Peak Control

Unngå høye effekttopper

Edge

Peak Control

Klar til å koble til, få innsikt og starte AI-reisen?

Peak Control

Peak Control bruker smarte algoritmer for å analyserer når effekttopper kan oppstå og jobber for å redusere disse – alltid med minst mulig innvirkning på inneklimaet.

Strømkostnadene står for en stor del av den totale årlige kostnaden, og påvirker som regel bygg hvor behovet er ujevnt, spesielt hvis det er tider på døgnet når behovet for strøm er høyt.

Disse summene kan utgjøre inntil halvparten av den totale oppvarmingskostnaden. 

Bilde: Peak Control sørger for at du holder deg under satte grenseverdier

Fordeler

Reduser belastninger

Vår Peak Control jobber for å redusere strømbelastningen ved å balansere varmen i bygget på forhånd. Dette gjøres ved å tilføre varme før en topp og unngå energibruk de dyreste timene. 

Enkel å sette i gang

Du tenger ikke noe ny maskinvare, og unngår dyre og tidkrevende omprogrammeringer. Peak Control er en videreutvikling og et tillegg til vår klimaoptimaliserte styring, hvor data om hvordan bygg påvirkes og reagerer på ulike varmebehov og værforhold setter standarden for å unngå toppene. 

Skalerbar og fleksibel

Edges Peak Control kan enkelt aktiveres på spesifikke bygg eller på tvers av hele porteføljen din. Våre energieksperter og supportteam er på linjen og vil sørge for at du er i gang på kort tid.

Hvordan det fungerer

Gjelder følgende modeller for fjernvarme:

Daglig

Daglig gjennomsnittlig effekt

Ved hjelp av bygning- og værdata vil Peak Control forutsi hvilke dager som vil ha høy effekt, kutte toppene, og jevne ut forbruk.

Hver time

Gjennomsnittlig timeeffekt

Der de høyeste timene i stedet bestemmer effekttaksten, må det tas hensyn til når på dagtid toppene inntreffer. Systemet kommer med datadrevet kunnskap og omfordele varmen for å redusere toppene.

Abonnert effekt

Har du en fastsatt avtale, settes ofte en strømgrense, og overskrides den kan du få både økte strømkostnader eller straffegebyrer. Her vil systemet i stedet redusere energibehovet for å ikke overgå det abonnerte effektnivået.