Kiona och Ericsson

Gör traditionella byggnader till smarta byggnader

Möjliggör smarta anslutna byggnader som drivs av IoT

Införandet av IoT med cellulär teknik i fastighetssektorn öppnar upp för nya nivåer av digital energihantering och optimering, samtidigt som fastighetsvärdet ökar, energikostnaderna minimeras och koldioxidutsläppen minskar.

Connected Buildings Energy Managemewnt - En fallstudie som visar det cellulära IoT-affärsvärdet för energihantering och optimering av smarta bostadsbyggnader

Connected Buildings
Energy Management

I den här rapporten, som har skrivits i samarbete med Ericsson, tittar vi närmare på fastighetssektorns utmaningar och de fördelar som uppkopplade smarta byggnader kan ge.

Få verkliga siffror och djupgående kunskap om hur ni kan sänka de årliga energikostnaderna.

Eller, besök sidan där vi beskriver Kionas lösningar om du vill komma igång direkt.

Vår mjukvara och våra tjänster möjliggör smarta uppkopplade byggnader som drivs av mobil IoT

Vi tillhandahåller oberoende mjukvara, hårdvara och stödtjänster för att ansluta alla gamla och nya byggnader till ett enhetligt ekosystem som kan styras och optimeras digitalt.

Vår vision är att stoppa all onödig energianvändning och alla koldioxidutsläpp i byggnader. Vi tillhandahåller lättanvänd teknik som ger fastighetsförvaltaren kontroll och dig den information du behöver för att optimera energianvändningen och åtgärderna för att påverka kampen mot klimatförändringarna avsevärt.

Med lösningar för integration och anslutning hjälper vi våra kunder att uppnå ekonomiska och hållbara mål genom att digitalisera värme-, kyl-, ventilations- och kylsystem i nya och gamla byggnader.

Vilket värde kan mobil IoT ge ditt företag?

Gör en beräkning med Ericssons interaktiva värdekalkylator för att uppskatta kostnadsbesparingar och ökad lönsamhet för ditt företag.

Kontakta våra experter och ta reda på hur du kan använda IoT-lösningar med Kiona