Analysemodul

Gjør automatiske analyser

Kiona sunrise

Analysemodul

Klar til å dykke inn i analysemodulen?

Analysemodul

Få rangering på hvor godt installasjonene dine fungerer, og finn svakheter og forandringer. Få automatiske analyser på alle systemene dine på ett sted. 

Bilde: Få en rask oversikt over trender.

Tradisjonelt sett har kontroll og overvåkning dreid seg om overvåkingssystemer med operasjonelle bilder og trendgrafer – noe som har resultert i reaktiv alarmhåndtering. Den tiden er forbi. 

Med Web Ports Analysemodul får du en rask oversikt over hvor godt hver installasjon fungerer og hvordan ytelsen utvikler seg. 

Enkelt oppsett

Den nye måten å jobbe på

Analysemodulen gjør det enkelt å se svakheter i regulering, stabilitet og energiforbruk, eller finne lekkasjer. Systemer med dårlig ytelse eller dårlige resultater blir automatisk flagget, og resultatene av ulike tiltak blir overvåket. 

Alle delanalyser for et system kan videre tillegges individuell vekt, og gi en samlet vurdering av hvor godt systemet presterer. Du kan også se endringer i vurderingen over tid.

Hvordan det fungerer

Hva du kan gjøre med Analysemodulen

Kontrolleranalyse

Brukes blant annet for å finne feilfunksjonelle regulatorer og feil dimensjonerte eller tette ventiler.

Stabilitetsanalyse

Se hvor godt et signal følger en verdi, og konfigurer forskjellige toleransenivåer som du ønsker.

Effektanalyse

Brukes til å se energiforbruket til for eksempel et bygg sammenlignet med beregnet forbruk, finne avkoblede strømmålere og mer.

Balanseanalyse

Vurder tap mellom ett eller flere inngangs- eller utgangssignaler.

Tilpasset analyse

Definer egne analyser/algoritmer som tar parametere fra systemet og returnerer en poengsum i sammenheng til den definerte algoritmen.