Last ned vår white paper

Fra byggforvaltning og energioptimalisering til AI og cybersikkerhet

Byggforvaltning blir høyteknologisk

– Utforsker AI, cybersikkerhet og energioptimalisering.


Fra byggforvaltning og energioptimalisering til AI og cybersikkerhet

I denne guiden ser vi på vi hvor byggbransjen befinner seg og hvor den er på vei – fra besøk på stedet til data som produseres og brukes av kunstig intelligens. Hvilke trusler kan det medføre? Og hvilke muligheter kan det gi?

Vi guider deg gjennom Proptech-verdenen – og viser hvordan du kan få den innsikten som trengs for å snu dagens utfordringer til muligheter.

Våre programvarer og tjenester muliggjør smarte, tilkoblede bygninger

Det finnes flere ulike teknologiske løsninger på markedet for å håndtere datainnsamling. Men det å velge riktig løsning kan være en vanskelig oppgave. Å flytte tradisjonell eiendomsforvaltning og bygningsdrift over til IT-kunnskap og digitale verktøy vil gi innsikt og støtte i beslutningsprosessen.

  • Vi tilbyr uavhengig programvare, maskinvare og støttetjenester for å koble sammen alle gamle og nye bygg til et enhetlig økosystem som kan styres og optimaliseres digitalt.
  • Vår visjon er å stoppe all unødvendig energibruk og CO2-utslipp i bygg ved å tilby brukervennlig teknologi. Det gir eiendomsforvalteren kontroll og gir deg den informasjonen du trenger for å optimalisere energibruken og redusere klimaendringene.
  • Med  løsninger for integrasjon og tilkobling hjelper vi kundene våre med å oppnå økonomiske og bærekraftige mål ved å digitalisere varme-, ventilasjons- og kjølesystemer i nye og gamle bygg.

"Veien mot en bærekraftig fremtid går gjennom den smarte byen."

Viktor Vitell, CMO, Kiona