Berlinovo Apartment GmbH

Co roku wręczamy nagrodę Zrównoważone miasto (Sustainable City Award) tym klientom, którzy osiągnęli wyjątkowe oszczędności. Wymaga to aktywnego i zaplanowanego zarządzania oraz gruntownego zaangażowania w realizację celów energetycznych.

Dla Berlinovo droga do wydajnych i przyjaznych dla środowiska budynków była długoterminowym celem. Oprócz optymalizacji poprzez Edge, Berlinovo regularnie pracuje z danymi dotyczącymi energii, aby zapewnić stały rozwój.

Wszystkie te czynniki łączą się w naszym projekcie z Berlinovo Apartment GmbH, najnowszym laureatem nagrody Zrównoważone miasto (Sustainable City Award 2021). W ciągu zaledwie jednego roku zaoszczędzono ponad milion kilogramów CO2.

Constanze Dühring i Ute Rüße (na zdjęciu po prawej) otrzymują nagrodę Zrównoważone miasto od Evy-Marii Metz i Janota Dohrmanna (Kiona).
Zdjęcie: Constanze Dühring i Ute Rüße (na zdjęciu po prawej) otrzymują nagrodę Zrównoważone miasto od Evy-Marii Metz i Janota Dohrmanna (Kiona)

Nadzorujący procesy ekspert ds. energii z ramienia Kiony, Janot Dohrmann, potwierdza: „Berlinovo pracuje we wzorowy sposób, aby zwiększyć wydajność energetyczną swoich nieruchomości, nie tracąc z oczu obaw i potrzeb najemców odnośnie komfortu. Ten projekt pokazuje, w jaki sposób można pogodzić czynniki ekologiczne i społeczne. I wreszcie, co nie mniej ważne, opłaca się to finansowo.”

Ten projekt pokazuje, w jaki sposób można pogodzić czynniki ekologiczne i społeczne. I wreszcie, co nie mniej ważne, opłaca się finansowo.

Janot DohrmannEkspert ds. Energii, Kiona

Punkt wyjścia

Berlinovo Apartment GmbH zarządza około 6500 umeblowanymi mieszkaniami w 31 kompleksach mieszkalnych w Berlinie. Dzięki prawie pięćdziesięcioletniemu doświadczeniu firma jest liderem rynku w segmencie tymczasowych lokali mieszkaniowych w Berlinie. Stanęli jednak przed wyzwaniem połączenia różnych rodzajów systemów i zebrania brakujących danych z należących do ich nieruchomości.

Nieruchomości są ogrzewane częściowo gazem, a częściowo ogrzewaniem sieciowym miejskim za pomocą systemów jedno-rurowych i dwu-rurowych. Skargi najemców nie mogły zostać zweryfikowane przed rozpoczęciem projektu, co spowodowało wysokie koszty administracyjne w konsekwencji wizyt na miejscu.

Dlatego celem projektu było nie tylko osiągnięcie oszczędności dzięki algorytmowi, ale także stworzenie systemu zarządzania energią, który mógłby być obsługiwany przez zespół zarządzający.

Instalacja Edge

Na podstawie tych danych i określonych celów zdecydowano o niezbędnym wyposażeniu obiektów w czujniki.

W przypadku Berlinovo w 30 budynkach zainstalowano 685 czujników pokojowych do pomiaru temperatury i wilgotności względnej. Ponieważ czujniki pokojowe są bezprzewodowe i łatwo instalowane w mieszkaniu, klient mógł zainstalować je samodzielnie, przy wsparciu telefonicznym ze strony Kiona. Czujniki na obwodach grzewczych i zewnętrzne czujniki temperatury / bramki danych (Edge Hub) zostały zainstalowane przez lokalnego instalatora.

System zarządzania energią „gotowy do działania” w zaledwie sześć tygodni

W krótkim czasie wszystkie budynki były online. Portal klienta został skonfigurowany z danymi, które są teraz dla niego dostępne. Szczególną uwagę zwrócono na konstrukcję systemu i konfigurację komponentów nawigacyjnych zgodnie z typem ogrzewania. Umożliwia to szybkie porównanie wartości zużycia w ramach danej grupy.

Oprócz oceny zużycia i emisji CO2 ustawiono alarm dla temperatur pokojowych, które spadały zbyt nisko.

Zarządzanie energią w Berlinovo jest wspierane przez Kiona roczną analizą energetyczną. Algorytm generuje potencjał ciągłych oszczędności. Tym samym dużą część portfolio nieruchomości można pozostawić optymalizacji samouczącej się.

Wyniki i perspektywy

Od początku projektu zapotrzebowanie na energię grzewczą we wszystkich nieruchomościach zostało zmniejszone średnio o 19,8 kWh/m², w porównaniu z rokiem referencyjnym 2018. Jednocześnie do tej pory wyemitowano ponad 1 milion kg mniej CO2. Dane te są oparte na wartościach zużycia zmierzonych i oczyszczonych z wpływu czynników pogodowych.

Ale ścieżka optymalizacji nie kończy się tutaj. Budynki neutralne dla klimatu obejmują szereg środków, które należy dobrze zaplanować i monitorować. Moduł Energy Target jest przeznaczony do tego właśnie celu: Na podstawie zarejestrowanych danych dotyczących zużycia, symuluje Twoja ścieżkę do neutralności klimatycznej za pomocą środków wewnętrznych Edge. W ten sposób można wyraźnie określić, które działania można zastosować, aby osiągnąć niezbędną redukcję CO2.

 • Nazwa

  Berlinovo Apartment GmbH

 • Typ

  Budynki mieszkalne

 • Lokalizacja

  Berlin, Niemcy

 • Usługi Kiony

  Edge

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym przypadku użycia?

kontakty

Chcesz wiedzieć, jak wydajniej obsługiwać swoje systemy?