Funkcje integracji

Elastyczne, oszczędzające czas funkcje tworzone we współpracy z naszymi partnerami

Driver support in Web Port

Funkcje integracji

Od samego początku tworzyliśmy Web Port razem z naszymi partnerami od integracji. Zasadnicze znaczenie miało zaspokojenie wyjątkowych potrzeb właścicieli budynków przy jednoczesnym rozwoju systemu o inteligentnej funkcjonalności, który skraca czas integracji i instalacji z perspektywy integratorów budynkowych i specjalistów od automatyki.

Web Port powstaje dla integratorów budynków i we współpracy z nimi

Web Port powstaje dla integratorów budynków i we współpracy z nimi

Ścisła współpraca z naszymi partnerami na przestrzeni ostatniej dekady zaowocowała stworzeniem niezwykle elastycznego i wydajnego oprogramowania, które doceniają zarówno partnerzy, jak i właściciele budynków.

Przeczytaj więcej o technologii, jaka stoi za Web Portem i która czyni z niego najelastyczniejsze na rynku i oszczędzające najwięcej czasu oprogramowanie do integracji budynkowej.

Serwery, aktualizacje i zabezpieczenia

Korzystaj z naszych usług realizowanych w chmurze: sami dbamy o serwery, pilnujemy aktualności oprogramowania i zapewniamy bezpieczeństwo i dostępność rozwiązania — a to wszystko przekłada się na oszczędność czasu po stronie naszych partnerów.

Szybkie serwery

Szybkie serwery

Bezpieczna pamięć w chmurze

Bezpieczna pamięć w chmurze

Aktualizacje oprogramowania

Najnowsze aktualizacje oprogramowania

Modułowy system

Otwartość i elastyczność mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania naszego systemu integracji budynkowej. Z Web Portem możesz konstruować zindywidualizowane rozwiązania do swoich projektów.

Modułowość

W miarę potrzeb buduj rozszerzenia, własne sterowniki oraz inne, bardziej zaawansowane rozwiązania.

Ponieważ zadbaliśmy o modułowość, szybkość i skalowalność systemu, możesz wychodzić naprzeciw bieżącym oczekiwaniom swojego klienta — z pełnym przekonaniem, że wybrane rozwiązanie będzie się rozrastało wraz ze wzrostem potrzeb.

Unormowane znaczniki

Standardy znakowania danych przekładają się na szybszy i sprawniejszy przepływ danych z ich źródeł do sterowników oraz między powiązanymi urządzeniami. Dzięki wykorzystaniu open-source’owych modeli danych unormowane znakowanie przyczynia się do poprawy współdziałania podsystemów i zewnętrznych źródeł danych przy równoczesnym usprawnieniu przepływu danych. 

Oszczędzaj czas dzięki naszemu indywidualizowanemu standardowi znakowania danych. Web Port wykorzystuje znaczniki do powiązywania adresów technicznych z obiektową strukturą nazw. Taka struktura pełni wówczas funkcje instrukcji dla Web Portu, do wykonywania szeregu różnych mądrze zautomatyzowanych połączeń. Standard znakowania w 100% podlega indywidualizacji odpowiednio do potrzeb Twoich lub Twojego klienta.

Korzyści płynące ze stosowania standardu znakowania:

  • Wyznaczanie trendów z zastosowaniem znaczników
  • Obsługa alarmów z zastosowaniem znaczników
  • Niestandardowe obiektowe okna dialogowe z funkcjami i wartościami
  • Powiązania z obiektami dynamicznego obrazu przepływu i ich stanem
  • Szybki import obiektów do dynamicznych obrazów przepływu, według listy znaczników

Standardy kodu otwartego

Web Port współpracuje ze standardami kodu otwartego takimi jak HTML, CSS, JavaScript, JSON i SVG. Projekty bazują na plikach w Twojej strukturze danych, a dane są przechowywane w otwartych bazach danych. Tym samym możesz tworzyć rozwiązania, które pozostaną trwałe a przy tym nie przykują Cię jako partnera bądź klienta.

Do projektów, w których potrzebujesz więcej indywidualizacji i rozwoju, po prostu znajduj osoby o odpowiednich kompetencjach. Praca ze standardami kodu otwartego przekłada się na dostępność i łatwość integrowania ogromnej liczby open-source’owych rozwiązań bazujących na jednej i tej samej technologii.

Standardy kodu otwartego

Wykorzystuj starsze projekty w roli szablonów.

Za sprawą standardów kodu otwartego możesz łatwo używać dawniejszych projektów jako szablonów dla nowych: dokonujesz jedynie korekt i w ten sposób oszczędzasz czas. Część naszych klientów tworzyła też niezależne rozwiązania, aby przyspieszać wewnętrzne przepływy pracy przy tworzeniu projektów.

Wsparcie komunikacji

Integruj się z szeroką gamą sprzętu i oprogramowania — dzięki sterownikom i open API. Sterowniki Web Port dają możliwość komunikacji między Web Portem a systemami zewnętrznymi za pośrednictwem wielu różnych protokołów.

API

Obsługiwana szeroka gama zastrzeżonych protokołów.

Excel

Edycja w interfejsie sieciowym lub w Excelu.

Przesyłanie plików

Zaawansowane importowanie skryptów i danych.

Filtry danych

Przejrzyste filtry importu do wybierania i modyfikowania znaczników przy importowaniu.

CSV

Łatwe tworzenie CSV jako bazowego formatu, z istniejących eksportów.

Kopie zapasowe

Wykonuj kopie zapasowe sterowników w Web Porcie i przywracaj je w nowych sterownikach w następstwie ewentualnych usterek.

Wykorzystując zalety rozmaitych protokołów, nasz system zapewnia najlepszą możliwą obsługę operacji.

Uproszczone skrypty dzięki Blockly

Pisz skrypty w Web Porcie w uproszczony sposób. Web Port wykorzystuje interpretatora JavaScriptu i C# do zapewniania zaawansowanej funkcjonalności. Przycisk może wywoływać skrypt, schemat, wykonywany cyklicznie albo wyzwalany np. przez alarm.

Aby pomóc naszym partnerom w tworzeniu skryptów bez dogłębnej znajomości języka skryptowego, zaimplementowaliśmy rozwiązanie o nazwie Blockly. Blockly jest biblioteką od Google’a, która umożliwia programowanie blokowe, przyjazne dla początkujących. Skrypty generuje się przez łączenie „elementów układanki”, z których każdy reprezentuje pewną logikę lub większą funkcjonalność.

Interfejs „przeciągnij i upuść”

Osiągaj żądany wygląd i funkcjonalność dzięki edytorowi drag-and-drop. Przeciągaj nowe snippety z biblioteki bloków do swojego workspace’a i zapisując je, twórz finalny kod. Dostosowuj design swojego projektu bezpośrednio w sieciowym interfejsie — twórz paski narzędzi, okna dialogowe oraz tekstowe, graficzne i obrazowe przyciski.

Obraz: Idealne HMI dla swojego projektu stworzysz w edytorze Web Port działającym na zasadzie „przeciągnij i upuść”.

Biblioteki symboli, raporty i portlety

Biblioteka symboli

Skorzystaj z naszej biblioteki popularnych standardów automatyki budynkowej i szybko postaw pierwsze kroki. A może Twoja firma już ustaliła swoje symbole dla funkcji i komponentów? W Web Porcie możesz stworzyć własną bibliotekę symboli, z SVG i CSS, aby uzyskać perfekcyjny rezultat.

Budowanie raportów

Możesz budować raporty bezpośrednio w sieciowym interfejsie, a także używać naszych unormowanych raportów dla prądu, wody, chłodzenia i ogrzewania. Publikuj swoje raporty jako PDF-y, interaktywne strony lub CSV i planuj regularne eksporty do usługi sieciowej, pliku na dysku, poczty elektronicznej albo zewnętrznego serwera FTP.

Tworzenie zaawansowanych portletów

Używaj HTML-a, JavaScriptu i CSS-a do konstruowania świetnych rozwiązań z zakresu HMI. Każdemu portletowi odpowiadają formularz wejścia / indywidualizacji oraz warstwa prezentacyjna, w której możesz powiązać wejście z innymi źródłami, by stworzyć unikalne doświadczenie użytkownika.

Biblioteka symboli Web Port
Obraz: Korzystaj z domyślnej biblioteki symboli w Web Porcie albo prześlij i utwórz własną.

Już dziś wypróbuj Web Port sam(a) i poznaj więcej oferowanych funkcji.