Ready-certifiering

En kvalitetsstämpel gällande öppenhet, effektivitet och flexibilitet

Kiona sunrise

Ready-certifiering

Vill du få din produkt certifierad?

Ready-certifiering

Färre förseningar, snabbare installationer, lägre risk – vår Ready-certifiering är en kvalitetsstämpel gällande öppenhet, effektivitet och flexibilitet.

Automatiserade system som saknar bra, uppdaterad dokumentation är svåra att integrera. När en produkt modifieras utan uppdaterad dokumentation läggs mycket onödig tid på administration. Dessa förseningar i processerna har en dominoeffekt – och alla förlorar på det. 

Konceptet

Vi går till roten av problemet

Ready är ett nytt koncept från oss på Kiona – en kvalitetsstämpel för automatiserade system, oavsett teknisk lösning, protokoll och andra tekniska aspekter. Med Ready vill vi introducera en ny standard i sektorn, för mer effektiv och sömlös integration av teknisk utrustning. Konceptet innebär snarare en certifiering av produkten än av leverantören.

Vår Ready-stämpel försäkrar kunderna om att alla kan integrera den valda utrustningen – och att tillverkaren har implementerat ett system för att skicka information om förändringar gällande utrustningen i fråga.

Detta säkerställer

  • högre effektivitet i projektet
  • högre kvalitet vid mätning av data
  • Mer sinnesro och mer flexibilitet för kunden.

Om du väljer Ready-certifierad utrustning vet du att utrustningen är öppen och dokumenterad och att den kan kommunicera med andra mottagare. Med andra ord kan den ”prata” fritt med olika leverantörer, och är redo att integreras.

Kiona tar standardisering, kvalitetssäkring och effektivitet i projekt till en ännu högre nivå. Framtiden är öppen och med Ready bjuder vi in utrustningsleverantörer att följa med på resan – en vinst för alla på lång sikt.

Sök bland partners med Ready Certifierade produkter