Efektywność energetyczna budynków — presja rośnie!

Emisja CO2, stare budownictwo, rosnące ceny energii… Sektor nieruchomości mierzy się dziś z całym szeregiem wyzwań związanych z zużyciem prądu. Potrzeba działania jeszcze nigdy nie była tak jasna — niestety kapitał, czas i zasoby są ograniczone. Pytanie za milion dolarów brzmi: w co inwestować?
  • Viktor Vitell

    CMO

opublikowane

aktualizacja

Efektywność energetyczna budynków — presja rośnie!
Zdjęcie: Smederevac / Getty Images

Świat wokół nas robi się coraz inteligentniejszy. Jeżdżą autonomiczne pojazdy, jabłoni w sadach doglądają drony, czujniki na ciele nadzorują naszą kondycję i stan zdrowia, i mamy wiele innych, równie mądrych zastosowań dla internetu rzeczy. Jedną z gałęzi przemysłu, w których inteligentne rozwiązania przyjmują się wciąż stosunkowo powoli, jest sektor nieruchomości — mimo że efektywność energetyczna budynków jest gorącym tematem, z wielu ważnych powodów: 

  • Ogółem budynki w UE odpowiadają za 40% naszego zużycia energii oraz 36% emisji gazów cieplarnianych, co nie wpisuje się w założenia zrównoważonego rozwoju. 
  • 75% dzisiejszych budynków w Europie nie jest efektywne energetycznie, a jednocześnie przewiduje się, że 95% z tych nieefektywnych budynków będzie nadal w użytku jeszcze w 2050 roku. To oznacza — zwłaszcza w porze kryzysów energetycznych — że operatorzy nieruchomości znacząco przepłacają 
  • Żeby osiągnięty został generalny cel UE, jakim jest redukcja emisji o 55% do 2030 roku, sektor nieruchomości musiałby zredukować emisję o 60%; trudno o poważniejsze wyzwanie.  

Europa znajduje się w kryzysie energetycznym i wielu dostawców z sektora usług komunalnych sięga znowu po paliwa kopalne, żeby zaspokajać zapotrzebowanie. Wobec tego w co inwestować?

Stal i beton czy IoT i AI?

Nasuwa się, że oczywistym sposobem na przezwyciężenie powyższych wyzwań są fizyczne zmiany: polepszanie izolacji budynków, wymiana nieszczelnych okien, zastępowanie instalacji grzewczych, które zasila się paliwami kopalnymi, przez pompy ciepła i fotowoltaikę. To wszystko są rzeczy do zrobienia — ale nie łudźmy się: to też nie jest coś, co da się zrobić z dnia na dzień.   

Obecnie wskaźnik termomodernizacji budynków w Europie wynosi 1%, a wiele z istniejących dzisiaj budowli nadal będzie stało jeszcze w 2050 roku. Przyjmijmy, że sektor budynkowy do 2030 roku ma ograniczyć generowane przez siebie emisje węglowe o 60%. Żeby to nastąpiło, europejski wskaźnik termomodernizacji musiałby się podwoić; to istotne wyzwanie, zważywszy koszty zaopatrzenia w materiały budowlane i równoczesny niedobór zasobów w tym sektorze.  

Podobnie jak w wielu innych branżach, cyfryzacja oferuje nowe sposoby radzenia sobie z wyzwaniami. Gromadzenie wszelkiego rodzaju danych dotyczących wewnętrznego klimatu budynku, warunków pogodowych, zużycia energii i pracy instalacji grzewczej pomaga znajdować drogę od pytań do odpowiedzi. 

Gromadzenie danych w budynkach z wykorzystaniem rozwiązań IoT.
ilustracja: Analiza i wizualizacja takich danych daje cenny wgląd w energetyczne osiągi budynku, pozwala odpowiednio sterować ogrzewaniem i chłodzeniem (a tym samym optymalizować zużycie prądu przez budynek) i przekłada się na minimalizowanie emisji węglowych.

Takie podejście jest źródłem wartości nie poprzez budowanie izolacji i wymianę okien, tylko przez wykorzystanie silników AI i IoT do gromadzenia i przetwarzania danych z budynku. 

Technologia już tu jest, a wymagane w związku z nią inwestycje są dużo mniejsze niż mechaniczna budowa i rezultaty osiąga się w dużo krótszym czasie. Jednak powiedzmy to sobie jasno: rozwiązania z zakresu budownictwa inteligentnego stanowią jedynie dopełnienie termomodernizacji — nie sprawią, że budynków nie trzeba będzie modernizować.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej platformie IoT i AI?

Gdzie IoT łączy się z sektorem nieruchomości

Za sukcesem automatyki budynkowej stoi wiele czynników: od systemów AI, przez czujniki i siłowniki, po łączność IoT. Kluczem do sukcesu w tej gałęzi przemysłu jest stwarzanie wszechstronnej wartości — w takich ekosystemach, które urzeczywistniają wizję budownictwa inteligentnego. 

Mając to na uwadze, zbadaliśmy realną wartość i oddziaływanie budynków przyłączonych do IoT wspólnie z firmami EricssonArthur D. Little. Raport Connected Buildings Energy Management (Zarządzanie energią w budynkach przyłączonych) kładzie nacisk na potrzebę monitorowania, kontrolowania i optymalizowania zużycia energii — ponieważ dzięki takim działaniom operatorzy nieruchomości mogą obniżać zarówno ponoszone koszty energii, jak i poziomy generowanych emisji CO2.