Träffa oss under Klimat- och Energikicken!

Den 14-15 november äger Sveriges allmännyttas årliga Klimat- och Energikicken rum, denna gång i Linköping. Ett tema som står högt på agendan är de stora prisökningarna på fjärrvärme. Det är tuffa tider för många av landets fastighetsägare – och för att inte hamna på efterkälken gäller det att agera snabbt.

publicerad

uppdaterad

Kiona på Klimat- och Energikicken 2023
Utsikt över Linköping. Foto: knape / Getty Images

Höjningarna av fjärrvärmepriserna är större än någonsin tidigare. Under 2023 har fjärrvärmebolagen höjt priserna med i genomsnitt 8 procent. Den högsta höjningen sedan 1996. Och många är energibolagen som redan aviserat ytterligare än högre prishöjningar inför 2024! Över hela landet upplever fastighetsägare, hyresgäster och företag konsekvenserna – och uppvärmningssäsongen har precis börjat.

Vi vet att vi på Kiona har många lösningar som är till stor nytta för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag i syfte att motverka effekterna av de ökande kostnaderna för fjärrvärme. Med vår öppna plattform Edge får du energioptimering med AI, det är snabbt och enkelt att implementera och resultaten är omedelbara. Dessutom är det enklare än någonsin att köpa genom det nuvarande HBV-avtalet kring Fastighetsstyrning med AI.

Klimat- och Energikicken

På årets Klimat- och Energikicken får vi ta del av presentationer som berör den klimatomställning som sker hos företag idag, effektstyrning, hållbar mobilitet, återbruk och hyresfrågor, förnybar energi och klimatanpassning. Läs mer om evenemanget

Öppet, flexibelt och oberoende

Utnyttja kraften med öppna system, och integrera AI från Edge helt mjukvarumässigt till era befintliga system. Med Edge AI kan du enkelt koppla på AI-styrning direkt till de flesta SCADA-plattformarna på marknaden.

Kom och prata med oss under Klimat- och Energikicken så hittar vi en lösning som kan hjälpa dig!

Med över 20-års erfarenhet inom energi och AI-optimering hjälper vi Sveriges allmännytta att bekämpa klimatförändringarna och skenande energikostnader. Vi är marknadsledande inom området med över 6 000 uppkopplade byggnader. Senast i raden är Malmös Kommunala Bostadsbolag som förser 200 byggnader med vår AI-lösning, Edge.

HBV gör det enkelt att komma igång

Vi är rankade som första leverantör för delområdena Prognosstyrning samt Fastighetsstyrning med AI i HBV:s senaste upphandling Styr- och reglerutrustning 22-118.    

Redan har flera bolag som MKB, Väsbyhem, Sollentunahem , Växjöbostäder, Pitebo, Tibrobyggen, Sigtunahem, Finnvedsbostäder, Osbybostäder, Härjegårdar och Krokomsbostäder redan implementerat funktionaliteten genom HBV-avtalet.

Motverka effekten av skenande energikostnader med våra molnbaserade lösningar

  • Edge – kraftfull självlärande AI-optimering för att optimera inomhusklimatet och energianvändningen med artificiell intelligens som handlas enkelt via HBV-avtal. Edge kan även mjukvaruintegreras som en ”Plug-In” till SCADA-systemet Web Port, eller de flesta andra 3:e parts SCADA-system på marknaden.
  • Web Port – Sveriges mest uppskattade HMI- och SCADA-plattform för att visa, övervaka och hantera dina fastigheters tekniska system både i molnet och som lokal installation.
  • Energinet – Energi- och hållbarhetsuppföljning med fullständig översikt över energianvändning och samt hållbarhetsaspekten genom GHG-protokollet (Scoope 12-3), andel sorterat/sorterat avfall samt fördelning i fraktioner.

Trenden i samhället visar på ett stort behov av förenklade installationsförfaranden, tids- och kostnadseffektiva projekt tillsammans med en ökad användning av standardiserade lösningar, trådlös teknik och öppna system. 

Hoppas att få träffa dig på plats under Klimat- och Energikicken, för att prata mer om det!

Head of Business, Sweden

Martin Eksberg

martin.eksberg@kiona.com

+46 732074540