Slik samler du inn data fra hovedmålerne 

Ivrig etter å bli kvitt Excel-arkene, feilavlesningene eller stresset med å kontrollere verdiene manuelt? Her er de vanligste metodene for datainnsamling – og hvordan du kan digitalisere målerne dine.
  • Maria Sotberg

    Writer

  • Marcus Sundberg

    Product Manager

publisert

oppdatert

Electric meter
Photo by Kae Ch / Getty Images

Det finnes flere måter å samle inn måleverdier fra byggene dine på. Samtidig kan ulike målere ha ulike eiere. Noen målere eies av eiendomsforvalteren, mens andre kan eies av for eksempel kommunen eller nettselskapet. Mange ulike regler og forskrifter gjør det utfordrende å påvirke hvilken måler som plasseres i bygget ditt.

Derfor kan det å samle inn alle disse dataene og føre statisikk fra målerne, virke vanskelig. Som kunde eller partner hos Kiona har du flere måter å samle inn data på – slik at du er klar for alle scenarier og varianter av målere på markedet.

Kiona fakta

Bruk løsningene våre for å samle inn og strukturere disse dataene mer effektivt. Du kan finne statistikk for varme-, strøm- og vannforbruk (og mye mer), og sørge for at all informasjon er nøyaktig og på plass når du trenger det.

Her er de vanligste måtene å samle inn data fra målerne.

Manuell avlesning og registrering

Manuell avlesning er en standardmetode som fortsatt brukes av mange, der du skriver av måleravlesninger i for eksempel et Excel-ark. Etterpå må du legge inn disse tallene manuelt i systemet du bruker til energioppfølgingen.

Når du jobber på denne måten, er risikoen for menneskelige feil høy, som å taste inn feil tall et sted. Forbruket gjenspeiler også tidspunktet når avlesningen finner sted, og det kan lett bli mange timer brukt på å gå rundt i bygget og notere målerstand.

Hva med analogt utstyr?

Fortsatt er det mange målere på markedet helt uten kommunikasjonsmuligheter, og som er helt analoge. Disse målerne kan ikke kobles til og må leses av manuelt. Innsamling av data fra disse kan gjøres enklere ved å logge dem med digitale verktøy, som en app på telefonen eller et nettbrett.

  • Last ned mobilappen Energinet Go for manuell måleravlesning. Med appen kan du lese av måleren manuelt og legge inn tallene direkte på mobilen. I appen har du tildelt innsamlingsansvar, tidsrom for når du skal lese av måleren og målerposisjon for å gjøre innsamlingsrunden mer oversiktlig og tidseffektiv. Appen hjelper deg også med å unngå feilavlesninger.
  • Du kan også skrive ut en QR-kode for en bestemt måler og feste den på den aktuelle måleren. Etter det kan du skanne koden og angi tallene du leser av. Kort sagt: skann og registrer på et blunk. 

Import fra nettselskaper

Har du tilkoblede målere har du større muligheter for å jobbe digitalt. En vanlig måte å jobbe på er å samle inn forbruksstatistikk fra nett- eller stømselskapet ditt.

Vi hjelper deg med å integrere og hente bruksdata direkte fra leverandøren din, vanligvis i form av 15-minutters eller timesverdier, slik at du ikke trenger å logge inn manuelt og hente ut verdier. Hent data via Elhub, API, SFTP eller filer sendt via e-post. Bruk et av våre eksisterende importformat eller sett opp ditt eget med formatgeneratoren.

Automatisk innsamling av måledata

Med maskinvare og Energinet kan vi samle inn data direkte fra tilkoblingsbare målere som kommuniserer med HAN, M-bus eller Wireless M-bus (wM-bus). En tilkoblet måler gir deg mer enn bare forbruksstatistikk. I tillegg kan vi få data som flyt, temperaturer og øyeblikkelig effekt – noe som skaper en digital prosess med høyoppløselige verdier og mye data.

Alle programvareløsningene våre kan samle inn data fra mange forskjellige målermerker på markedet, som Carlo Gavazzi, B meters, Kamstrup, Sontex og Diehl. Og med den kraftige energistyrings- og analyseløsning, Energinet, er det ingen grenser for hva slags data som kan samles inn og gjøres nyttige.

Datainnsamling – på riktig måte

Uansett hvilken metode du bruker for å følge opp og samle inn måleverdier, kan du bruke alle disse metodene parallelt og få dataene dine strukturert på ett sted. Ingen flere Excel-filer eller feilaktige avlesninger.

Måleverdier visualiseres i form av oversiktlige grafer og diagrammer. På denne måten kan du også bruke dataene til å få resultater på energitiltakene dine – raskt, kostnadseffektivt og feilfritt.

Vil du vite mer om hvordan du kan forbedre datainnsamlingen din?