Intelligente bygninger og Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT), ændrer den måde, vi tænker, agerer og skaber forbedringer på, for altid. Hvordan fungerer det, og hvilke fordele har det? Læs mere om, hvordan den fysiske og den digitale verden smelter sammen – og i forening skaber intelligente bygninger.
  • Maria Sotberg

    Writer

publiceret

opdateret

Intelligente bygninger og Internet of Things (IoT)
Foto: metamorworks / Getty Images

Internet of Things (IoT) er kort fortalt et digitalt, forbundet univers bestående af intelligente enheder. De forskellige hardwareenheder, som f.eks. sensorer, er forbundet til internettet og kan kommunikere med mennesker, med internettet og med hinanden.

Skyen, big data og mobilteknologi gør det muligt for disse fysiske enheder at indsamle og dele data uden menneskelig indgriben. Vi lever i en hyperforbundet verden, hvor data bruges til at registrere, overvåge og justere enhver interaktion med enhver enhed. Den fysiske verden smelter sammen med den digitale verden – og de arbejder sammen.

Eksempler på IoT

Antal IoT-tilsluttede enheder

IoT-enheder er overalt omkring os og sender konstant data og "taler" med andre enheder. Antallet af IoT-tilsluttede enheder voksede med 8 procent i 2021 og forventes at stige med yderligere 22 procent frem til 2025 og nå op på 27 milliarder enheder ifølge markedsanalyseplatformen IoT Analytics.

De fleste af os er allerede godt bekendt med teknologien. Det bedste eksempel er måske det "intelligente hjem", hvor du kan styre belysning, lyd, alarmsystemer og opvarmning via mobiltelefonen.

Mange virksomheder bruger allerede teknologien, f.eks. autoværksteder, hvor din bil kan indsende data om kilometertal og fejlmeddelelser, før du afleverer den til eftersyn. Det gælder også automatiseringsbranchen, hvor sensorer på en fabrik kan indsamle data om tryk, luftkvalitet, luftfugtighed og udstyr i anvendelse, som kan bruges til at optimere interaktionen mellem forskellige enheder.

Hvordan kan IoT skabe intelligente bygninger?

Bygninger udgør en stor udgift for mange virksomheder, så det er ikke overraskende, at ejere og bygningsadministratorer konstant er på udkig efter nye måder at gøre dem mere effektive på.

IoT-teknologi bliver også stadig mere almindelig i beboelsesejendomme (boligforeninger og ejerforeninger), selvom der stadig ligger et stort, uudnyttet potentiale i at få disse bygninger forbundet til skyen.

Bygninger: 
* Automatiserede digitale bygninger 
* Integreret bygningsstyring 
* Åben arkitektur 
* Analyse og rapportering 
* Tilslutning af enheder 
* Netværk af sensorer alle vegne  

Forsyningsselskaber: 
* Optimal udnyttelse af kapacitet 
* Intelligente målere 
* Energiprissignaler 
* Lagring af energi 
* Registrering og måling  

Byer: 
* Indbyrdes forbindelse mellem 
bygninger og lokalsamfund 
* Intelligent service og levering 
* IP-netværk og bredbånd 
* Indbyrdes forbundne intelligente målere
Bygninger, forsyningsselskaber og byer er indbyrdes forbundet, og der er et stort potentiale for værdiskabelse inden for hvert enkelt område og i integrationen imellem dem.

Inden for bygningsstyring gør IoT det muligt at styre processer og produktivitet, så du kan iværksætte de rette tiltag for at øge energieffektiviteten eller nedbringe udledningen. IoT bidrager desuden til at forbedre indeklimaet ved at opretholde en mere stabil indetemperatur. Det er som regel med til at nedbringe antallet af klager over indetemperaturen.

Ved at integrere IoT i eksisterende bygningssystemer får ejendomsejere, teknikere og energiselskaber bedre mulighed for at overvåge og tilpasse forbruget hurtigt og problemfrit.

Om IoT-enheder

IoT-enheder, ligesom trådløse sensorer, er fleksible og kan bruges overalt. Det gør dem til et fremragende valg til overvågning af alt fra serverrum og både til bilvaskerier og transportkøretøjer. Installationen er enkel: Monter dem direkte der, hvor noget skal måles.

Når du forbinder IoT-enheder til en AI-baseret IoT-platform, som f.eks. Edge, kan platformen analysere dataene fra sensorerne og automatisk vise og optimere energiforbruget. Med realtidsanalyser af bygningsstrukturen, eksterne påvirkninger og bedre datamateriale får du en bygning, hvor hver enkelt komponent fungerer langt bedre. Det resulterer ofte i et lavere energiforbrug, bedre indeklima og mindre spild.

Uafhængige og fleksible IoT-platforme skaber en problemfri interaktion mellem interne og eksterne faktorer takket være små assistenter, der arbejder døgnet rundt på at skabe intelligente bygninger.

Fordelene ved (ekstra) intelligente bygninger

De problemer, der før i tiden var dyre at løse, fordi de krævede fysisk tilstedeværelse af en tekniker, kan nu løses digitalt, før de udvikler sig til noget mere alvorligt. I dag er de fleste bygninger forsynet med en vis grad af intelligens, men forskellen ligger i de forskellige løsningers fleksibilitet. Nogle løsninger er åbne og uafhængige, mens andre er mere lukkede.

Vores løsninger overvåger ved hjælp af algoritmer løbende din bygning og reagerer, når noget ikke fungerer korrekt. Det omfatter både fysiske fejl og funktioner, der kan justeres, så de bliver mere effektive. Det betyder, at du opdager afvigelser hurtigere og ikke skal bruge tid på opfølgning og analyse.  

Flere fordele:

Sørg for, at dine systemer til bygningsstyring yder deres allerbedste