Skedsmo kirke

Som eksisterende bygningsmasse, er kulturminner og verneverdige bygg ofte en uutnyttet, bærekraftig ressurs. Også disse byggene har behov for oppgraderinger – samtidig som man tar høyde for vernestatus.

Lillestrøm kirkelige fellesråd har samarbeidet med oss i Kiona og BS Teknikk, en av våre sertifiserte partnere, for å styrke drift og forvaltning av Skedsmo kirke og kapell.

Bærekraftig oppgradering av verneverdige og fredete bygg

Skedsmo kirke ligger i Skedsmo sokn i Lillestrøm kommune. Den ble bygd på slutten av 1100-tallet, men av den opprinnelige kirken er det kun murene i skipets langvegger som er bevart i full høyde. Kirken ble kraftig ombygd i 1858-1864, hvor de eldste bygningsdelene ble bevart. Bygget har vernestatus som automatisk fredet (før 1650).

I 2020 begynte prosessen med oppgradering av kirken på 1340 m2 og kapellet. Med en veggtykkelse på 1,4 meter og verneverdige bygningsdeler ble trådløse følere løsningen. Fordelen med et trådløst system er at man slipper inngripende kabling og arbeid i selve konstruksjonen, samtidig som det er raskt å installere.

Installasjon

Skedsmo Kirke har fått nytt varmeanlegg, Smarte Funksjoner for bedre styring av inneklima og nytt IWMAC toppsystem. Dette er gjort gjennnom ny automatikk og feltkomponenter, og nytt toppsystem / SD anlegg via BACnet IP.

Det er også tatt i bruk Outlook kalenderstyring. Denne setter ønsket modus for 10 ulike oppvarmingssoner i kirken. Ved arrangementer som dåp, begravelse eller bryllup kan man da styre de tekniske anleggene etter angitt modus. Kirkeområdet går automatisk over i booket modus og regulerer etter settpunkt.

Videre er IWMAC systemet satt opp med Smarte Funksjoner som Prognosestyring og Smartvokter. Yr.no-integrasjonen i prognosestyringen brukes for å nå riktig temperatur til ønsket tid. Smartvokteren styrer forbruket og reduserer effekttoppene. Det gjør den ved å analysere en lang rekke driftsinformasjon, og gjennom logikk endre temperaturer, starte og stoppe utstyr og gradvis flate ut effektkurver.

Reduksjon av energiforbruk

Nedgangen har vært på 58 350 kWh når man sammenligner tallene før og etter ombyggingen. Det betyr at kirken gikk fra et gjennomsnittlig forbruk på 210,000 kWh til 151,650 kWh. Det tilsvarer en reduksjon på 28%.

Vil du vite hva du kan oppnå med IWMAC?

Redusert gjennomsnittlig forbruk:

58 350 kWh

Spart:

43 kWh/m2

Energireduksjon:

28%
energy