Integrerede løsninger styrker Tibrobyggens digitale omstilling

Tibrobyggen, et svensk almennyttigt boligselskab i Tibro, tilsluttede for nylig deres eksisterende overordnede system (SCADA) til vores AI-tjeneste, Edge. Hos Kiona havde vi fornøjelsen af at samarbejde med dem og integrationspartneren, Systeminstallation i Varberg AB (SI), om at gennemføre omstillingen. Hvad var fokus for dette projekt? At smelte Tibrobyggens eksisterende SCADA-platform, Arrigo, sammen med Edge – den første integration af sin art.
  • Filip Lagerlöf

    Marketing

publiceret

opdateret

Aerial view of Tidan in Tibro Municipality
Aerial view of the Tidan area in Tibro. Photo by Jernchar /Wikipedia (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Med hensyn til digitalisering og implementering af BMS-systemer har Tibrobyggen, et svensk almennyttigt boligselskab i Tibro, gennemført et stort projekt, hvor de koblede deres eksisterende overordnede system (SCADA) sammen med vores AI-tjeneste, Edge.

Tibrobyggen

Tibrobyggen er et almennyttigt boligselskab, som er ejet af Tibro kommune i Sverige. Siden 1965 har man arbejdet på at tilbyde gode lejeboliger til alle – uanset alder, indkomst og behov.

I Tibro arbejder Jesper Sjöholm som energiingeniør med ansvar for det projekt, der skal forbinde de forskellige platforme.

Tibrobyggen har en stærk vision om, hvordan de ønsker, at deres bygningsautomatik skal fungere. I starten af projektet var de klar over, at de ville fremme integration og samarbejde frem for udskiftning og indkøb.

Hvad fik dig til at beslutte at starte dette projekt?

Tibrobyggens digitaliseringsrejse begyndte i januar 2022, og de startede helt fra bunden. Første skridt var at installere indendørs sensorer i alle lejligheder for at holde styr på indetemperaturen og sikre lejernes komfort. Siden da er digitaliseringen og investeringen i BMS-systemer fortsat. 

– Vi ville gerne gå rigtigt til værks ved at tage udgangspunkt i vores lejere, så vi prioriterede at finde ud af, hvordan vi kunne sikre komforten for lejerne. Så snart det var på plads, gik vi i gang med at se på det overordnede system (SCADA) for at få styr på og overvåge den tekniske drift, og vi valgte Arrigo som platform til dette. Her begyndte den første integration, da vi integrerede de indendørs sensorer i lejlighederne med Arrigo. Herefter kunne vi samle oplysningerne om lejlighedernes indeklima ét sted, fortæller Jesper.

– Derefter ønskede vi at se på en form for mere intelligent styring med AI for at optimere lejernes indeklima yderligere og spare på energiforbruget. Desuden skulle det integreres med vores SCADA-system. Edge AI kunne nemt indkøbes via indkøbsfunktionen for Sveriges almennyttige boligselskaber, HBV, og var også helt åbent og integrerbart via API, så vi kontaktede vores integrationspartner SI og påbegyndte arbejdet. 

Edge AI kunne nemt indkøbes via indkøbsfunktionen for Sveriges almennyttige boligselskaber, HBV, og var også helt åben og integrerbar via API, så vi kontaktede vores integrationspartner SI og påbegyndte arbejdet.

Jesper SjöholmEnergiingeniør hos Tibrobyggen

Et økosystem af BMS-systemer, der er dannet omkring Tibrobyggen

– Disse ejendomsadministrationssystemer og -platforme giver os synlighed og kontrol, samtidig med at de giver os dynamiske billeder af driften, systemadvarsler, dybdegående analyser og rapporter. Ved at kombinere disse teknologier kan vi skabe en sammenhængende, intelligent end-to-end-løsning, der gør andet end bare at sikre energieffektiviteten. Det medfører at vores lejere får de bedst mulige boligforhold, samtidig med at vi opfylder vores bæredygtighedsmål, forklarer Jesper.

Anvendelse af AI fra Edge

– Integrationen af Edge AI med Arrigo SCADA-platformen har ændret en masse for os. Frem for alt giver det en mere intelligent og præcis styring, samt en mere jævn indendørstemperatur, der resulterer i et stabilt indeklima. Dermed får vores lejere en bedre komfort uanset eksterne faktorer, som eksempelvis skiftende vejrforhold.

– I dette projekt har det primære mål ikke været at spare energi; det er blot en bonus, men vores tilgang er selvfølgelig at arbejde med så lavt et energiforbrug som muligt, og samtidig afbalancere det med at sikre det, der er vigtigst – god komfort for vores lejere. Men eftersom omkostningerne til fjernvarme er steget markant, er Edge AI et fantastisk værktøj til at styre energiforbruget, og dermed omkostningerne, hurtigt og effektivt. At integrere funktionen fuldstændig digitalt uden on-site installationer, er en attraktiv fremtidssikret løsning for mig, fortsætter han.

Tibrobyggen bruger Arrigo og Edge til deres bygningsautomatik
Foto: Tibrobyggen

Åbent, fleksibelt og uafhængigt

– Teknologisk set har vores overordnede mål med dette projekt været at skabe et økosystem af platforme og tjenester, der giver os kontrol over de tekniske installationer i vores ejendomme. Derudover harvi mulighed for fjernovervågning og tilpasning digitalt, der gør det muligt at arbejde effektivt internt. Vi er en lille virksomhed med 15 ansatte, så det er yderst vigtigt for os at have effektive processer og arbejdsmetoder. Det er også afgørende for os, at det er fremtidssikret. Det vil sige, at hvis en medarbejder forlader virksomheden, og en ny kommer til, skal BMS-systemerne være konfigureret til at understøtte denne måde at arbejde på, uanset hvem der laver arbejdet. 

– Derfor var det vigtigt at integrere Edge AI i desystemer vi allerede havde, frem for at udskifte dem med noget nyt. Vi drøftede dette krav med Kiona og vores integrationspartner SI, og det blev modtaget meget positivt.

Bjarne Johansson, teknisk chef hos SI, er enig i, at drøftelserne i forbindelse med projektet har været positive lige fra start.

Systeminstallation i Varberg AB (SI)

SI udvikler software og systemer, der anvendes til energieffektivisering og automatisering i alle slags bygninger. Du finder dem på vores liste over certificerede Kiona-partnere. Systeminstallation i Varberg AB

– Vi er utroligt glade for at have bidraget til et vellykket projekt. Dette er et godt eksempel på integration mellem forskellige platforme, med henblik på at skabe merværdi for kunden. Hos SI leverer vi ydelser på tværs af en række platforme, og i dette tilfælde anvendes Arrigo og Kionas løsninger til at opnå resultater, siger Bjarne Johansson.

– Jeg blev glædeligt overrasket over alle involverede parters positive indstilling med hensyn til at integrere og forbinde eksisterende systemer. Der var ingen problemer nogen steder, men snarere et ønske om at være helt åbne. Det virker, som om betydningen af "åbne systemer", som der tales om i branchen, bliver større og større, siger Jesper Sjöholm.

– For os i Kiona, er åbne, fleksible og uafhængige systemer en af hjørnestenene i hele vores produktstrategi. Ud over at integrere med vores egen SCADA-platform Web Port er vi mere end glade for at integrere med Arrigo, Citect og andre SCADA-platforme på markedet. I øjeblikket er den sidste fase af integrationer med endnu flere platforme i gang. Det føles rigtig godt, at samarbejdspartnere, slutkunder og kolleger i branchen sætter så stor pris på det, udtaler Mattias Holm, der har været ansvarlig for projektet hos Kiona.

Ud over at integrere med vores egen SCADA-platform Web Port er vi mere end glade for at integrere med Arrigo, Citect og andre SCADA-platforme på markedet. Det føles rigtig godt, at samarbejdspartnere, slutkunder og kolleger i branchen sætter så stor pris på det.

Mattias HolmKAM hos Kiona

Afslutningsvis, Jesper, mærker du nogen forskel på, hvordan det er at gennemføre denne type projekt i dag sammenlignet med for 5-10 år siden? 

– Der er stor forskel. Der er sket meget i de seneste 10 år! Hvis vi tager AI som eksempel, så er det noget alle taler om. Tidligere var det noget nyt og uprøvet, men nu er det en hyldevare, som er standard i mange kommuner.  

– Noget andet er brugen af åbne systemer. Det er utrolig vigtigt i dag i forhold til tidligere, hvor man måske købte en pakkeløsning fra en leverandør. I dag er der helt andre krav om at integrere og vælge puslespilsbrikker fra andre leverandører, så man får en mere skræddersyet løsning, der er formet efter egne behov og ønsker. Åbne systemer giver flere muligheder og kan være mere komplekse, fordi man skal holde styr på flere brikker i puslespillet. Derfor er det vigtigt at finde en strategi, der er tilpasset til vores specifikke behov, siger Jesper afslutningsvis.