Check Point

Lepsza kontrola temperatury i zadań

Smart guard

Check Point

Chcesz dowiedzieć się więcej o rejestrowaniu temperatury za pomocą narzędzia Check Point?

Check Point

Check Point, czyli „Punkt kontrolny” to intuicyjne narzędzie cyfrowe, które ułatwia rejestrowanie i śledzenie temperatur, procedur, niezgodności i wartości pomiarów. Zakończyła się era długopisu i papieru. Rejestrowanie cyfrowe zapewnia znacznie skuteczniejsze narzędzie do pomiaru temperatury i monitorowania wszelkiego rodzaju regularnie przeprowadzanych procedur.

Rejestrowanie temperatury
Raporty
Statystyka
Zapisy o niezgodnościach
Dokumentacja

Funkcje dodatkowe

Ułatwia rejestrowanie pomiarów

Check Point zapewnia przegląd zadań kontroli temperatury i innych regularnych procedur. Wysyła przypomnienia o konieczności wykonania dodatkowych pomiarów, w razie potrzeby lub jeśli zadania nie zostały wykonane, wraz z zalecanymi działaniami, w celu rozwiązania problemów. Ułatwia to osobie wykonującej pomiary zapamiętanie swoich zadań i kożdorazowo prawidłowe wykonywanie pracy.

Ogranicza liczbę niezgodności i straty magazynowe

Pracownicy z dostępem do rozwiązania internetowego mogą przeglądać pełną historię i kompletny dziennik zdarzeń. Raporty, statystyki i zapisy niezgodności umożliwiają znalezienie wzorców rozbieżności, zarówno w ramach poszczególnych sklepów, jak i kilku lokalizacji. W związku z tym Check Point staje się narzędziem do ulepszania procedur, zmniejszania niezgodności i zmniejszania strat magazynowych.

Dostarcza szczegółową dokumentację

Check Point spełnia wymagania Norweskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (Mattilsynet, który utrzymuje jeden z najwyższych standardów na świecie), w zakresie procedur i dokumentacji. Zapewnia, że wszystkie incydenty są rejestrowane i zapisywane. Ponadto, ponieważ wszystkie niezgodności można przechowywać wraz z dokumentacją fotograficzną, rozwiązanie to stanowi niezawodną podstawę do wszelkich skarg składanych u dostawców lub firm transportowych.

Aplikacje

Rozwiązanie jest oparte na rolach i dostępne w trzech wersjach

Check Point Probe

Jest to wersja, której personel używa do rejestrowania pomiarów temperatury i rejestrowania wykonania rutynowych zadań. Zawiera listę wszystkich zadań do wykonania wraz z przypomnieniami, stworzonymi aby zapewnić, że nikt nie zapomni wykonać zadania. W przypadku wystąpienia niezgodności użytkownicy mogą zapoznać się z wytycznymi, aby określić, jakie działania należy podjąć.

Check Point Manager

Jak sama nazwa wskazuje, ta wersja aplikacji jest przeznaczona dla menedżerów. Wszystko, co odbywa się w Check Point Probe, jest powtarzane. Niezgodności, które są rozwiązywanew aplikacji Probe, pojawiają się na liście zadań w wersji Manager. Ręczne pomiary temperatury nie są rejestrowane w wersji Probe, wywołują powiadomienie i włączają alarm. Następnie manager musi zająć się nimi samodzielnie i podjąć działania naprawcze. Działania naprawcze można podjąć ze smartfona menedżera lub z poziomu pulpitu nawigacyjnego, tj. wersji Dashboard. Ułatwia to prowadzenie przeglądu działań, które należy podjąć lub działań, które zostały już zakończone.

Check Point Dashboard

Wersja Dashboard to rozwiązanie online, które zapewnia menedżerom pełną kontrolę i wgląd w sytuację ich sklepów. Przechowuje informacje niezbędne do dokumentacji dla Norweskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i innych organów. Pracownicy, którym przyporządkowano inne role administracyjne, również mogą korzystać z tego rozwiązania i uzyskać dostęp do przeglądu wszystkich sklepów. Ponadto mogą go używać do przeglądania raportów i statystyk. Mogą na przykład zobaczyć, którzy dostawcy mają najwięcej niezgodności w swoich dostawach, w przypadku indywidualnej jednostki, w określonym regionie lub dla całego kraju.