Rutiner, der skaber orden – og tilfredse kunder

Vejen til succes for en dagligvarebutik ligger i et sæt af rutiner, der følges til punkt og prikke. Det at have rutiner handler ikke blot om at kunne krydse opgaver af på en liste. Formålet med rutinerne er at sikre, at der er taget hånd om alle aspekter af fødevaresikkerhed. Hver enkelt opgave skal udføres grundigt og omhyggeligt. Her er nogle ting, du bør holde dig for øje:
  • Maria Sotberg

    Writer

publiceret

opdateret

Behind the scenes of every successful grocery store lies a well-executed system of routines.
All supermarkets rely on routines to ensure smooth operations and to follow food safety regulations.

En dagligvarebutik er meget mere end blot endeløse hylder med varer, og en tæt trafik af kunder. Bag kulisserne gemmer sig et sæt af rutiner, der følges til punkt og prikke for at sikre, at de fødevarer, kunderne køber, er af højeste kvalitet.

Fødevaresikkerhed handler ikke blot om at overholde lovgivningen – det er et grundlæggende ansvar, som påhviler enhver, der driver en butik. En anden ting, der er næsten lige så vigtig, er at holde kunderne glade.

Interne kontrolforanstaltninger: Djævelen ligger i detaljen

Husk
Du skal kunne dokumentere, at en række forskellige betingelser er opfyldt, ikke kun når det handler om køl og frost, men også når det gælder optøning, opvarmning og at holde fødevarer varme.. Forkerte temperaturer forkorter fødevarernes holdbarhed, og temperaturkæden bør altid være ubrudt.

Læs mere om fødevaresikkerhed i EU

I et supermarked skal hver eneste opgave udføres grundigt og omhyggeligt, fra varemodtagelse til lagerrotation og affaldshåndtering.

Interne kontrolforanstaltninger er de rutiner virksomheden har indført, for at overholde bestemmelserne vedrørende fødevaresikkerhed og dokumentere, at de er blevet overholdt. Modtagelse af råvarer skal for eksempel dokumenteres korrekt. I det øjeblik, du modtager varerne, er du ansvarlig for at sikre, at deres kvalitet opretholdes.

Temperaturovervågning – den største faldgrube

Råvarer skal opbevares ved en temperatur, der forhindrer bakterievækst. Det gør køling og frysning til en af hjørnestenene inden for fødevaresikkerhed.

Ved at opretholde den rette temperatur forhindrer du ikke blot bakterievækst, men forlænger også holdbarheden af letfordærvelige varer. Men i kampen mod mikroorganismer er temperaturen ofte den største faldgrube.

Hvis du driver en dagligvarebutik, skal du kunne dokumentere, at du overvåger temperaturkæden, og at du tager hånd om uregelmæssigheder. Den bedste måde at gøre det på, er ved at have procedurer for automatisk overvågning og digital dokumentation.

Hygiejne er altid vigtigt

Hygiejne og rengøring er altid vigtigt, ikke kun under en pandemi.

Opretholdelse af en upåklagelig hygiejnestandard er altafgørende, når det gælder om at begrænse spredning af bakterier. Regelmæssig rengøring og desinficering af overflader, udstyr og redskaber er afgørende for at fjerne potentielle kontamineringskilder.

Husk: Engangshandsker giver en falsk tryghed – de yder ikke tilstrækkelig beskyttelse i sig selv. Du skal stadig vaske dine hænder grundigt, og du kan stadig overføre smitte, selvom du er iført handsker. Sørg for, at du har indført dokumenterede rutiner for vask af tekstiler, udstyr og hænder.

Mange bække små skaber en god kundeoplevelse

Har du nogensinde været i en butik, hvor du ikke følte dig godt tilpas – uden at du nødvendigvis kunne pege på præcis hvorfor? Når det gælder orden, er det i høj grad vores underbevidsthed, der opfanger visuelle signaler.  

Er produkterne placeret, så etiketterne vender den rigtige vej? Er der krummer på brødskæremaskinen? Det er hver for sig små ting, men det er summen af dem, der skaber kundeoplevelsen. Hvis der er orden i din butik, føler kunderne sig velkomne.   

Men uanset hvor vigtigt det er med rene gulve og orden på hylderne, må du ikke glemme, at vi mennesker påvirkes af andre menneskers adfærd. Det betyder noget, hvordan vi møder kunderne. Det bedste, du kan gøre for at gøre kunderne glade og få dem til at smile – at smile til dem først.

Har du køleanlæg, der kræver overvågning, kontrol og opfølgning?