Moduł analityczny

Zautomatyzuj swoją analizę

Kiona sunrise

Moduł analityczny

Gotowy, by zacząć zagłębiać się w analitykę?

Moduł analityczny

Zobacz oceny wydajności Twoich instalacji, znajdź słabe punkty lub wychwyć zmiany. Zacznij automatyzować analizę wszystkich swoich systemów, w jednym miejscu. 

Obraz: Uzyskaj szybki przegląd trendów wydajności instalacji.

Tradycyjnie sterowanie i monitorowanie obracały się wokół systemów posługujących się obrazowaniem przeprowadzanych operacji i tworzeniem wykresów trendów, co skutkowało reaktywną obsługą alarmów. Te czasy minęły. 

Dzięki modułowi Analityka Web Port uzyskasz szybki przegląd tego, jak działa każda instalacja i jak zmienia się jej wydajność. 

Łatwa konfiguracja

Nowy sposób pracy

Analityka ułatwia konfigurowanie analiz dla różnych systemów, w celu znalezienia słabych punktów sterowania, stabilności, zużycia energii lub potencjalnych wycieków. Systemy, których praca się pogarsza się lub stają się niewydajne są automatycznie oznaczane, a wyniki różnych działań mogą być monitorowane. 

Wszystkim analizom składowym danego systemu, można następnie nadać indywidualną wagę, tworząc ogólną ocenę tego, jak dobrze działa system i umożliwiając śledzenie zmian oceny w czasie.

Jak to działa

Co można zrobić za pomocą modułu Analityki

Analiza sterownika

Funkcja używana między innymi do znajdowania nieprawidłowo działających elementów sterowania i nieprawidłowo dobranych lub nieszczelnych zaworów.

Analiza stabilności

Idealny do oceny temperatury wewnątrz mieszkań lub pokoi. Zobacz, jak dokładnie sygnał podąża za wartością docelową i skonfiguruj różne poziomy tolerancji, dopasowane do potrzeb.

Analiza mocy

Służy do kontrolowania zużycia energii, na przykład, w budynku, w porównaniu z jego obliczoną lub wstępnie zdefiniowaną sygnaturą mocy, wykrywania niepodłączonych liczników itp.

Analiza bilansu

Oceniaj straty w systemach na podstawie różnicy między jednym lub więcej sygnałami wejściowymi lub wyjściowymi. Na przykład, może oceniać dane przychodzące z wodomierzy w odniesieniu do poszczególnych urządzeń.

Analiza niestandardowa

Zapewnia możliwość definiowania niestandardowych analiz/algorytmów, które w oparciu o parametry z analizy zwracają wynik, zgodnie ze zdefiniowanym algorytmem.