbruk og ytelse, skal nå implementeres på REMAs distribusjonssentre i Danmark.

Datadrevet innsikt: Våre avanserte analysefunksjoner vil gi REMA Distribution datadrevet innsikt i energibruksmønstre, noe som muliggjør målrettede strategier for å redusere energibruk og miljøpåvirkning.

Kontinuerlig forbedring: Den sentrale rammeavtalen innebærer en forpliktelse til løpende samarbeid og kontinuerlig forbedring, noe som fremmer et dynamisk partnerskap for å skape bærekraftig energipraksis.

Søren Zilstorff, teknisk sjef i REMA 1000, legger til: "Samarbeidet med Kiona er i tråd med våre verdier. Vi mener at selskaper har en avgjørende rolle i å bygge en mer bærekraftig fremtid, og dette samarbeidet understreker vårt engasjement for dette."

Vi er imponert over Energinet, som passer perfekt til våre behov. Den åpne plattformen gjør det mulig for oss å koble ulike deler av puslespillet til plattformen og dermed skreddersy plattformen etter våre behov.

Søren ZilstorffTeknisk sjef i REMA 1000

"Vi er glade for å samarbeide med REMA Distribution om dette prosjektet. Ved å kombinere Kionas ekspertise innen bærekraftige energiløsninger med deres forpliktelse til å forbedre sin energistyring og -rapportering, tar vi sikte på å sette nye standarder for energistyring i Danmark og bidra til bransjens bredere bærekraftsmål og gjøre bygg til en del av løsningen", sier Claus Johansen, Head of Business i Kiona Danmark.


Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt

Claus Johansen, Business Manager, Kiona Danmark A/S, +45 828 29 000, claus.johansen@kiona.com
Søren Zilstorff, teknisk sjef, Rema 1000 Danmark A/S, +45 239 65 859, szd@rema1000.dk

Se flere nyheter fra oss og bransjen