Ready sertifisering

Et stempel på åpenhet, effektivitet og fleksibilitet

Kiona sunrise

Ready sertifisering

Ønsker du å få produktet ditt sertifisert?

Ready sertifisering

Færre forsinkelser, raskere oppsett, mindre risiko – Ready sertifiseringen vår er et stempel på åpenhet, effektivitet og fleksibilitet.

Automatikk som mangler god og oppdatert dokumentasjon, lar seg vanskelig integrere. Når et produkt endres uten at dokumentasjonen oppdateres, går unødvendig tid med på å administrere. Det forsinker prosessene – og ringvirkningen er at alle taper. 

Konseptet

Vi takler problemet ved roten

Ready er et nytt konsept fra oss i Kiona – et kvalitetsstempel på automatikk, uavhengig av teknisk løsning, protokoller og andre tekniske aspekter. Med Ready sikter vi mot en ny bransjestandard – for en mer effektiv og sømløs integrasjon av teknisk utstyr. Her er det produktet, ikke leverandøren, som blir sertifisert.

Ready-stempelet vil forsikre kundene dine om at alle kan integrere utstyret som er valgt – og at produsenten har et system for å varsle om endringer i deres utstyr.

Dette sikrer

  • Større effektivitet i prosjektet.
  • Høyere kvalitet på måling av data.
  • Større trygghet og mer fleksibilitet for byggherren.

Velger du Ready-sertifisert utstyr, vet du at det er åpent, dokumentert og kommuniserbart mot andre mottakere. Det kan snakke med forskjellige leverandører – og er klar til å integreres.

Kiona tar standardisering, kvalitetssikring og effektivisering i prosjekter enda et steg videre. Fremtiden er åpen, og med Ready inviterer vi utstyrsleverandører med på løpet. Det vil alle tjene på i lengden.

Søk etter partnere med Ready sertifisert utstyr