Indsigt i energieffektivitet baner vejen for god styring

Terhi Toppinen-Häyrinen ønskede at få styr på tingene, da hun startede som ejendomsadministrator for otte år siden. I dag er 17 ejendomme koblet op til Edge, og energiforbruget er reduceret med 1.502 MWh. Vi fortæller, hvordan det gik til.
  • Joacim Hindersson

    HoB & Customer Success, Finland

publiceret

opdateret

Understanding paves the way for order
Photo by Kiona

Ejendomsadministrator Terhi Toppinen-Häyrinen forbedrer energieffektiviteten i Settlement Apartments Ltd med Kiona. Edge er hurtigt og nemt at bruge, siger hun.

"Det skal nok løse sig." Fem små ord. Sådan lyder Terhi Toppinen-Häyrinens motto, og det giver hende masser af energi.

"Selv når det ser umuligt ud, har jeg stadig en tro på, at det nok skal løse sig", siger hun. "Jeg giver ikke op, og jeg finder tilfredsstillelse i at se, at tingene skrider fremad."

Terhi Toppinen-Häyrinen ønskede at få styr på tingene, da hun startede som ejendomsadministrator for Settlement Apartments Ltd for otte år siden. Settlement Apartments Ltd udvikler lokalsamfund ved at tilbyde forskellige boligløsninger. Virksomhedens ejendomme er nye huse af høj kvalitet bygget i 2000'erne ved hjælp af en byggemetode og med en teknisk ydeevne, der på papiret ligger over den gennemsnitlige finske standard. Men ejendommene var alle forskellige. Det var en udfordring at styre helheden, fordi der manglede struktur.

"Min tanke var, at jeg havde et interessant stykke arbejde foran mig. På det tidspunkt var det ikke muligt at betragte ejendommene som en helhed. Husene levede hver deres liv."

Optimeret opvarmning førte til store besparelser

Ejendomme med lejeboliger

Toppinen-Häyrinen kunne se, at virksomhedens ejendomme havde brug for et energistyringssystem. Det ville kunne reducere bygningernes energiforbrug, forbedre indeklimaet, optimere energieffektiviteten og forebygge problemer.

Efter at have undersøgt forskellige løsninger valgte hun at implementere det cloudbaserede system Edge. Edge forbinder alle enheder i bygningerne ved hjælp af IoT-teknologi, indsamler data og styrer systemerne på en smart måde på baggrund af vejrudsigter og en valgt strategi.

I 2021 lykkedes det at reducere energiforbruget for virksomhedens 17 ejendomme med 1.502 MWh, hvilket svarer til cirka 13 % af ejendommenes samlede forbrug.

Antallet af sparede megawatt-timer på ét år svarer til omkostningerne til opvarmning af cirka halvtreds enfamiliehuse ved hjælp af en varmepumpe. Det er et godt resultat for huse, der primært er bygget i 2010'erne, og som er opnået uden væsentlige investeringer i den eksisterende opvarmningsteknologi.

Energibesparelse har ikke været et slutmål i sig selv. Målet har været at optimere energiforbruget og skabe et godt indeklima.

"Det var vores første helt optimerede fyringssæson", siger Terhi Toppinen-Häyrinen.

"Vi har fået ret godt styr på indstillingsværdierne. Edge fungerer rigtig godt, fordi det er nemt at bruge og giver os mulighed for at reagere hurtigt på forskellige situationer. Jeg synes også, at tilslutningsmulighederne er et stort plus. Integrationerne er vellykkede, ikke blot på papiret."

Mere end blot fire vægge

I dag er over 5.500 bygninger i elleve europæiske lande forbundet til Edge-platformen. Virksomhedens ejendomme har et samlet areal på 53.000 m2 fordelt på 1.365 lejligheder. Hovedparten af husene ligger i og omkring Helsinki. Der er to ejendomme i Tampere og i Turku og én i Hyvinkää og i Joensuu.

Ejendommene indeholder lejeboliger, der er tilgængelige for alle, og beboerne nyder godt af boliger af meget høj kvalitet med veludstyrede fællesarealer.

"Vi tilbyder ikke blot vores beboerne fire vægge og et tag over hovedet, men også et godt boligmiljø", siger Terhi Toppinen-Häyrinen.

"Vores opgave er at skabe en bedre beboeroplevelse for dem. Vi arbejder for dem, og ikke den anden vej rundt."

Balanceret opvarmning er vigtigere end en hurtig gevinst 

Ejendommene med lejeboliger er baseret på værdier som fællesskab, økonomi og miljøhensyn. Virksomheden stræber efter at skabe en følelse af fællesskab både i den enkelte ejendom og på tværs af ejendommene. Virksomhedens administrerende direktør er Heli Kotilainen, der tidligere har arbejdet som divisionschef hos Granlund og som leder af Green Building Council Finland.

Et af værktøjerne til at skabe en bedre beboeroplevelse er levering af ejendomsservice. Toppinen-Häyrinen fortæller, at de også har besluttet at hjemtage nogle serviceydelser, der tidligere har været outsourcet.

Indsigt i energieffektivitet baner vejen for god styring
Foto: Terhi Toppinen Häyrinen, ejendomsadministrator hos Settlement Apartments Ltd

"Hvordan kan man formulere det på en pæn måde? Vi har valgt en ny retning, fordi den eksisterende model ikke levede op til vores forventninger, når det gjaldt kvalitetsservice. Jeg er meget begejstret for ændringen."

Energieffektiviteten bliver også forbedret til gavn for beboerne. Det betyder, at temperaturen i ejendommene muligvis er en smule højere end i de ejendomme, hvor der er blevet skruet ned for energiforbruget på bekostning af komforten. Men Terhi Toppinen-Häyrinen foretrækker en balanceret, moderat udvikling frem for aggressive forandringer.

"Resultatet ser godt ud. Vi har lært en masse og arbejder os hen imod vores mål. Kiona og Edge har givet os styr på tingene, indsigt og et system, der udvikler sig stærkt og tydeligt. Det er lige min stil."

Vil du gerne vide, hvad Edge kan gøre for dig?