Smartvokter

Lastkontrollen vår er smartere enn noen gang

Smart guard

Smartvokter

Ta kontroll over tekniske systemer med våre SCADA-løsninger

Smartvokter

Har du et anlegg uten noen form for lastkontroll, bruker du sannsynligvis mer energi enn nødvendig. Med Smartvokteren sørger du for at forbruket ligger under grenseverdiene. Det kan spare deg for store summer.

Den tradisjonelle maksvokteren har blitt smartere. Mye smartere. Velg komponentene du vil ha kontroll på – og la smartvokteren ta seg av styringen. Så enkelt kan du slippe å kaste energi ut av vinduet.  

Smartvokter
Illustrasjon: Smartvokteren sørger for at du holder deg innenfor terskelverdiene.

Detaljer

Smarte, fleksible grenseverdier

For at systemet skal vite hvor det er mest å hente, setter vi grenseverdiene etter grundige analyser basert på tidligere års forbruk. Men du kan selv velge hvor høyt timesforbruk du skal tillate fra måned til måned. Hvor raskt smartvokteren skal regulere i løpet av klokketimen, kan du også justere slik du vil. 

Bruk den til "alt" 

Smartvokteren kan tolke en lang rekke driftsinformasjon fra for eksempel ventilasjonsaggregat eller varmeanlegg. Du kan fôre den med kriterier som tider, perioder eller temperaturer. Gjennom logikk kan smartvokteren endre temperaturer, starte og stoppe utstyr – eller gradvis flate ut effektkurver. 

Unngå kostbare tariffer

Skulle energiforbruket ditt plutselig øke, om så bare for en kort stund, kan effektgebyrene bli svindyre ved månedsslutt. Vår smartvokter merker om noe skyter i været, og begynner straks å redusere forbruket. Den vet alltid hvor mye den har «å gå på», og sørger for at en dårlig time aldri ødelegger for en god måned.