Obsługiwane sterowniki

Szerokie wsparcie łączności z Web Portem

Driver support in Web Port

Obsługiwane sterowniki

Wybierz taką drogę, która najlepiej Ci odpowiada — wypróbuj demonstrację albo wykup licencję

Obsługiwane sterowniki

Integruj Web Port z szeroką gamą sprzętu i oprogramowania — dzięki sterownikom, open API oraz webhookom. Obsługiwane przez nas sterowniki oznaczają możliwość komunikacji między Web Portem a systemami zewnętrznymi za pośrednictwem wielu różnych protokołów.

  • Skontaktuj się z nami, jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie obsługiwanych sterowników do sprzętu lub oprogramowania, jakie chcesz dodać.
Sterowniki obsługiwane przez Web Port

Sterowniki obsługiwane przez Web Port

SterownikDescription
IEC60870Służy do komunikacji za pośrednictwem protokołu IEC60870-5-104. Sterownik pełni funkcje klienta (Master).
AbelkoSłuży do komunikacji z Abelko IMSE WebMaster PRO.
WDCSłuży do komunikacji z WebDatorCentral.
HelvarNetSłuży do komunikacji ze sprzętem za pośrednictwem protokołu HelvarNet.
WebPortApiNawiązuje łączność z innymi instalacjami Web Port na potrzeby odczytu, zapisu i pobierania danych historycznych. Sterownik ten jest częścią podstawowego produktu Web Port i nie podlega wyborowi ani usunięciu w ramach instalacji.
MBusM-Bus (Meter-Bus) to europejski standard (EN 13757-2 dla warstwy fizycznej i łącza, EN 13757-3 dla warstwy aplikacji) dla zdalnego odczytu wskazań liczników wody, gazu i prądu. M-Bus znajduje też zastosowanie do innych typów liczników mediów. Sterownik obsługuje MBus przez TCP/IP oraz UDP i pozwala na adresowanie zarówno pierwotne, jak i wtórne.
SQLPobieraj dane z MsSQL oraz wielu innych źródeł za pośrednictwem ODBC.
EcoGuardPobieraj dane z EcoGuard Curves.
NBSPodłączaj systemy rezerwacji, takie jak Aveny czy Agrando, z zastosowaniem standardu Nordic Booking System. Służą one do pobierania informacji o rezerwacjach dotyczących m.in. hoteli, obiektów czy kościołów. Web Port może wtedy przekazywać dane do systemów sterowania, takich jak obiekty przedsprzedażowe.
MQTTUmożliwia Web Portowi komunikację z urządzeniami IoT za pośrednictwem lekkiego protokołu MQTT.
KNXKomunikacja z urządzeniami za pośrednictwem otwartego protokołu KNX.
RESTUmożliwia komunikację z API REST, które dostarczają odpowiedzi JSON.
Zapewnia — za pośrednictwem NewtonSoft.JSON oraz naszego języka skryptowego na bazie JavaScriptu — możliwość deszyfrowania zarówno JSON, jak i wszelkich innych zaszyfrowanych komunikatów w odpowiedzi JSON.
ExolineUmożliwia komunikację z Exoline-DUCar od Regin przez TCP/IP. Obsługa adresowania przez VPac / DPac, jak również nazw symboli, do sprawniejszego manipulowania przy przeprogramowywaniu DUC. Obejmuje narzędzie do konwersji eksportów z formatu ExoProjekt (pliki .DPL) na format Web Port. Narzędzia pozwalają na tworzenie list znaczników, a także importowanie filtrów, w których nazwy znaczników, urządzenia itp. mogą być wprowadzane automatycznie.
SRDLink (KTC)Obsługuje KTC DUC za pośrednictwem protokołu SRDLink.
FidellixObsługuje Fidelix, z automatycznym importem znaczników za pośrednictwem skryptu importowania.
S-BusObsługuje łączność z PLC SAIA przez S-BUS.
BACnetProtokół komunikacyjny do sieci sterowania i automatyki budynkowej (BAC) postawionych na protokołach standardów ASHRAE, ANSI[1] oraz ISO 16484-5. BACnet stworzono z myślą o umożliwieniu łączności z systemami sterowania do m.in. ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji (HVAC), światła, dostępu i instalacji przeciwpożarowych. Web Port ma specjalny sterownik do komunikowania się z BACnet w połączeniu z HMI / SCADA Web Portu.
ModbusKomunikacja przez TCP, RTU i ASCII Modbus.
ADSSłuży do komunikacji za pośrednictwem PLC Beckhoff i ADS. Do łączności za pośrednictwem ADS wykorzystywane są biblioteki od Beckhoff. Więcej informacji na temat protokołu ADS i produktów Beckhoff znajdziesz na ich stronie internetowej.
OPCOPC, czyli „OLE do sterowania procesem”, to standard łączności między komputerami i systemami zagnieżdżonymi. OPC zostało przyjęte jako norma międzynarodowa IEC 62541 oraz norma szwedzka SS-EN 62541. Web Port obsługuje OPC DA (dostęp do danych) oraz OPC-UA (architektura ujednolicona).
TrendSłuży do komunikacji z DUC od Trend Controls. Sterownik obsługuje DUC IQ1, IQ2, IQ3 oraz IQ4.
PiiGABPiiGAB obejmuje dwa sterowniki do Web Portu. Jeden z nich umożliwia łączność z PiiGAB M-Bus 900 za pośrednictwem protokołu MbusASCII, a drugi może odbierać przesył za pośrednictwem protokołu QuickPost.
CtAPIDaje możliwość korzystania z Web Portu jako interfejsu sieciowego do CITECT.
SNMPSłuży do komunikacji z urządzeniami sieciowymi i komputerowymi. SNMP to skrót od „protokół prostego zarządzania siecią” — pozwala na monitorowanie sieci komputerowych i zarządzanie nimi.