Rozwiązania bezprzewodowe

Szybkie, łatwe i wszechstronne monitorowanie

Bright blue skies

Rozwiązania bezprzewodowe

Chcesz dowiedzieć się więcej o monitorowaniu bezprzewodowym?

Rozwiązania bezprzewodowe

Bezprzewodowe monitorowanie stanowi skrót do pełnego wglądu. Dzięki czujnikom zaprojektowanym do rejestrowania szeregu parametrów, zawsze masz zespół małych pomocników czuwających nad Twoją nieruchomością. Bez względu na to, co chcesz zmierzyć, zawsze otrzymasz ostrzeżenie w przypadku wystąpienia niezgodności. 

Funkcje dodatkowe

Szybka i łatwa instalacja na wszelkiego rodzaju urządzeniach

Czujniki bezprzewodowe są tak wszechstronne, że można ich używać w dowolnym miejscu. Możesz je dopasować dokładnie tam, gdzie jest wymagane przeprowadzenie pomiaru, a ich instalacja jest tak prosta, że możesz wykonać ją samodzielnie. Na początek ustawiamy dla Ciebie wartości progowe. Później możesz się zalogować i zmieniać je według własnego uznania. Rozwiązanie jest niezależne od dostawcy, a więc nie ma znaczenia, jaki rodzaj sprzętu już posiadasz.

Zgłaszanie niezgodności

Czujniki komunikują się z naszymi serwerami. Oznacza to, że zostaniesz szybko poinformowany, jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, co pozwoli Ci podjąć kroki, w celu zapobieżenia stratom i szkodom. Jeśli temperatura lub jakikolwiek inny parametr, który chcesz zmierzyć, spadnie poniżej lub wzrośnie powyżej ustawionej wartości, system automatycznie powiadomi Cię wysyłając wiadomość SMS.

Wszechstronne monitorowanie

Dostarczamy czujniki, które mogą mierzyć temperaturę, ciśnienie i wilgotność. W ten sposób możesz monitorować wszystko, od serwerowni czy łodzi, aż po myjnie samochodowe i środki transportu. Bezpieczne, niedrogie, bezprzewodowe.