Viktoriahem

Pomyślna redukcja emisji na poziomie 820 ton CO2, rok w rok

Ograniczenie wpływu na środowisko i wzrost wartości nieruchomości Victoriahem.

Victoriahem AB (dawniej Victoria Park AB) i Kiona pracują razem nad środowiskową i energetyczną optymalizacją od kilku lat. Nieruchomości Victoriahem są rozsiane po całej Szwecji i współpraca z powodzeniem przynosi redukcję emisji na poziomie około 820 ton CO2, rok w rok.

Gdy w 2018 roku przystępowano do współpracy, objęła ona większość nieruchomości Victoriahem w różnych częściach kraju: firma zdecydowała się na pełną inwestycję w Edge jako scentralizowaną platformę na potrzeby ochrony środowiska optymalizacji zużycia energii. Dziś współpracą objętych jest w przybliżeniu 28 000 mieszkań o łącznej najmowanej powierzchni 1 960 000 m2, w pełni przyłączonych do realizowanej w chmurze usługi Edge, dla nieprzerwanej optymalizacji, z powiązaną infrastrukturą IoT. 

Wykorzystanie Edge pozwoliło zwiększyć dochód operacyjny netto i wartość nieruchomości przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii i priorytetowym zrównoważeniu rozwoju. System ten stał się też cennym narzędziem organizacji odpowiedzialnej za eksploatację, umożliwiając pilnowanie kwestii, które podnoszą poziom zadowolenia najemców. Mając nieruchomości przyłączone do chmury, personel eksploatacyjny może zdalnie monitorować i analizować ich parametry w skali kraju — to dowodzi, że inwestycja w cyfryzację jest inwestycją przyszłościową. 

Victoriahem o ich doświadczeniach z Edge

 • Nazwa

  Victoriahem AB

 • Typ

  Prywatny operator nieruchomości

 • Obszar

  28 000 mieszkań, 1 960 000 m2

 • Lokalizacja

  Sweden

 • Usługi Kiony

  Edge

Przeczytaj więcej o naszych rozwiązaniach na rzecz zarządzania energią

Zmniejszona emisja CO2

1 646 400

kg CO2/rok

Oszczędność

12 kWh/m2

średnio na rok

Całkowita oszczędność energii

23 520 000

kWh

energy

kontakty

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu, które wdrożono z myślą o tym projekcie?