Kiona Partner Info

Justeringar i Web Ports
svenska paketering och prislista

Vår produkt Web Port fortsätter att utvecklas och vi gör det nu tillsammans med tre andra bolag i vårt nya företag Kiona. Vi har gått samman för att få mer resurser för utveckling och ett ökat kundfokus. Vi har också kompletterande produkter inom områdena Scada-system, teknisk fastighetsförvaltning och energioptimering med AI samt miljö- och hållbarhetsuppföljning. Varje produkt finns kvar med sina fördelar men vi kan också erbjuda kombinationer av lösningar. 

För att bättre möta marknadens önskemål justerar vi Web Ports produktstruktur. Web Port har utvecklats med en enorm fart de senaste åren och vi har fått många nya kunder men också mycket större kunder runt om i hela Sverige. Önskemålen har varit många och det har gjort att vi skapat en del nya varianter som i början kan vara lite utmanande att få en helhetsbild kring. Men vi ser att de företag som vi testat detta på väldigt snart hittat sina favoritvarianter. Vi på Web Port är otroligt glada för den uppskattning vi får av marknaden, men det skapar också nya krav på oss. Nedan beskriver vi vår plan som omfattar produkter, priser och våra Partners ersättningssystem. 

Ytterligare dokumentation

Web Port Produkter och Tjänster 2023 (PDF)
Web Port Rabatter och Kickback 2023 (PDF)
Web Port Prislista 2023 (PDF)

Marknadsposition och prisläge

Först, Web Port kommer att fortsätta vara det oberoende öppna och flexibla system som vi alltid varit, det är även Kionas ledord. Vi kommer satsa ännu mer på utveckling, kundsupport och säkerhet.  

Kiona kommer att arbeta genom Partners så långt det är möjligt. Vi skall stärka upp våra Partners till att ta mer ansvar och vi kommer att initiera mer utbildning för att stötta er ännu mer. Som slutkund avses här fastighetsägare. 

Några av våra Partners har tittat på om Web Port nu blivit dyrare och är på samma nivå som några av våra större konkurrenter. Deras slutsats är att Web Port fortfarande är det mest prisvärda alternativet. Web Port har inte några kopplingar till andra produkter eller system utan man betalar för ett rent SCADA-system, till skillnad från konkurrenter som delfinansierar ett billigare SCADA-system genom krav på andra tjänster/produkter. I Web Port ingår obegränsat antal klienter/användare. I totalen där våra kunder kan konkurrensutsätta komponenter, system, projektkostnader och olika leverantörer ger Web Port en totalekonomi som är överlägset bäst. I tillägg har dessutom  standardiserade lösningar för att koppla upp befintliga system i fastigheter på ett mycket kostnadseffektivt sätt. I dessa frågor välkomnar vi på Web Port fortsatt input och feedback från er på marknaden. Om Partners i övergången har problem så vill vi gärna att ni kontaktar oss så löser vi problemen tillsammans. Vi önskar inte stanna affärer eller våra Partners fina arbete.  

Upphandling 

 • Du som Partner beställer alla produkter som har ett engångspris på samma sätt som tidigare. Exempel On Prem License, extra sidor, extra drivrutiner, kartmodul mm. 
 • För abonnemangstjänster som Cloud, Rental, Uppgraderingsavtal, Testlicens, SLA-silver mm så kontaktar du som Partner Web Port support för mer hjälp. (Detta kommer att flyttas till marknadsplatsen senare men vi är inte riktigt framme med våra systemstöd ännu.)

Paketering

Web Port erbjuder två huvudsakliga inriktningar precis som förut

Lokala HMI licenser för enskilda fastigheter

Dessa fungerar som de gjort tidigare och köps på Web Ports marknadsplats. I vår nya prissättning har vi på partners önskemål nu inkluderat tre års uppgraderingar.  HMI kopplar samman och styr olika system och komponenter lokalt i en fastighet. Vid större enskilda fastigheter finns fortfarande ett tillval med ett takpris för antal sidor och ett drivrutinspaket.  

Lokal HMI

Cloudlösning för multipla fastigheter

Överordnade system för multipla fastigheter

Här erbjuder vi två vägval:

Cloudlösningar “Web Port Cloud”, där Web Port erbjuder att hosta en lösning som sedan administreras av Partners och har en månadskostnad.

Licenser som installeras lokalt på Slutkundens servrar där Web Port inte är en del av driften.

Vi ser att marknaden går mer mot Cloudlösningar och vår erfarenhet är också att dessa lösningar fungerar bäst för både Partners och Slutkunder. Det finns dock organisationer som av olika anledningar inte kan använda ett Cloud och därför finns även licensalternativet kvar.  
(Notera att Web Port av flera olika anledningar inte längre kan erbjuda den obegränsade licens som tidigare fanns för att koppla upp flera fastigheter i samma licens till ett takpris) 

Kundönskemål 

Kionas ledord är att våra produkter och tjänster skall vara öppna, flexibla och oberoende för alla våra kunder och Partners. Det innebär att även Slutkunder kan välja att köpa alla produkter direkt från Kiona. Kiona låser inte in Partners eller Slutkunder och alla priser är publika. 

Vanligt är att större Slutkunder väljer att upphandla tex Cloudlösningar direkt från Kiona. Slutkunden önskar att ha frihet att fritt kunna välja Partners, styrsystem och komponenter. Oavsett vilken införsäljning som sker så levererar Web Port en plattform att bygga funktioner kring. Det är fortfarande en Partner som skall installera, koppla upp, rita driftsbilder, bygga lösningar och administrera systemet mm dvs göra arbetet för att det skall fungera och fylla en funktion för kunden. Partner kan prissätta sina tjänster eller paketera lösningar fritt där Web Port är en delkomponent i en mer komplex lösning. 

Mindre kunder hanteras oftast helt av Partners i alla led.

Hur säljer Partners Överordnade system

Cloudlösningar

Där mycket ingår som standard tex uppgraderingar, hög servicenivå, drivrutiner, kartmoduler mm, se vidare i produktbeskrivning. Alla Cloudlösningar efterfaktureras baserat på det verkliga antalet sidor i systemet den sista dagen i varje månad. Alla nya Cloudlösningar startar från början i rabattstegen. Kiona har tre sätt för Partner att sälja Cloud: 

 1. Partner upphandlar ett Web Port Cloud av Kiona och säljer det vidare till en Slutkund, kanske tillsammans med andra erbjudanden som man adderar i sin affärsmodell.
 2. Slutkund vill upphandla direkt av Web Port. Partner säljer in ett Web Port Cloud till Slutkund och får en rabatt på priset, Partner administrerar, integrerar och skapar de applikationer som skapar värde för kunden.
 3. För mindre och mellanstora kunder med upp till 100 sidor per kund finns möjlighet att upphandlar ett Partner Cloud som fungerar som Partnerns egna Cloudlösning mot flera Slutkunder. Partner administrerar detta system helt själv men får hjälp att hosta själva driften av Web Port.

Vill du ha mer information om våra Cloudlösningar för Web Port?


Lokalt installerade SCADA-licenser

Lokalt installerade SCADA-licenser på slutkunds server finns som två alternativ: 

 1. On Prem Rental
  En hyrvariant där det mesta som ingår i en Cloudlösning ingår även här. (Förtydligande, inte på en Partner-server) 
 2. On Prem License
  En friköpt licens, installeras på Slutkunds server och ägs av Slutkunden. Här ingår tre års fria uppgraderingar men inte så mycket andra funktioner som är inkluderade i Cloudlösningarna. Web Port har en begränsad kontakt med dessa fristående lösningar. 

Båda köps som en licens för ett bestämt antal sidor i förskott. On Prem Rental faktureras månadsvis medan On Prem License är en engångsfakturering.  

Notera, Partners kan inte välja att installera en lokal licens för att hosta flera olika kunder. Lokala licenser kan bara installeras på Slutkunders servrar.  

Service och Support

Web Port utvecklar vår supportverksamhet och har startat en ny Help Desk funktion. Precis som förut kommer vi att stötta våra Partners genom generell support för alla frågor kring Web Port. För supporthjälp för en specifik kund så behöver vårt support-team att Slutkunden har uppgraderade system. Att serva ej uppgraderade system tar mycket tid och resurser som ofta tas från andra Partners och kunder.


Uppgraderingar

Web Port erbjuder som förut:

 • Uppgraderingsavtal, nu ingår uppgradering av både den centrala plattformen och de lokala noderna/HMI. Uppgraderingsavtalet erbjuds till nya licenser efter 3 år, men också till äldre licenser som redan finns ute på marknaden. Antalet sidor meddelas Web Port och tjänsten förtidsfaktureras årsvis.
 • Engångsuppgradering som genomförs vid ett tillfälle för både det centrala och de lokala systemen. (Web Port anser systemet uppdaterat i 12 månader efter engångsuppgradering).

Priset på våra olika uppgraderingar baseras på totala antalet sidor centralt och lokalt. 


Andra tillval 

 • Testlicens, där man kan spegla sin aktiva licens för att testa nya lösningar, uppgraderingar mm finns tillgängligt för lokala licenser och är under utveckling för Cloud-lösningar. 
 • Kartmodul ingår i Cloud och är tillval för lokala licenser.
 • Analytics ingår med 10 st fria analyser i Cloud och därefter med ett pris per analys.  
 • VPN varianter finns tillgängligt som tillval.
 • Extra drivrutiner ingår i Cloud men finns som tillval för lokala licenser. 
 • Utbildningar, erbjuds som öppna för alla eller som företagsspecifika utbildningar. 
 • Konsultation erbjuds till konsultkostnad.
 • Utvecklingslicenser, finns kvar som tidigare men behöver nu inte användas som testlicenser då en ny lösning för detta finns på plats.

Vill du diskutera Web Ports lösningar med oss?

Behöver du hjälp med någon av
dina befintliga Web Port lösningar?

Kontakta vårt supportteam via e-post (support_webport@kiona.com) eller ring oss på +46 31 753 50 30.


Affärsutveckling och försäljning

Peter Garnbratt

peter.garnbratt@kiona.com

+46 705670903