Jak przeprowadzić audyt energetyczny budynku

Korzystanie z energii jest nieuniknione. Jest jednak wiele rzeczy, które mogą pomóc w uzyskaniu rzeczywistych oszczędności. Przeprowadzając jasny i zwięzły audyt energetyczny, możesz skutecznie obniżyć wydatki biznesowe i wyeliminować wszelkie nieefektywne nawyki energetyczne nagromadzone z upływem czasu. W tym przewodniku zastanowimy się, dlaczego przeprowadzenie audytu jest niezbędne i – no właśnie – jak przejść do procesu audytu.
  • Silje Moan

    Marketing

opublikowane

aktualizacja

Starsza bizneswoman opowiada o audycie przeglądowym w budynku magazynowym.
Prosty przegląd obiektów może dostarczyć informacji na temat zaleceń dotyczących poprawy efektywności energetycznej.

Uzyskaj jasny obraz zużycia energii.

Wbrew powszechnemu przekonaniu audyty energetyczne nie są stratą czasu i przynoszą wiele korzyści. Odpowiednio przeprowadzony audyt pozwala stworzyć jasny obraz bieżącego zużycia energii w budynku, zapewniając łatwy wgląd w obszary, które mogą być źródłem drenażu finansowego.

Podejmij działania w miejscach, w których marnujesz energię – to pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze w dłuższej perspektywie. Wyniki audytu mogą pomóc w stworzeniu kompleksowego harmonogramu działań nakierowanych na zmniejszenie zużycia energii, zaoszczędzenie pieniędzy i zmniejszenie śladu węglowego. Im bardziej szczegółowy, tym lepiej: skuteczny audyt ma tak szeroki zakres, jak to tylko możliwe. Bierze pod uwagę wszystkie aspekty: wnętrze, wygląd zewnętrzny, armaturę i wyposażenie budynku – w celu określenia, w jaki sposób te systemy współdziałają.

Czym dokładnie jest audyt energetyczny?

Definicja audytu energetycznego

Artykuł 2 dyrektywy UE w sprawie efektywności energetycznej definiuje „audyt energetyczny” jako systematyczną procedurę, której celem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, działalności lub instalacji przemysłowej bądź handlowej lub usługi prywatnej lub publicznej. Identyfikacja i kwantyfikacja ekonomicznych możliwości oszczędzania energii oraz raportowanie wyników. (Artykuł 8 dyrektywy odnosi się w szczególności do audytów energetycznych i systemów zarządzania energią).

Audyt energetyczny może mieć różny zakres. Możesz przeprowadzić audyty w jednym budynku lub całym przedsiębiorstwie. W niniejszym artykule przyjrzymy się etapom audytu. Systematyczne mapowanie zużycia energii w budynku lub w firmie pozwoli zidentyfikować możliwości poprawy efektywności energetycznej i zmniejszyć koszty energii. 

Zazwyczaj mówimy o dwóch rodzajach audytów:

  • Wstępny audyt energetyczny – czasami nazywany audytem przeglądowym – polega na chodzeniu po terenie firmy w celu określenia zużycia energii i wydajności. Podczas tego audytu nie są przeprowadzane dokładne pomiary i nie są gromadzone duże ilości danych. Nie zajmuje on dużo czasu. Może on jednak ujawnić możliwości zwiększenia efektywności energetycznej, dostarczyć jakościowej analizy potencjalnych oszczędności energii i oszacować, jakie oszczędności są możliwe po wdrożeniu nowych środków.
  • Audyty energetyczne na poziomie ryzyka inwestycyjnego lub szczegółowe audyty energetyczne są źródłem bardziej obszernych i precyzyjnych danych dotyczących różnych systemów energetycznych, takich jak pompy, wentylatory, sprężone powietrze i para. Audyty te wymagają więcej czasu niż wstępne audyty energetyczne i trwają przez dłuższy czas. Po ich przeprowadzeniu sporządzane są kompleksowe raporty dotyczące zużycia energii. Zazwyczaj pozwalają one na stworzenie bardziej precyzyjnego obrazu wydajności energetycznej i są źródłem bardziej szczegółowych zaleceń dotyczących ulepszeń.

EPC

Chcesz uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwa charakterystyki energetycznej (EPC) – wprowadzone przez Komisję Europejską – dostarczają konsumentom informacji na temat budynków, które planują kupić lub wynająć. Obejmują one ocenę efektywności energetycznej i zalecenia dotyczące opłacalnych ulepszeń. Kraje UE stosują niezależne systemy kontroli świadectw charakterystyki energetycznej i regularnych przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji. Niektóre kraje zdecydowały się na środki alternatywne wobec regularnych przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji.


Proces w 7 krokach

1.  Przygotowanie do audytu

Zgromadź informacje o budynku, takie jak jego wiek, powierzchnia, wzorce obłożenia i historia zużycia energii. Informacje te możesz uzyskać na podstawie rachunków, specyfikacji sprzętu i innych zapisów.

2.  Kontrola przeglądowa

Przeprowadź oględziny budynku, aby zidentyfikować potencjalne możliwości oszczędzania energii. Poszukaj wycieków powietrza, poziomów izolacji, systemów oświetleniowych, urządzeń HVAC i innych systemów zużywających energię.

3.  Analiza zużycia energii

Przeanalizuj dane dotyczące zużycia energii w budynku, aby zidentyfikować wzorce i trendy w zużyciu energii. Możesz to zrobić płynnie dzięki skutecznemu systemowi raportowania Energinet. Możesz to również zrobić na podstawie danych rozliczeniowych lub przy użyciu innych metod.

4.  Ocena urządzeń i systemów

Oceń urządzenia i systemy zużywające energię w budynku, takie jak HVAC, oświetlenie i urządzenia. Poszukaj luk w wydajności i możliwości poprawy.

5.  Zalecenia

Na podstawie wyników audytu energetycznego przygotuj zalecenia dotyczące metod oszczędzania energii, które można zastosować w budynku. Mogą one obejmować instalację energooszczędnego sprzętu, poprawę izolacji oraz optymalizację oświetlenia i sterowania HVAC.

6.  Wdrożenie

We współpracy z personelem zarządzającym budynkiem i konserwatorami stosuj zalecane metody oszczędzania energii.

7.  Monitorowanie i ocena

Prowadź monitoring zużycia energii w budynku i oceniaj skuteczność wdrożonych środków. Wprowadź niezbędne korekty i nieustannie szukaj dodatkowych możliwości poprawy.

Pierwszy krok jest najtrudniejszy

Przeprowadzenie audytu energetycznego jest niezbędnym pierwszym krokiem do zmniejszenia pośredniego zużycia energii w budynku i może pomóc zarządcom budynków w identyfikowaniu możliwości poprawy i obniżenia kosztów energii. 

Wyprzedź konkurencję i opracuj bardziej zrównoważony model biznesowy dzięki audytom energetycznym. Udowodnij, że rozumiesz zagadnienie efektywności energetycznej i zademonstruj gotowość swojej firmy do przystosowania. Do przeprowadzenia kompleksowego audytu energetycznego warto zaangażować profesjonalnych audytorów energetycznych. Świetnym punktem wyjścia jest przejrzenie naszej rozbudowanej sieci partnerów.

Szukasz specjalisty, który pomoże Ci zacząć?