StudierendenWERK Berlin

StudierendenWERK Berlin

God oppvarming og rimelige boliger.

StudierendenWERK Berlin installerte Edge-systemet i byggene sine, og med det sensorer for å overvåke tur- og returtemperaturen til varmesystemet.

StudierendenWERK er en statlig ideell organisasjon for studentsaker i Tyskland. StudierendenWERK Berlin er studentforeningen ansvarlig for 20 universiteter og Charité i Berlin, og ivaretar rundt 170 000 studenter.

Organisasjonen er ansvarlig for å støtte alle Berlin-studenters sosiale, økonomiske og kulturelle interesser, og blant annet; sikre rimelige boliger.

Systemet kommuniserer temperaturprofilen til hver varmekrets og mengden energi som brukes, og sender data til Edge-portalen. I Edge kan du deretter se en visualisering av dataene. Kionas energiekspert analyserer hele tiden de innsamlede dataene, noe som bidrar til å sikre at varmesystemet fungerer best mulig.

Sammenlignet med en mer tradisjonell arbeidsdag, som krever at vaktmestere foretar jevnlige visuelle inspeksjoner av varmeutstyret, skaper denne metoden en sanntidskjede med rapporter om variasjoner i varmesystemet.

Energioppfølgingssystemet Edge henter blant annet inn data fra værmeldinger for å styre alle tilkoblede bygg. Dette har resultert i årlige energibesparelser på rundt 11,8 % – viktige tall for å fortsette å tilby rimelige boliger også i fremtiden.

Vil du vite mer om prosjektet?

Redusert CO₂-utslipp:

41 500 kg

Cirka (1 year)

Energisparing

11,8 %

per år

kontakter

Ta kontakt med salgsteamet vårt og finn ut hvilken løsning som passer ditt prosjekt.