Energityven er på spil i din bygning – indirekte energiforbrug

Hvis du er interesseret i at spare energi, kender du sikkert til de mest åbenlyse energislugere, men hvad med dem, der ikke er så indlysende? Læs mere om indirekte energiforbrug, og hvordan du kan løse dette problem.
  • Maria Sotberg

    Writer

publiceret

opdateret

Indirekte energiforbrug i bygninger
Foto af bridixon / Getty Images Signature

I en tid med høje energipriser og bekymringer over energiafhængighed er vi alle interesseret i at reducere vores forbrug.

Og hvad angår energi, kender du sikkert til direkte energiforbrug, som er den energi, der bruges af en bygnings mekaniske og elektriske systemer, såsom belysning, opvarmning og aircondition. En anden form for energiforbrug bliver dog ofte overset – det såkaldte indirekte energiforbrug.

Indirekte energiforbrug: Hvad er det?

Indirekte energiforbrug er den energi, der bruges under produktion, transport og bortskaffelse af varer og tjenester, som en bygning bruger. Det kan f.eks. være den energi, der kræves ved fremstilling af byggematerialer, transport af produkter, eller bortskaffelse af affald.

Fakta om energi

Indirekte energi forstås også som "indlejret energi" eller "indlejret CO2", fordi det er inkorporeret i produktet eller tjenesten.

Selvom indirekte energiforbrug måske ikke er så synligt, kan det udgøre en vigtig del af en bygnings samlede CO2-fodaftryk. For eksempel anslås den energi, der kræves for at producere en enkelt mursten, til at være ca. 1 kWh (hvilket gør det til et ret gennemsnitligt materialevalg). Men når der kræves tusindvis af mursten til et byggeri, medfører det et stort indirekte energiforbrug.

Tilsvarende har byggematerialer som beton og stål en meget højere indlejret energi end materialer som træ og bambus.

Hvordan det indirekte energiforbrugpåvirker energibesparelser i bygninger

Indirekte energiforbrug er tæt forbundet med energibesparelser i bygninger, da det udgør en stor del af en bygnings klimapåvirkning. At reducere denne type energiforbrug i bygninger er et afgørende skridt i retning af at opnå større besparelser og mere bæredygtighed.

Her er nogle tiltag, der kan igangsættes:

1. Vælg bæredygtige byggematerialer

Ved at vælge byggematerialer, der kommer fra bæredygtige kilder, som er energieffektive og har en lav indlejret energi, kan du reducere den indirekte energi, der bruges i produktionen af materialerne.

Vælg de byggematerialer, der er nødvendige til formålet og den forventede levetid.
Husk: Valg af materialer med lav indlejret energi kan resultere i højere energiforbrug i driften, og materialer med højere indlejret energi kan resultere i en  lavere driftsmæssigt energiforbrug. Det vigtigste er at vælge de materialer, der kræves til formålet og den forventede livscyklus. Foto af Rodolfo Quirós / Pexels.

At vurdere den indlejrede energi i et materiale, eller en hel bygning, er en kompliceret opgave. En god rettesnor er at genbruge eksisterende materialer, vælge nye materialer lavet af genanvendte materialer og designe bygninger med lang levetid. Læs mere om, hvordan du beregner indlejret energi.

2. Optimer bygningssystemer

Ved at automatisere bygningssystemer såsom belysning, varme, ventilation og aircondition, kan vi sikre systemerne kun kører, når det er nødvendigt. Dette kan reducere energispild og fremme en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, hvilket også giver flere klimamæssige fordele.

Ved at benytte løsninger, der gør det muligt at tilføje flere systemer senere, kan du sikre skalerbarheden, således du ikke løber tør for muligheder lige med det samme (og som du ikke er nødt til at udskifte).

3. Genbrug af eksisterende bygninger og infrastruktur

Genbrug af eksisterende bygninger reducerer byggeriets miljøpåvirkning, fordi det sparer ressourcer og reducerer affald. Det er også med til at reducere drivhusgasudledningen forbundet med produktion af nye materialer.

Gennem løsninger til overkommelige priser kan vi gøre nutidens bygninger meget smartere blot ved at opgradere det eksisterende udstyr. Det er muligt, så længe systemerne kan tale sammen.Vores åbne og fleksible platform er bygget til netop dette formål.

Skal det være grønt? Det er kompliceret.

For virkelig at forstå en bygnings energiaftryk, er det vigtigt at tænke over al den energi og alle de ressourcer, der bruges til at producere og drive en bygning. Både det direkte og indirekte energiforbrug.

Derudover kan du ved at bruge fleksible automatiseringsløsninger opnå endnu større energibesparelser, men det er kun en lille del. Det er lige så vigtigt at genanvende eksisterende bygninger, vælge bæredygtige byggematerialer og implementere effektive affaldsprogrammer.

Det er tid til at gøre vores bygninger smarte. Og for at nå vores klimamål må ”smart” ikke være synonymt med prangende nye bygninger. Vi skal gøre noget ved alle de eksisterende bygninger, hvilket sagtens kan lade sig gøre.