Architectural building feature

Lösningar för fastighetsförvaltning

Prata med våra automationsexperter och hitta den perfekta lösningen för din byggnad.

Lösningar för fastighetsförvaltning

Branschen utvecklas ständigt. För att anses hållbara måste byggnader – både nya och renoverade – hålla en hög standard. Vi tar fram skräddarsydda lösningar för att tillgodose era behov. 

Oavsett om du letar efter en plattform för att hantera dina tekniska installationers prestanda, ett energioptimeringssystem eller ett smart upplägg som hjälper dig att sänka dina kostnader har vi en lösning för dig. 

Våra lösningar för teknisk förvaltning och energioptimering passar alla typer av byggnader både kommersiella, industribyggnader och flerbostadshus. Våra tjänster anpassas efter dina behov.

Kommersiella byggnader

Stora som små, nya som äldre – kommersiella byggnader är väldigt komplexa och energiintensiva.

De rymmer många olika typer av verksamheter: köpcentrum och butiker, restauranger, kontor, tillverkningsanläggningar och lager. Det gör att det ofta finns många olika tekniska installationer som behöver samverka. 

Kommersiella byggnader
Illustration: Kommersiella byggnader har ofta olika tekniska installationer som samverkar. Från processkylsystem, ventilationsenheter, värmeåtervinningssystem och värmepumpar till elektriska installationer och grundvattenpumpar.

Utforska våra lösningar för kommersiella byggnader:

Minimera risker och kritiska fel

Våra lösningar jobbar dygnet runt för att övervaka, styra och optimera byggnadens tekniska installationer. De minimerar ständigt risker och säkerställer driftsäkerhet i hela ditt fastighetsbestånd.

 • Våra system är skalbara och helt anpassningsbara. Använd Web Port för att skapa egna verktygsfält, egen grafik och egna knappar. Välj IWMAC, och vi anpassar det åt dig.

Säkerställ er drifteffektivitet

Minska sårbarheten som orsakas av både energirelaterade fel och fel som beror på den mänskliga faktorn.

 • Kontrollera larm och inställningar eller felsök på distans – på så sätt kan du hantera flera byggnader och system samtidigt och optimera lösningen direkt i programvaran.

Maximera rörelseresultatet

Säkerställ tillförlitlig energiförsörjning och rätt inomhusklimat i dina byggnader. Ligg steget före när det gäller att locka och behålla rätt hyresgäster och få en positiv avkastning på dina investeringar. 

 • Övervaka system i realtid eller skapa och redigera dynamiska flödesbilder. Vi hjälper dig att välja den bästa lösningen så att du kan fokusera på de praktiska detaljerna som kan öka din byggnads prestanda. 

Uppfyll krav och standarder gällande hållbarhet

Vår produktportfölj ger fastighetsägare och användare möjlighet att använda AI och miljöledningssystem för att sänka sina kostnader, förbättra produktiviteten och skapa byggnader med människan i fokus. 

 • Lägg till Energinet för att få ett komplett miljö- och energirapporteringsverktyg som är skräddarsytt för din organisation. Använd Edge vår självlärande AI-plattform som optimerar energianvändningen och inomhusklimatet dygnet runt.

Med IWMAC får vi den frihet och trygghet vi behöver för att driva ett av Norges modernaste köpcentrum, och vi har minskat vår energianvändning rejält. Det är vi väldigt nöjda med.

Geir LienDriftschef, Sirkus Shopping

Kionaplattformen är öppen, flexibel och oberoende. Den är byggd med flexibilitet i åtanke.

Offentliga och statliga byggnader

Offentliga och statliga byggnader är fastigheter som används av allmänheten — det kan vara allt från grundskolor till idrottsarenor och regeringsbyggnader. 

I dessa byggnader står vanligtvis den mänskliga upplevelsen i fokus.

Offentliga fastigheter
Illustration: Process kylsystem, ventilationsenheter, värmeåtervinningssystem, värmepumpar och elektriska installationer.

Hantera byggnadens behov med våra rekommenderade produkter för att:

Säkerställa operativ flexibilitet 

Att se till att luften är ren, säkerställa rätt nivå av energianvändning och ta hänsyn till miljöavtryck är avgörande för att skapa byggnader med människan i fokus.

 • Använd vår oberoende plattform för att övervaka, styra och optimera alla tekniska system. IWMAC levereras med färdiga bilder och funktioner – Web Port är utformat med frihet i åtanke och kan anpassas fritt.

Säkerställa säkerhet och smidig drift

Våra plattformar ger en fullständig översikt över alla tekniska installationer och arbetar dygnet runt för att uppnå optimala och säkra förhållanden för stora arenor och företag med kritisk verksamhet.

 • Använd våra kraftfulla system för att säkerställa stabila temperaturer och kontrollera alla variabler kopplat till inomhusklimatet. Få varningar om fel samtidigt som du ser till att den tekniska utrustningen fungerar som den ska.

Säkerställ full kontroll på kostnader

Fastighetsförvaltare har den utmanande uppgiften att säkerställa smidig drift med maximal kapacitet samtidigt som de kontinuerligt måste anpassa sig till personal- och driftbudgetar.

 • Få en fullständig översikt över energiförbrukningen och få smarta lösningar som hjälper dig att hålla koll på dina energikostnader. Få åtkomst till din byggnad var du än befinner dig för att optimera prestandan.

Möjliggör hållbarhetsvågen

Våra lösningar för energioptimering och energiuppföljning ger dig mer kunskap om energidata, förbrukning och prestanda på ett kostnadseffektivt sätt.

 • Använd våra lösningar i dina befintliga system genom att ansluta dem via API:er. Få full kontroll över analyser av energianvändningen och en skräddarsydd styrstrategi som passar just din byggnad.  

Vi har investerat ungefär 820 000 kr totalt för att nå målet om 13 % lägre energiförbrukning och vi förväntar oss ett manår för uppföljning av våra 400 000 m2. Det ger oss en återbetalningstid på mindre än ett år.

Robert FjellstadEnhetschef, Oslo Universitetssjukhus

Kionaplattformen är öppen, flexibel och oberoende. Den är byggd med flexibilitet i åtanke.

Flerbostadshus

Flerbostadshusen som redan är anslutna till Kionas plattform omfattar allt från mindre bostadsrättsföreningar till privata och kommunala fastighetsbolag med stora fastighetsportföljer – och allt däremellan.   

Oavsett typ har de en sak gemensamt och det är att de har ett eller flera tekniska system som används för att skapa bästa möjliga boendemiljö för hyresgästerna.

Illustration: Styr byggnadens tekniska system med hjälp av Kionas plattform: uppvärmningssystem, ventilationsenheter, värmepumpar, kylaggregat och andra tekniska installationer.

Vi levererar lösningar för flerbostadshus varje dag:

Effektiv miljö- och energiuppföljning

Våra smarta lösningar är skapade för att automatiskt visualisera och optimera energianvändningen med hjälp av AI. Det resulterar i lägre uppvärmningskostnader genom en mer precis och proaktiv styrning där önskat inomhusklimat levereras med minsta möjliga mängd använd energi.

 • Använd våra plattformar som ett fristående system eller anslut dem till dina befintliga system via API:er för att få maximal funktionalitet och smarta algoritmer. 

Lägre drifts- och investeringskostnader 

Kionas plattform är öppna, flexibla och helt hårdvaruoberoende, vilket innebär att du kan välja vad som ger dig mest värde och undvika onödiga investeringskostnader genom att använda hårdvara eller produkter som du redan har.

 • Våra plattformar kan enkelt tillämpas på alla befintliga styrsystem utan kostsamma omprogrammeringar. Det innebär låga installationskostnader, samtidigt som den kontinuerliga optimeringen av energianvändningen gör att investeringen ofta betalar sig själv på kort tid. 

Ett hälsosamt inomhusklimat

Få verktygen för att skapa en behaglig och hälsosam boendemiljö för dina hyresgäster samtidigt som du undviker höga och onödiga kostnader. 

 • Tack vare det självlärande systemet kommer inomhustemperaturen att hållas på en stabil nivå utan att det leder till höga energikostnader. Det ger människor den bästa miljön, hela tiden.

Med stöd från experter 

Vi förstår att allt måste vara helt rätt för dina hyresgäster.

 • Det är därför din personliga energiexpert hjälper dig med en kontinuerlig energianalys av din byggnad – och alltid är redo att ge dig det stöd du behöver. 

Värdefull mätning, uppkopplade byggnader och smarta molnbaserade system underlättar för oss och skapar samtidigt en bättre inomhusmiljö för våra hyresgäster – och Kiona är ledande inom detta.

Per EklundVD, Victoriahem AB

Kionaplattformen är öppen, flexibel och oberoende. Den är byggd med flexibilitet i åtanke.

Varför det är viktigt

Enligt IEA (Internationella energiorganet) står byggnader för cirka 30 % av världens energianvändning från byggnation och drift – vilket står för nästan 40 % av de årliga globala utsläppen av växthusgaser. Det måste vi ändra på.

Att renovera och förbättra gamla byggnader kan vara avgörande för att minska koldioxidavtrycket och därmed uppnå olika hållbarhetsmål. Som fastighetsägare är det i lika stor utsträckning ett socialt ansvar att modernisera byggnader för att uppfylla nya standarder.

Vi kommer att hålla vårt ord när det gäller att skapa kostnadseffektiva lösningar som gör det hela lönsamt. Det är vårt ansvar.