Borg Forvaltning oppgraderer eksisterende bygg til å møte fremtidige klimakrav

– Erfaringsmessig ligger besparelsene på mellom 30 og 50 prosent både i eldre og nyere bygg, og da er det ikke snakk om store investeringer. Vi sørger for å utnytte det som allerede er i bygningen best mulig, og deretter handler det om å få satt dataen i system, sier Roger Pedersen, energirådgiver i Borg Forvaltning – en av våre sertifiserte partnere.
  • Maria Sotberg

    Writer

publisert

oppdatert

Borg Forvaltning oppgraderer eksisterende bygg med IWMAC systemet
Få oversikt over anleggsstatus, alarminnstillinger, maskinrom, tilgangslister, oversiktsbilder, temperaturgrafer og servicemodus direkte i IWMAC.

Alle næringsbygg er avhengige av tekniske installasjoner, og her er mulighetene for energieffektivisering og kutt i unødvendige utslipp enorme. I Norge alene har Sintef regnet ut at vi kan spare nærmere 16TWh i yrkesbygg hvert år. Da må byggene våre yte bedre.

Borg Forvaltning

Borg Forvaltning tilbyr et fullskala tjenestestortiment innenfor næringseiendom. De bistår med administrasjon av eiendomsselskaper, økonomisk forvaltning, teknisk forvaltning og eiendomsdrift, og leverer også vaktmestertjenester.

Blant de som bruker programvaren vår i jobben med å gjøre bygg smartere, er Borg Forvaltning. De forvalter om lag 1 million kvadratmeter næringseiendom i Trondheim og Oslo, fordelt på rett i overkant av 100 eiendommer.

Live oversikt over alle bygg

Ved Borg Forvaltnings driftssentral i Trondheim har de kontroll på bygg selskapet drifter, og liveoversikt over energitilstand, varme, kjøling, vann og ventilasjon.

– Man må fortsatt ut på bygget med jevne mellomrom, for å ta tilsyn med tekniske anlegg og ha dialog med brukere av bygget. Men det å installere en smart løsning innebærer at intelligensen ligger i programvaren, og systemet kan hurtig fange opp tekniske avvik. Da melder vi tilbake til vaktmester på bygget, som kan avverge situasjonen mye tidligere enn før, sier energirådgiver Roger Pedersen.

Ved å få innsikt i all data kan man også være proaktive og ta tak i avvik fortløpende. All data loggføres, og kan dermed brukes til å gjøre justeringer og forbedringer. I tillegg til energi, er det også viktig å ha kontroll på vann og avfall.

– Smarte vannmålere gjør at vi kan oppdage lekkasjer i bygget. I et stort næringsbygg, hvor lekkasjer kan bli svært dyrt, utgjør dette et viktig element. I tillegg har vi fokus på gode løsninger for avfall og sorteringsgrad. Dette er noe leietakere er veldig opptatt av for tiden, og det er vi også, forklarer Pedersen.

Vi sørger for å utnytte det som allerede er i bygningen best mulig, og deretter handler det om å få satt dataen i system.

Roger PedersenBorg Forvaltning

Store energibesparelser

I næringsbygg er det for eksempel slik at hvis man har et høyt forbruk én time i løpet av en måned, betaler man for det gjennom hele perioden, uansett om forbruket ellers er lavere. En reduksjon av maks effekt kan derfor bety store besparelser.

–  Vi er eksperter på å hente opp den dataen som det er mulig å utnytte, tilføre den logikk og intelligens, og plassere den tilbake i anlegget. Partnere som Borg Forvalting er typiske kunder for oss. Det er de som er ute og gjør jobben, og finner løsninger i et samspill med oss og eiendomsbesittere. Vi finner nesten alltid muligheter for store forbedringer sammen, kommenterer Jostein Markussen, Sales Manager i Kiona.

Det viser også de harde fakta. Kunder har erfart opptil 67 % besparelse fra forventet forbruk i enkelte uker og 43 % i gjennomsnitt over hele året.

– Erfaringsmessig ligger besparelsene på mellom 30 og 50 prosent – både i eldre og nyere bygg. Og da er det ikke snakk om store investeringer. Vi sørger for å utnytte det som allerede er i bygningen best mulig, og deretter handler det om å få satt dataen i system, sier Pedersen.

Forventer grønne bygg

Undersøkelser viser at rundt 75% av alle næringsbygg er energi-ineffektive. Samtidig indikerer prognoser at så mye som 95% av dagens bygningsmasse fortsatt vil være i bruk om 50 år. Det betyr at optimalisering av energiforbruket vil være avgjørende for å nå klimamålene i denne sektoren.

Bygg- og anlegg representerer en bransje med 40 % av alle utslipp, så vi er nødt til å ha et aktivt forhold til miljø og bærekraft.

Stadig flere leietakere forventer at bygget skal være grønt, og banker vil i økende grad tilrettelegge for bærekraftige aktiviteter ved å stille rapporteringskrav for at du skal få finansiering. Alt strammes til. Det betyr at du må ha et aktivt forhold til miljø og bærekraft.

Veien til effektive bygg kan oppsummeres slik:

  • Først integrere tekniske systemer i skyen, og kontinuerlig logge data.
  • Få dypere innsikt og bedre kontroll på energiforbruket.
  • Optimalisere driften og bli proaktiv.

Vil du vite mer om hvordan ditt bygg kan yte litt bedre? Ta kontakt med oss eller finn en sertifisert servicepartner i ditt område.