Eichmann Property Management Gmbh

Eichmann Property Management GmbH

Godt for inneklimaet, godt for miljøet

Allerede i 2016 begynte Eichmann Property Management GmbH (Originalt: Eichmann Grundstücksverwaltung GmbH) å teste vår IoT- og AI-plattform, Edge, i to av sine bygg i Berlin.

Bortsett fra den rene kostnadsbesparelsen, ble også to andre positive aspekter fremhevet i starten av prosjektet. Først var fordelen for miljøet gjennom redusert forbruk. Og for det andre, komforten med kontinuerlig overvåking av fyrrommet. Dette betyr at du kan forenkle oppfølgingen av eksisterende systemteknologi og oppdage feil tidligere. En strategisk satsing for å skape et mer balansert inneklima.

Gjennom effektiv og kontinuerlig oppfølging med Edge ble det spart rundt 18.000,- per år i de to byggene. Det ble oppdaget flere avvik i løpet av de første 12 månedene, blant annet feil i begge varmesystemene, som gradvis ble rettet. Samlet sett innebar optimeringen at leietakerne ville tjene på reduserte oppvarmingskostnader. Dette bidrar også til å spare miljøet for unødvendige utslipp.

I tillegg til å redusere energiforbruket, var den konstante oversikten over hva som skjedde i fyrrommet en viktig grunn for utleier til å investere. Basert på erfaringene bestemte anleggslederen i 2017 å utvide med 17 bygg knyttet til Edge.

Dette prosjektet viser hvordan økologiske og sosiale faktorer kan forenes. Og sist, men ikke minst, lønner det seg økonomisk.

Janot Dohrmann
Energiekspert, Kiona

Ute etter å skape energibesparelser i ditt bygg?

Energisparing/år:

12,9%

stemmer

kontakter

Vil du høre mer om prosjektet?